logotyp

Budoucí prvňáčci 2019/2020

Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy

 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci ukončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry- domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačil, kreslil tak, aby tužka lehce klouzala lehce po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat
   

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

- zda umí pozdravit a představit se

- básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)

- povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)

- kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)

- matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …)

  

Informace k odkladu povinné školní docházky

Žádost se podává ředitelce základní školy ( formulář k dispozici v ředitelně školy, u paní učitelek při zápisu, ke stažení na webových stránkách školy: www.zs-zasmuky.cz)

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

- posouzení odborného lékaře ( může být také dětský lékař nebo  praktický lékař
  pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
- posouzení školského poradenského zařízení ( např. pedagogicko- psychologické
  poradny= PPP

Žádost o odklad je možné podat nejpozději 31.5. 2019, pokud do tohoto termínu nestihnete získat obě doporučující posouzení, kontaktujte školu ( 321 796 236) a domluvte si náhradní termín

Vzhledem ke složitostem správního řízení doporučuje ředitelka školy následující
postup:
1) Zákonný zástupce má obě doporučující posouzení (PPP i lékaře) již při zápisu-
     žádá o odklad již při zápisu.
2) Zákonný zástupce nemá v době zápisu obě doporučující posouzení-
     žádá o přijetí k povinné školní docházce, teprve až si zajistí obě doporučující
    posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad.

Doplňující informace poskytne ředitelství školy tel. 321 796 236

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po
31.srpnu 2019

Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2019- zákonný zástupce musí  
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2020- zákonný zástupce musí
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP) a odborného lékaře.

V Zásmukách dne 27.2. 2019                                                Ing. Hana Kovářová
                                                                                                     ředitelka školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Budoucí první třída

29.04. 2019
Vzhledem k velkému počtu rodičů, kteří pro své děti letos žádají odklad školní docházky, budeme mít ve školním roce 2019/2020 pouze jednu první třídu. Ke zlepšení kvality výuky přispějeme tím, že na 15 vyučovacích hodin se žáci budou dělit do dvou skupin.
Třídní učitelkou bude Zuzana Literová.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 12. 6. 2019 od 16 hodin proběhne informační schůzka rodičů budoucívh prvňáčků (I. patro školy - letošní II.A).
POMŮCKY - 1. třída

AKTOVKA - penál, 2x tužka č. 2, guma, pastelky, ořezávátko, nůžky, desky na písmena, desky na číslice

DĚTSKÝ KUFŘÍK NA VV - v něm budou mít děti temperové barvy (nejlépe 12 barev), modelovací desku, plastový kelímek na vodu, igelitový ubrus, zástěru (může být starší volnější tričko), paletu, hadřík

TV - převlečení ven a do tělocvičny - tepláková souprava, tričko, tenisky se světlou podrážkou - vše uložené v látkovém sáčku

OSTATNÍ - ručník s poutkem, vhodné přezůvky (nejlépe s pevnou patou, ne pantofle) uložené v sáčku, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, na svačinu - svačinový box, lahev

Ostatní pomůcky, které nejsou uvedeny na seznamu výše, dostanou děti na začátku školního roku.

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM VŠECHNY VĚCI PODEPSALI. PŘÍPADNÉ DOTAZY K POMŮCKÁM ZODPOVÍME V PRŮBĚHU ZÁŘÍ.

Organizace prvního školního týdne

Pondělí 2.9. 2019 – slavnostní zahájení, 1 vyučovací hodina

Úterý 3.9.2019 – 2 vyučovací hodiny, konec v 9:15 hod., odchod domů, do ŠD

S sebou přinést aktovku, penál, přezůvky uložené v textilním sáčku, ručník, učebnice Pojďme si hrát, svačinu a pití. Do notýsku prosím napsat odchody dětí první školní týden, napsat zda půjde dítě do ŠD nebo s doprovodem domů. Předávání dětí v přízemí u šatny.

Středa 4.9. 2019 – 2 vyučovací hodiny, konec v 9:15 hod., odchod domů, do ŠD

S sebou přinést aktovku s učebnicemi, kufřík a pomůcky na Vv  a Pč (vše označené a podepsané), svačinu a pití. Vyplněný a obalený notýsek pro 1. ročník. Rozdávání pomůcek pořízených školou.

Čtvrtek 5.9.2019 – 3 vyučovací hodiny, konec v 10:10 hod., odchod po velké přestávce v 10:25 domů, do ŠD.

S sebou aktovku s učebnicemi, TV - převlečení ven a do tělocvičny - tepláková souprava, tričko, tenisky se světlou podrážkou - vše uložené v látkovém sáčku, vyplněný formulář GDPR (ochrana osobních údajů), svačinu a pití.

Pátek 6.9.2019 – 3 vyučovací hodiny, konec v 10:10 hod., odchod po velké přestávce v 10:25 domů, do ŠD.

S sebou aktovku s obalenými učebnicemi, notýsek, svačinu a pití.

Od pondělí 9.9.2019 učíme podle rozvrhu, 4 vyučovací hodiny do 11.10 hodin.

 

První třídní schůzky se konají ve středu 25.9.2019 od 15:30 hod.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy