logotyp

III.A

   

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY 3.A, 
ZDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH 
NAŠÍ TŘÍDY


TŘÍDNÍ UČITELKA - Bc. Petra Dandová


KONTAKT - dandova@zs-zasmuky.cz
KONZULTAČNÍ HODINY po předchozí domluvě

VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

ČESKÝ JAZYK - Zuzana Literová
MATEMATIKA - Bc. Petra Dandová
PRVOUKA Bc. Petra Dandová
ANGLICKÝ JAZYK - Bc. K. Šafránková, Mgr. A. Svoboda
VÝTVARNÁ VÝCHOVABc. Petra Dandová
PRACOVNÍ ČINNOSTIBc. Petra Dandová
TĚLESNÁ VÝCHOVABc. Petra Dandová
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 - Mgr. Lucie Šebková


Rozvrh hodin 2023/2024

.A

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

 ČjMTvČj

Vv

ÚTERÝ

Čj

 Aj/Aj
M Čj Hv

STŘEDA

 M Prv
 Čj Aj/Aj

 

ČTVRTEK

M

 Tv Čj Pč Čj

PÁTEK

Aj/Aj

 Čj Čj
 M Prv
Organizace školního roku 2023 - 2024


Začátek vyučování  4.9. 2023 (1 vyučovací hodina)
Podzimní prázdniny :   26. a 27.10. 2023
Vánoční prázdniny :   23.12. 2023  a končí 2.1. 2024
Výpis vysvědčení za první pololetí :  31.1. 2024
Pololetní prázdniny :   2.2. 2024 
Jarní prázdniny :   26.2. - 3.3. 2024
Velikonoční prázdniny : čtvrtek 28. 3. 2024
Ukončení vyučování :   29.6. 2024
Vyučování ve školním roce 2024/2025
začne v pondělí 2.září 2024AKTUALITY

Vážení rodiče,

 

dětem bude na příští školní rok do čtvrté třídy zakoupena první sada všech sešitů, které budou potřebovat na jednotlivé předměty. Také zakoupíme pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (čtvrtky se správnou gramáží, 2x barevné papíry, tuš, fix na mazací tabulku, tuhé lepidlo). Dětem zakoupíte pouze obaly na sešity (lepší je kupovat pevnější obaly, které vydrží celý školní rok).

 

Na začátku školního roku budou také dětem rozdány pracovní sešity na český jazyk, matematiku, přírodovědu, vlastivědu a anglický jazyk. Cenu všech sešitů se dozvíte včas.

 

Celková částka za sešity a pomůcky na Vv a Pč bude rozpočítána v každé čtvrté třídě zvlášť na jednoho žáka.

 

Třídní učitelky 4.A a 4.B

PROSÍM rodiče o zajištění těchto pomůcek pro 4. ročník

ČJ – 2x – sešit s tvrdými  deskami + slovníček Aj, čtenářský deník

Vv + Pč – tempery, vodovky, štětce, paleta, kelímek, ubrus, fixy, nůžky, lepidlo, měkké tužky, modelína, pastelky, hnědý nebo černý uhel, voskovky

Další pomůcky – kružítko, mikrotužka na rýsování, pero, guma, obaly na učebnice, pravítko, trojúhelník s ryskou, ořezávátko, v sáčku oděv a obuv na Tv (tenisový míček + švihadlo)Konzultační třídní schůzky 


 
 

 

 Omlouvání z kroužků - pokud Vaše dítě chodí na nějaký kroužek, posílejte omluvenky po dětech napsané na papíře. Předají je vyučujícímu, který kroužek vede. Děkuji

V druhém pololetí prosím opět o zakoupení

                          1x vlhčené ubrousky

 

                          1x balení kapesníků a 1x kapesníky v krabičce

 

                      DěkujemeJE VELMI NUTNÉ KAŽDÝ DEN ČÍST!!

KAŽDÝ DEN OPAKUJTE NÁSOBILKU A PROCVIČUJTE VYJMENOVANÁ SLOVA!!


OBĚDY- přihlašování obědů na pondělí musíte provádět v pátek do 13:00 hodin.

 

Vážení rodiče,

jelikož škola nemůže vybavovat žáky školními pomůckami, žádáme Vás o zajištění následujících sešitů, které bude Vaše dítě potřebovat v 3. ročníku:

sešit č. 520      1 ks

sešit č. 523      8 ks

sešit č. 524      2 ks

sešit č. 5110    1 ks

mazací tabulka + 2x fix na tabulku

Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti budou děti potřebovat:

Igelitový ubrus, zástěra nebo staré triko, vodové a temperové barvy, štětce, paletu, kelímek na vodu, černou tuš, tuhé lepidlo, hadřík, černý slabý a silný fix, 2x sadu barevných papírů, modelínu + podložku. (vše budou děti mít v kufříku, nebo plastové krabici s víkem)

 

Prosíme o kontrolu kufříků z letošního školního roku, některé děti měly kufříky ve velmi špatném stavu.

Hromadně všem dětem zakoupíme čtvrtky A4 a A3 a malé tekuté lepidlo Herkules.

(na začátku školního roku platbu za čtvrtky a lepidlo spočítáme a částku se včas dozvíte)


                                                                 Děkuji Dandová


      
Absence, prosím, omlouvejte vždy do žákovské knížky. Upozornění předem e-mailem.


4.9.  zahájení školního roku, sejdeme se v naší třídě 3.A
Proběhne zahájení školního roku, informace o školním řádu a organizačních a hygienických opatřeních.

 5.9. Přinést pomůcky na VV a PČ, sešity a učebnice dle rozvrhu .
 Žáci dostanou rozpis cen pracovních sešitů na školní rok. 
Od 5.9. bude vyučování probíhat již podle rozvrhu, pouze první a druhá vyučovací hodina bude třídnická. Předpokládaný konec vyučování je ve 12.05. 
Přinést i TV, neboť první dva týdny budeme cvičit.

 


 

 NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy