logotyp

Šablony ZŠ Zásmuky II

Od 1. 9. 2019 je naše škola zapojena do projektu OP VVV Šablony ZŠ Zásmuky II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015628

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II

Název projektu CZ: Šablony ZŠ Zásmuky II

 

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Naše škola se účastní těchto aktivit:

Školní speciální pedagog -personální podpora ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání ZŠ, ŠD, ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD – DVPP

Klub pro žáky ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole, ŠD

Projektový den mimo školu

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Komunitně osvětová setkávání

Školní asistent – personální podpora ŠD, ŠK

Školní asistent – personální podpora ŠK

Projektový den v ŠD

Sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy