logotyp

Provoz školní družiny

Školní družina se nachází mimo areál školy v budově s MŠ Zahradní 470, Zásmuky (jedno oddělení je umístěno v budově školy ve třídě I.A). Je zařízením, které navštěvuje v letošním školním roce 2019 / 2020   maximálně 90 žáků  z 1.-4.ročníku  ve 3 odděleních, kde pracují 3 vychovatelky :


vychovatelka 1. oddělení    Marie Masopustová (tel. 777 260 159)                  
vychovatelka 2. oddělení    Libuše Zemanová (tel. 321 796 505, linka 25)                  
vychovatelka 3. oddělení    Helena Kloudová (tel. 608 335 194) 

Provoz:
ráno - 6.30 - 7.30 hod., v případě dělení vyučovacích hodin do 8.30 hod.
odpoledne - 11.00 - 16.30 hod.
vycházky - 14.00 - 15.00 hod.
Podrobný vnitřní řád ŠD je vyvěšen na nástěnce v prostoru družiny! Školní vzdělávací program ŠD včetně přílohy (Vnitřní řád ŠD) je k nahlédnutí ve vstupních prostorách školy.

Školní družina zajišťuje především výchovu dětí mimo vyučování. Zahrnuje odpočinkovou,
rekreační a zájmovou činnost.
Odpočinková činnost - 
zařazujeme ráno a po obědě, dle potřeby i během dne. Má za úkol odstranit psychickou a fyzickou únavu (poslech, kreslení, video, společenské hry).
Rekreační činnost -
slouží k regeneraci organismu, ale převažuje aktivní odpočinek (hry a sportovní činnosti).
Zájmová činnost -
tato činnost je organizovaná a vedená vychovatelkou, rozvíjí osobnost žáka, podporuje seberealizaci a rozvoj znalostí a dovedností dětí.
a) hudební výchova - zpěv, hra na hudební nástroj, noty
b) výtvarná výchova - kreslení, malování
c) pracovní výchova – stříhání, lepení,práce s keramickou hlínou, kůží, vlnou, papírem atd.
d) literární výchova – četba, poslech, práce s knihou, časopisem
e) tělesná výchova – pohybové hry a soutěže, míčové hry na hřišti, v tělocvičně,na školním dvoře, cvičení s hudbou
f) dopravní výchova
g) zdravověda

Dále mají žáci možnost věnovat se přípravě do školy (didaktické hry, vypracování domácích úkolů) a dysgrafickému nácviku (rozvíjení jemné motoriky ruky).
Přednost mají děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka ZŠ. V případě nepřijetí dítěte do ŠD je možno se odvolat k MÚ Zásmuky.
Přihlášení a odhlášení žáků se provádí pouze písemně - vyplněním zápisního lístku, s podpisem rodičů.


Žádáme rodiče, aby nevstupovali do šatny družiny a počkali na své dítě na chodbě. Toto opatření má chránit majetek dětí.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy