logotyp

Zájmové útvary - stručná charakteristika


Matematický seminář
   Seminář opakuje a rozšiřuje učivo pro žáky, kteří mají v plánu dělat přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory středních škol. Jednotlivá témata se určují podle témat přijímacích testů z minulých let.

 
Seminář z českého jazyka
  Seminář je určený žákům, kteří plánují studium na střední škole s maturitou. Obsah semináře žáky připravuje na SCIO test, který je součástí přijímací zkoušky.

  
„Barvínek“ (výtvarný)
   Zájmový kroužek barvínek je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost, rozvíjení kreativity, práce s různými materiály, procvičování jemné motoriky ruky. Kreslíme, malujeme, tvoříme různé dekorace, motivací jsou roční období, svátky, prezentace školy na veřejnosti.

 
 
Keramika
   Osvojení základních postupů zpracování hlíny. Žáci jsou rozděleni do skupin začátečníků a pokročilých. Začátečníci tvoří jednoduché kachle, svícny, drobné figurky apod. Učí se správně glazovat. Skupina pokročilých se učí pracovat metodou stavění, učí se tvořit zahradní dekorace, figury, misky apod. Osvojí si jiné formy glazování – burel.
 
 
Pěvecký sbor „Pampelišky“
   Pěvecký sbor pampelišky zve žáky a žákyně do 2. do 9. Třídy na pohodové, relaxační zpívání. Zpíváme známé populární písně a každý z vás si určitě najde tu svou. Prestižní vystoupení pěveckého sboru je adventní koncert, který navštěvuje mnoho lidí ze Zásmuk a okolí. Těšíme se na všechny, kdo si s námi chtějí jít zazpívat.

 

Angličtina hrou I.
   Žáci se seznamují s angličtinou formou pohybových aktivit a písniček. Vedou si své portfolio, do kterého si zakládají pracovní listy. Pracovní listy děti dostávají v závěru lekce a slouží pouze k vybarvování, stříhání a lepení. Žáci 1. ročníku v kroužku angličtiny nepíší ani nečtou. Na webových stránkách školy lze sledovat probírané učivo včetně odkazů na procvičování on-line. Jsou zde i videoukázky z výuky.

 

Angličtina hrou II.
   Žáci rozvíjí a prohlubují své znalosti a dovednosti z kroužku Angličtina hrou I. Již se seznamují s psanou formou anglického jazyka. Vedle her, písniček, scének a práce na interaktivní tabuli děti také již zkouší číst, v pracovních listech spojovat věty a doplňovat písmena. Vedou si své portfolio, do kterého si zakládají své práce. Na stránkách školy lze sledovat probírané učivo.

 
 
Přírodovědný kroužek
   Je určený pro žáky I. –IV. třídy s cílem je naučit pomoci chránit krásu zdejší přírody (vysazování stromů, pěstování zeleniny, třídění odpadů-„Ukliďme svět“ a také se snažíme se děti naučit kladně vnímat její zajímavosti přírody formou her, aby děti měly jednou na co vzpomínat a mohly předávat získané zkušenosti kamarádům. Nově jsme začlenili do kroužku včelařství- péče o včely.

    V průběhu roku se připravujeme na přírodovědnou soutěž základních škol: „Zlatý list ČSOP,, v Zásmucké Bažantnici. Žáci tříd následně své dovednosti mohou rozvíjet až do IX. třídy v oddíle MOPíků Šestka Zásmuky, se kterým jezdíme  na víkendové výlety po celé ČR a účastníme se tábora v Českém ráji. Více se můžete dozvědět: https://sestka-zasmuky.webnode.cz/


Tělo jako činka (kalistenika)
   Pohybem těla se obecně vytváří látky, které posilují metabolismus, a tudíž brání náchylnosti k onemocnění.  Kroužek ,,Tělo jako činka“ vznikl ve snaze naučit děti používat vlastní tělo jako závaží, se kterým se dá trénovat jako s obyčejnou činkou. Cvičení s činkami bývá často statické posilování jisté partie, kalistenika oproti tomu nabízí dynamické cviky, při kterých se tělo využívá jako celek. Děti do 15-16 roku by navíc s činkami cvičit neměly, tudíž je využití kalisteniky šikovnou alternativou, kterou si děti mohou osvojit, využívat po celý život a tím si zajistit pevné zdraví.
                Kalistenika = cvičení s vlastní vahou těla -> slovo vzniklo ze spojení řeckých slov kálos (krása) a sthénos (síla).

 

Táborník
   Děti procvičují tábornické dovednosti. Naučí se v přírodě správně a bezpečně rozdělávat oheň, jak udělat pevný uzel, jak se chovat v lese, kudy jít a neztratit se. Naučí se rozpoznat v lese nebezpečí a v případě nutnosti, jak v lese přežít.

 

Čtenářská dílna
   Zábavnou formou se žáci seznamují s pojmy Poezie, Verše, Rýmy – hrají si se slovy, vyjadřují hlavní myšlenky a dojmy z četby. Dále se seznamují s elementárními literárními pojmy (spisovatel, kniha, kapitola, ilustrátor). Náplní dílny je tiché čtení, volná reprodukce díla, práce s texty, výpisky z textů.

Všeználek
   Děti se učí znalostem z různých oborů. Hravou formou si povídáme o přírodě, lidech architektuře i historii.

Od notičky k písničce
   Zájmový kroužek „Od notičky k písničce“ je určen pro žáky prvních až čtvrtých tříd. Náplň kroužku obsahuje seznámení se světem hudby. Děti poznají jak hudební teorií a hudební pojmy, tak i rozsáhlou zásobu písní dle ročního období. Kroužek není pouze o teorii a zpěvu, ale také o hudebních hrách, hádankách, nástrojích, aj. Děti si během prvního měsíce přinesou zobcové flétny a naučíme se na ně hrát postupně různé tóny a poté přejdeme i na celkovou hru na nástroj. Kromě hry na flétnu je také možnost hry na piano. Během kroužku rozvíjíme jak sluchové, tak vizuální myšlení.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy