logotyp

Kontakty

Metodik prevence 
Mgr. Jiří Kašpar

Konzultace
Pondělí 14:40 - 15:15
dle domluvy

Kontakty
Email: kaspar@zs-zasmuky.cz

2. Patro sborovna

Náplň práce

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Prevence videa

 - Kybernetická kriminalita
 - Rizika spojená s online hrami

 - Užívání e-cigaret mezi dětmi

      - 
Doporučení pro rodiče
      - Nekuratka.cz

  - P.S. žij

  - Opatruj se

Video o projevech a terapii psychického traumatu s ukrajinskými titulky a komentářem, včetně výše zmíněných odkazů na psychologickou pomoc, je možné volně přehrát zde


Jednotlivé kapitoly speciálu jsou k dispozici zde:
 

česko-ukrajinský překladač

Překladač

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy