logotyp

Podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, získání rozhodnutí

Kde: v ředitelně školy

Kdy: ve dnech školního vyučování v pondělí-čtvrtek 7,00-15,00 hod.

                                                          v pátek                7,00-14,00 hod.

 

 

Přijímání stížností

Stížnost se podává ředitelce školy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně.

Ředitelka odloží prošetření stížnosti v případě, že vůči ní byl učiněn úkon, který zjevně není

stížností, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil.

 

Šetření stížností

Ředitelka je povinna prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné,

vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou

přispět k objasnění věci.

 

Vyřizování stížností

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. O vyřízení stížnosti musí být

stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím

průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je ředitelka povinna bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

 

                                                                                                          Mgr. Alena Bernardová

                                                                                                            ředitelka školy

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy