logotyp

Školní rok 2022/2023

Jak jsme si hráli na archeology

Jak jsme si hráli na archeology

V úterý 11. 10. jsme si zahráli na archeology. Paní učitelka s panem školníkem  pro nás připravila archeologické naleziště na  školní zahradě.

Probíhalo to tak, že jsme byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina vykopala 4 předměty.

Všechny byly zahrabané v písku a my jsme je měli najít. Někdo také čistil, hledal a zapisoval.

Když někdo něco našel, tak to paní učitelka vyfotila, my jsme to zapsali, zakreslili do mapy a očistili. Nálezy tvořily např. minerály(achát), truhličky s mincemi, paroh a další.

Každý se zapojil a bylo to super. Naučili jsme se, že archeologie obnáší hlavně trpělivost. I my jsme museli být trpěliví a opatrní abychom něco nezničili. Hodina nás moc bavila a užili jsme si napětí i legraci.

M. Ontlová a E. Lejčková 6. A

Exkurze devátých tříd v poděbradských sklárnách

Exkurze devátých tříd v poděbradských sklárnách
V pondělí 24. října jsme byli na exkurzi ve sklárnách Bohemia Crystal v Poděbradech. Nejprve jsme zhlédli krátký film o historii a současnosti sklárny. Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavých informací k výrobě skla - např. že se do směsi přidává olovo, aby se výsledný výrobek krásně leskl, nebo že se nepovedené výrobky rozbíjejí na opětovné použití do směsí. Poté jsme se podívali do části místního muzea skla, kde nám průvodce prozradil, kam všude výrobky exportují - třeba do Disneylandu. Nejpoutavější byla exkurze v části továrny, viděli, jak se sklo vyfukuje pomocí píšťaly, jak se výrobky brousí a leští. Každý z nás si mohl zkusit vybrousit hvězdu na mísu, kterou jsme si odvezli jako dárek a památku na sklářský provoz. Exkurze se nám moc líbila.
třídy 9.AB

NETOPÝR - ŽIVOČICH ROKU 2022

NETOPÝR - ŽIVOČICH ROKU 2022

Projektový den na téma – Netopýr, živočich roku 2022 byl připraven pro 4. a dvě 8 . třídy ZŠ Zásmuky.

     Jako lektor byl osloven Ing. Milan Petr z Českého svazu ochránců přírody v Zásmukách, který na velkoformátových plakátech s fotkami netopýrů, jejich pobytových znaků a životních projevů v různých ročních období, představil  žákům nové poznatky o životě netopýrů.

     Mezi jednotlivými vyučovacími okruhy žáci prováděli výtvarnou a pracovní činnost, zaměřenou především na rozvoj kreativity a paměti.

     Pro soutěž jsme vytvořili čtyři skupinky žáků po pěti-šesti pomocí náhodného losování lístečků různých barev. U 4. ročníků jsme zvolili předvádění pantonimy ze života netopýrů a každá skupina si zapisovala názvy, co netopýři v kolonii zrovna dělají např. námluvy, zimování v jeskyni.

     Žáci 8. tříd si zkusili týmový lov komárů ve formě navlékání (křupek) na nit, dobrý netopýří lovec jich za noc uloví až 1500 ks.  

     Po soutěži jsme vyhlásili nejlepší skupinu s největším počtem uhodnutých pantonim. Následovalo zopakování  důležitých zajímavostí ze života netopýrů a pro zjištění zapamatovaných poznatků z projektového dne následoval kvíz s 5 a 7 otázkami v určených skupinách. Závěrem soutěžení jsme vyhlásili umístění podle získaných bodů všech skupinek a předali jim sladkou odměnu.

     Pro zpestření projektového dne jsme začlenili kreativní tvorbu – vyrobit si vlastního netopýra z papíru na výzdobu třídy. Jako zajímavost byl žákům 8 tříd na závěr představena ukázka sušeného hmyz, jako potraviny budoucího století.

              Ing. Edita Petrová, Ing. Milan Petr

Přespolní běh

Přespolní běh
Dne 6.10. jsme byli 6-9 třídy na přespolním běhu v Kolíně. Běhali jsme dva okruhy dohromady cca 3 km. Kluci ze 6-7 třídy se umístili dohromady na 13. místě. Dívky 8-9 třída na 8. Dali jsme do toho všechny naše síly a bojovali jsme do posledních sil. S úžasným doprovodem paní učitelky Hartmanové jsme si to moc užili. 

Lucka Boulová 9.A, Fanda Kohoutek 7.B

První sněhuláci 6.A

První sněhuláci 6.A
O hodině výtvarné výchovy (dne 6. 12.) jsme měli vyrábět sněhuláky z papíru. Ale my jsme se zeptali paní učitelky, jestli bychom nemohli jít na školní zahradu stavět sněhuláky. A paní učitelka řekla, že by to nebyl špatný nápad, tak jsme se oblékli a šli na školní zahradu stavět sněhuláky. Postavili jsme 2 krásné sněhuláky, kterým jsme dali jména, Karlička a Karel.

Elen Lejčková, třída 6.A 

O hodině výtvarné výchovy jsme šli na školní zahradu, protože napadl sníh. Venku jsme stavěli sněhuláky a koulovali jsme se. Postavili jsme 4 a pojmenovali je Karel, Karlička, Liliput a Kámen. Moc jsme si stavění sněhuláků užili.

Monika Ontlová, třída 6.A

Exkurze ve svíčkárně v Šestajovicích

Exkurze ve svíčkárně v Šestajovicích
Dne 25.11.se třídy 1.A a 1.B zúčastnily exkurze do svíčkárny v Šestajovicích. Děti si barevně ozdobily svíčky a z množství voňavých solí si mohly vybrat dáreček domů. Děti byly nadšené zvířátky v minifarmě. Obdivovaly kozičky, poníky i malá telátka. Na závěr si mohly  koupit v podnikové prodejně nějaký ten dáreček pro své maminky a tatínky.

Adventní věnce a svícny vytvořili pro své maminky žáci 5.A

Adventní věnce a svícny vytvořili pro své maminky žáci 5.A

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika - krajské kolo

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika - krajské kolo
V úterý 13.12. se již tradičně tři deváťáci, kteří se nejlépe umístili ve školním kole soutěže Mladý chemik vydali reprezentovat naši školu do krajského kola, které se uskutečnilo na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Žáci se snažili samozřejmě co nejlépe a určitě se mezi konkurencí 400 dalších žáků neztratili.Měli jsme také čas na malou prohlídku historického náměstí a načerpání vánoční atmosféry. Ještě jednou děkuji Ondrovi, Jakubovi a Pavlovi za úspěšnou reprezentaci školy.

A.Verflová - učitelka chemie

Vánoční exkurzi do Prahy 7.AB

Vánoční exkurzi do Prahy 7.AB
V úterý 20. 12. se třídy 7.A a 7.B vydaly na vánoční exkurzi do Prahy. Nejprve jsme se nalodili na vánočně vyzdobený parník a absolvovali komentovanou projížďku po Vltavě. Potom jsme navštívili Karlův most a Staroměstské náměstí, kde nás na základě připravených referátů provázeli již sami žáci. Všem žákům patří poděkování za to, jak se na exkurzi připravili a že se se ve vánoční tlačenici neztratili.

A. Verflová a Z. Hajžmanová, třídní učitelky 7.A a 7.B

CO JSME ZAŽILI V PRVNÍM POLOLETÍ Pracovní výchova a činnosti 6. třídy

CO JSME ZAŽILI V PRVNÍM POLOLETÍ  Pracovní výchova a činnosti 6. třídy

PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Letošní podzim se opravdu vydařil. Dlouho bylo krásné „babí léto“, na zahradě jsme pracovali až do konce října. Až do pozdních chladných dní jsme s nadšením pracovali na školní zahradě. Zryli jsme záhony, ostříhali uschlé stonky bylin, pohrabali zahradu a především zastříhali okrasné keře do určitého tvaru.

Teď už jen přežít zimu a na jaře hurá zase do práce.

VÝROBA VÁNOČNÍCH VĚNCŮ A SVÍCNŮ

Výrobky se nám opravdu povedly a měly velkou úspěšnost v prodeji na vánočním trhu v Zásmukách. Zůstaly nám dva věnce, jeden si vysoutěžil žák a druhý dělal okrasu na dveřích 6.A

PRAKTICKÁ ČÁST VÝUKY: „TYPY A DRUHY PŮD A ZEMIN

Hlavním úkolem bylo zjistit, z jakých složek se skládá půda a čím se liší jednotlivé druhy a typy půd. Dalším úkolem bylo zjistit, jaké druhy a typy půd jsou na naší školní zahradě.

ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN A POZNÁVÁNÍ POKOJOVÝCH KVĚTIN

Pomocí suchých květin, proutků vrby jsme si vyrobili krásný dekorativní věneček na zeď. Naučili jsme se rozpoznávat pokojové kytky a přesazování. Čekáme, až nám zakoření nové rostliny.

POZNÁVÁNÍ SEMEN A ZJIŠŤOVÁNÍ KLÍČIVOSTI SEMEN ČOČKY

Naučili jsme se rozlišovat jednotlivá semínka zeleniny, bylinek a následně jsme si je nalepili na papír. Poté jsme si vyrobili tzv. živou mapu světa pro pozorování klíčivostí semen a obrázky z papíru.

Důležité oznámení

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu, voda nepoteče ve škole od 8 do 17 hodin. Děti mají automaticky odhlášeny obědy. Děti, které navštěvují družinu, mají možnost být v družině, na telefonní číslo 604 201 414 oznámí, zda dítě půjde do družiny, zajištěn bude i oběd.

 

  

V Zásmukách 17.3. 2023                                   Alena Bernardová

                                                                          Ředitelka školy

Lyžařský kurz

Lyžařský kurzV týdnu od 6. až 10. března jsme byli s dalšími spolužáky ze sedmých, osmých a devátých tříd na lyžařském kurzu v Rokytnici nad Jizerou.

Celý týden jsme lyžovali a jezdili na snowboardu. V úterý jsme lyžovali jednou odpoledne a večer. Odpoledne jsme se šli podívat do města. Ve čtvrtek jsme se oblékli do kostýmů, ve kterých jsme lyžovali. Lyžařský kurz jsme zakončili diskotékou.

Týden jsme si velmi užili a bude pro nás nezapomenutelný. Děkujume především panu učiteli Svobodovi, a paní učitelkám Literové, Hajžmanové a Marušce za organizaci a ochotu.

žákyně 9. třídy

7.AB Exkurze Velikonoční Kouřim

7.AB Exkurze Velikonoční Kouřim

Dne 30.3.2023 se vydaly 7. třídy na exkurzi o Velikonocích do Kouřimi. V 7:21 nám jel autobus do Ždánic a ve Ždánicích jsme přestoupili na autobus do Kouřimi. Při  příjezdu do Kouřimi jsme došli do skanzenu, kde na nás čekali dvě průvodkyně. V jedné chaloupce jsme si mohli zkusit barvit vajíčka voskem. V druhé chaloupce nám paní průvodkyně vyprávěla tradice a zvyky Velikonoc. Poté jsme si dali asi na 30 minut rozchod, aby jsme se podívali do ostatních chaloupek. Den jsme zakončili pěší cestou domů, ale počasí nám vůbec nepřálo a tak jsme pořádně zmokli. Až na počasí byl výlet super.

Barbora Jindrová

Exkurze v čokoládovně 1.A a 1.B

Exkurze v čokoládovně 1.A a 1.B
Dne 24.3. se třídy 1.A a 1.B zúčastnily exkurze do čokoládovny v Šestajovicích. Děti si prohlédly kakaový lusk a dozvěděly se, jak probíhá výroba čokolády. Nakonec si směly také vyrobit dvě čokolády pro sebe. Na nazdobení dostaly sušený kokos, ořechy i malé bonbónky. Domů dostaly také čokoládu na lžičce. Z ní si doma mohou udělat horkou čokoládu. Než je čekala cesta zpět, potěšily se zvířátky. Zvědavě sledovaly velké krávy, telátka, kozičky i malá prasátka.
 

Turnaj ve vybíjené 5 třída

Turnaj ve vybíjené 5 třída

Dne 29.3. jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Kolíně v kategorii 4 a 5 třídy v sestavě: Petrová, Procházka, Ta Tra My, Petránek, Čapek, Češner, Šimonek, Trnková, Medina, Beránková a z dvanácti přihlášených družstev jsme si odvezli zasloužené první místo. Moc jsme si to užili a nečekali jsme popravdě takový výsledek. Nakonec jsme získali nejen pohár a medaile, ale i krajské kolo v Benešově 11. května. Bude to hodně těžké dostat se na dobré místo, prostě budeme bojovat, užívat si hry.

                                                      (Ta Tra My a Natálka P, 5.B)

Turnaj byl dost rychlý. Zjistili jsme, že naše největší zbraň je pracovat jako tým.

                                                     (Beránková, Trnková, 5.A)

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Seznam přijatých žáků do 1. třídySeznam přijatých žáků do 1. třídy

Exkurze do Vojenského muzea v Praze

 Exkurze do Vojenského muzea v Praze

Dne 14.3.2023 jsme s naší třídou 8.A jeli na exkurzi do Vojenského muzea v Praze na Žižkově. Po prohlídce muzea jsme se šli ještě projít a měli jsme rozchod asi na hodinku. Potom jsme se přesunuli k metru  a nakonec nasedli na autobus do Zásmuk. Exkurze byla zábavná, ale i poučná. Pan průvodce byl na nás moc hodný. (N. Knižáková).

Exkurze byla pěkná a zábavná. Moc se mi líbilo, všichni jsme se pobavili a zasmáli (Š. Kroupa)

Zlatý list

Zlatý list

Dne 27.4 a 28.4. se uskutečnila přírodovědná soutěž Zlatý list v Zásmucké bažantnici. Zúčastnilo se celkem 120 dětí. Soutěžily tyto týmy:

27.4.2023

Nejmladší kategorie (I.-III. Třída)

 1.  ZŠ Bečváry-Oceláři  185,5 b. (postupují do krajského kola)
 2. ZŠ Zásmuky-Jeleni 176 b.(88 b.práce pro přírodu) (postupují do krajského kola)
 3. Přírodovědný kroužek ZŠ Zásmuky-Štěňátka a bílí tygři176 b.(79 b.práce pro přírodu)
 4. ZŠ Suchdol-Vlci  174,5 b.
 5. Přírodovědný kroužek ZŠ Zásmuky-Ježci  172 b.

Mladší kategorie (IV.-VI. Třída)

 1. Šestka Zásmuky-Big-Mac  219,5 b.(postupují do krajského kola)
 2. Říčanská Šestka-Muzeum Říčany  218 b.(postupují do krajského kola)
 3. Muzeum Říčany-Jelínci  215,5 b.
 4. ZŠ Suchdol-Koumáci  214,5 b.
 5. ZŠ Bečváry-Vlci a anakondy  206,5 b.
 6. ZŠ Zásmuky-Plesnivé slaniny  182 b.
 7. ZŠ Zásmuky-Afrolišky  179,5 b.

28.4.2023

Kategorie (VII.-IX)

 1. Mop Šestka-Nevím  236,5 b.
 2. ZŠ Suchdol-Červený traktůrek  230,5 b.(postupují do krajského kola)
 3. ZŠ Zásmuky-Útočné helikoptéry  219 b.(postupují do krajského kola-náhrada za MOP Šestka)
 4. ZŠ Zásmuky-Krtci  205,5 b.
 5. ZŠ Zásmuky-Šlajzky  119 b.

ZŠ Kouřim Okružní- 15 dětí

MŠ Zásmuky- 32 dětí

Krajské kolo Zlatého listu se uskuteční 17.5. 2023 v EKOCENTRU VRÁTKOV.

Výstava životního prostředí v Kolíně

Výstava životního prostředí v Kolíně

Dne 24.4. žáci ze 3.A a 3.B navštívili výstavu životního prostředí v Kolíně. Při vstupu jsme si nejdříve prohlídli zvířata- kozy, prasata, kravičku a poté v patře hlavní program. Skupinky dětí dostaly dotazník na vyplnění splněných úkolů z jednotlivých stanovišť (např. včelařství, ekologie, netopýři, hmyz, les, elektro odpad, ptáci, ryby, myslivost, drůbež, králíci, houby atd) a po dokončení si mohli vyzvednout odměnu. Spoustu nových věcí jsme se dozvěděli, dostali letáčky, prohlídli zvířata a krásně si užili den.  Jako odměnu si mohli žáci užívat venku na skákacím hradě na náměstí a koupit si něco dobrého. Byl to pěkně strávený den. (E. Petrová)

Procházka 1.A a 1.B do Vlčího dolu

Procházka 1.A a 1.B do Vlčího dolu
Dne 26.5. jsme navštívili kamenný most ve Vlčím dole, kde se natáčela známá pohádka. Památku jsme si prohlédli a potom jsme ji zasoutěžili v běhu a v hodu míčkem.
Procházka jarní přírodou byla pro všechny děti zajímavým zážitkem.

Exkurze Dačického domu v Kutné Hoře

Exkurze Dačického domu v Kutné Hoře

Dne 25. 4.2023 třída VI.A se zúčastnila exkurze Dačického domu v Kutné Hoře. Byla to velmi zajímavá exkurze, kde jsme získali nové poznatky architektury, umění a uměleckého slohu. Dostali jsme se i do podsklepení, poslechli si video o vzniku a poskládali si velké puzzle mapy KH. Tento exkurzní den jsme zakončili, jednak rozchodem v okolí náměstí, ale i soutěží ve skupinách v prostoru zrekonstruované zahrady Jezuitské koleje (Gask) s bohatou výsadbou, vodního prvku a galerie různých soch. Nečekaně nás přepadl déšť, ale naštěstí jsme všechno stihli a nasedli na autobus zpět do školy.

     Bylo to moc zajímavé. Moc se nám líbily prezentace nebo ten film, kde nám ukazovali příběhy, bylo to hezky propracované. Dobře nám to vysvětlili, dozvěděli se spousta nových věcí.

                                                                                                            (L. Micková, L. Gabošová)

Vybíjená soutěž krajského kola

Vybíjená soutěž krajského kola

Dne 11.5. 2023  jsme jeli do Benešova zahrát si vybíjenou soutěže krajského kola. Na jednu stranu jsme se těšili, ale zároveň měli obavy, jestli to zvládneme v té konkurenci. Byli jsme v sestavě: A. Procházka, N. Petrová, Ta Tra My, D. Petránek, F. Čapek, H. Češner, L. Šimonek, V. Trnková, T. Dusil, M. Beránková. P. Havlín,

Vybíjená se mi moc líbila, zahrála jsem si, ale byly tam těžké týmy, nejvíce Votice. Lukáš měl malé naražení, ale dobře to dopadlo. Zážitek byla i cesta autobusem, která nám trvala hodinu. Stálo to za to si přivést vybojované 5. místo ze 12 týmů a za odměnu jsme dostali zmrzlinu, bonbóny a diplom.                                                                   (N. Petrová, A. Procházka, T. Zrivka)

Na krajském kole vybíjené byla silná družstva, na některá jsme ani nestačili. Měli jsme dvě zranění, ale naštěstí nic vážného a všichni mohli v zápase pokračovat. V jednom kole jsme se dokonce dohadovali o střídání do hry. Paní učitelka byla ráda, že jsme se vrátili bez zranění. S naším umístěním jsme spokojeni. (M. Beránková)

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Žáci 5. – 9. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže o nejhezčí přebal oblíbené knihy, kterou vyhlásila SOŠ stavební v Kolíně.  31. května jsme byli pozváni na vyhodnocení. V naší kategorii zvítězila Nela Hronová z 8. B, druhé místo obsadila Veronika Nováková z 9. B a třetí se umístila Klára Šišáková z 5. A. Předávání diplomů a peněžních poukázek na nákup v knihkupectví KOSMAS proběhlo ve velmi milé atmosféře. Radost z umístění a hodnotných cen vítězky završily výbornou zmrzlinou. Nejen jim, ale všem účastníkům soutěže moc děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Den otevřených dveří ZŠ Zásmuky 27.6.2023 13:30-17:20h

Program otevřených dveří ZŠ ZásmukyProgram otevřených dveří ZŠ Zásmuky

Atletika - 2. stupeň

Atletika - 2. stupeň

Dne 5.6.2023 se vydaly 6.-9. třídy na atletické závody do Kolína. Disciplíny byly: sprint 60m, běh 800m a 1000m, hod míčkem, vrh koulí, skok daleký. Celý den jsme se podporovali a při běhu na 60m a 800m jsme si výborně fandili. Poté jsme se vydali na autobus a jeli zpět do Zásmuk. Atletiku jsme si moc všichni užili. Moc děkujeme paní učitelce Hajžmanové, že nás bere na sportovní hry do Kolína. 

Jindrová Barbora

Basketbal - dívky 8. - 9. ročník

Basketbal - dívky 8. - 9. ročník

Dne 7.6. byly dívky devátého a osmého ročníku na basketbalovém turnaji na Průmyslové škole v Kolíně . Děvčata bojovala ze všech sil. Děkujeme paní učitelce Hajžmanové za naší přípravu. 

L .Boulová, N. Hronová

Florbal - dívky 8. - 9. ročník

Florbal - dívky 8. - 9. ročník

Dne 8.6. byly dívky z osmého a devátého ročníku na florbalovém turnaji v Kolíně . Dívky hrály jako jeden tým, podporovaly se, hrály férově a daly do toho vše. Děkujeme paní učitelce Hajžmanové za doprovod, přípravu a hlavně podporu.

L. Boulová, L. Pěchoučková 

Basketbal - chlapci 6. - 7. ročník

Basketbal - chlapci 6. - 7. ročník

V pátek 9. 6. byli žáci 7. a 6. tříd v Kolíně na basketbalovém turnaji, který spadal pod Kolínské sportovní dny. Celý den jsme se snažili, přesto že začátek turnaje byl náročný, nakonec jsme se rozehráli a vybojovali 11. místo.

Fanda Kohoutek

Vyhlášení Kolínských sportovních dní 12. 6.

Vyhlášení Kolínských sportovních dní 12. 6.

V týdnu od 5. 6. do 9. 6. se vybraní žáci 2. stupně účastnili Kolínských sportovních dní v Kolíně. Za doprovodu paní učitelky Hajžmanové, Šafránkové, Bubeníkové a pana učitele Svobody se žáci účastnili atletických závodech, turnaje v basketbalu a ve florbalu. V pondělí 12. června jsme se byli podívat na vyhlášení Kolínských sportovních dní. Celkově jsme vybojovali krásné 19. místo.

Fanda Kohoutek

TV - deváťačky pro druháčky

TV - deváťačky pro druháčky

Dne 15.6.2023 si holky z 9.A a 9.B připravily pro děti z 2. tříd spoustu zábavy a sportovních úkolů . Dětem se překážky moc líbily a dost si to s holkami užily . Holky z 9.B

 

Výlet na Sněžku

Výlet na Sněžku

Dne 19. 6. 2023 se třída 7. A vydala na výlet na Sněžku. V 7:35 na nás čekal před školou autobus a my jsme se těšili, až zažijeme plno zážitků. Protože to byl náš poslední výlet s třídní paní učitelkou Hajžmanovou, tak jsme si ho chtěli porádně užít! Cesta byla náročná, ale všichni jsme to zvládli i když nám to dalo zabrat. Protože šel někdo rychleji a někdo pomaleji, tak ti rychlejší měli více přestávek, jelikož jsme na sebe museli čekat. Poté co jsme vyšli Sněžku, tak jsme se vyfotili, nasvačili, došli na WC a čekala nás cesta dolů. Po celodenním výletu jsme se stavili v McDonaldu a říkali si pocity z výšlapu. 

Moc děkujeme paní učitelce Hajžmanové a Šafránkové, že s námi jely.

 

Jindrová Barbora 

Jak jsme podnikali

Žáci a žákyně 8. tříd se během května a června zapojili do projektu Podnikatelský záměr v rámci pracovních činností. Jejich úkolem bylo vymyslet podnikání, ve kterém nabídnou službu nebo výrobek. Žáci měli vytvořit prezentaci, SWOT analýzu, reklamní plakát, logo firmy a inzerát na zaměstnance. Jak se jim to povedlo hodnotila porota ve složení: p. ř. A. Bernardová, p. zást. Z. Literová, E. Petrová a tř. uč. J. Spudilová a R. Svoboda.     

V 8. A vzniklo 5 firem podle pořadí od nejzdařilejších – pekařství Fivimak, Spinkej (madrace), Vlasy v Kostce, CFC s.r.o., Tuner F.D. s. r. o.

V 8. B se představilo 6 firem podle pořadí od nejzdařilejších – kavárna Pofel u Sibíka (Sibiřan), NL.NL (limonády) a Barriere – free Funland, Dobrej kšeft s. r. o., Brothers s. r. o., Water bar s. r. o.   

Všichni žáci předvedli velkou kreativitu ve vymýšlení nápadů.             

J. Spudilová, PČ

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy