logotyp

Školní parlament

Školní parlament 2022/2023

Vždy se scházíme zástupci 4. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
1. Dodržovat školní řád
2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
4. Pomáhat slabším spolužákům
5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy

II.Činnost školního parlamentu
1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd.

III.Volby do školního parlamentu
1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
2. Volby se uskuteční ve 4. až 9. třídách v průběhu měsíce září
3. V každé třídě jsou voleny 2 zástupci

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy