Jméno:
Heslo:

VI.A

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20

PO -      M       Čj      Vv       Aj      Z           Pč/Pv    Pč/Pv

ÚT -      M       Hv     Čj        D       Rv         Př         F
 
ST  -     Aj       Z       Čj       Ov      D

ČT  -     M       F        Čj       Tv      Tv         Inf       Inf-1x za 14 dní  

PÁ  -     M       Aj       Čj       Př      Vv

Práce pro domácí výukuVážení rodiče a žáci, vzhledem k současnému stavu budu zadávat domácí práci pro vás na stránkách třídy vždy na celý týden. Jak si práci rozdělíte je na vás, ale doporučuji si každý den udělat kousek, abychom neztratili kontinuitu s předmětem a mohli plynule pokračovat, až se zase do školy vrátíme.

11. týden  ( Všechny zdravím a upozorňuji, že práci budete dostávat o něco později, protože už nastoupili deváťáci a já v pondělí vyučuji ve škole, takže k počítači zadat vaši práci a zkompletovat ji, se dostanu později. )

   11. týden od 25.5.

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Tentokrát se nám pětilístek podařil mnohem lépe. Super! Většina z vás zvládla moc dobře i mluvnické tvary sloves v podmiňovacím způsobu.

Protože jsme si v uplynulých týdnech prošli všechny ohebné slovní druhy a zopakovali jsme si potřebné, čeká nás souhrnné opakování. Máme jej v učebnici na straně 111. Nejdříve si projdi všechny otázky a najdi si odpovědi v sešitu, učebnici, na internetu, případně se zeptej mě na to, co ti nebude jasné.

Opět budu k dispozici na Skype. Protože pokračuji s přípravou deváťáků, zůstávají online konzultace stejné jako v minulém týdnu – k dispozici budu v úterý od 11.00 do 12.00h a ve čtvrtek 10.30 – 11.00 (Skype, najdete mě pod mým jménem a příjmením, případně na WhatsApp (724130821)), nebo na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz

 1. Projdi si souhrnné opakování na straně 111.
 2. Vypracuj pracovní list ČJ6_9 a pošli do pátku 29. 5. do 12.00. Pozor, práci si rozděl, je trochu obsáhlejší.
 3. Začneme opakovat skladbu, pro tento týden si vypracuj v pracovním sešitu cvičení 2a, b ze strany 47.
 4. Z čítanky si přečti úryvek z Bylo nás pět, od strany 155.
 5. Sloh – podívej se na reklamu – strana 167 a navrhni na cokoliv reklamní slogan – napiš mi jej do mailu, uděláme si soutěž o nejlepší.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Ahoj šesťáci, dnes nás bude čekat první trošku složitější pravidlo a to pro číslo 6. Všechno k tomuto pravidlu se dozvíte na str. 141 dole a na str. 142, kde jsou i cvičení. Ta budu očekávat opět do pátku poledne. Všechny vás zdravím.

M. Š.

 

Fyzika

Měření délky - opakování

1. Napiš, jak se značí délka, jaké má jednotky a jak se nazývá záklaní měřidlo délky.

2. Uveď tři různá měřidla délky, která znáš.

3. Vyjádři v centimetrech :

   24 m =                               45 dm =

   2m 21 cm =                        1320 mm =

4. Nejmenší dílek použitého měřidla má hodnotu  1mm. Jaká je odchylka měření ?

5. Petr měřil hranu kostky. Měření provedl pětkrát. Postupně naměřil tyto hodnoty : 1.) 32 mm

                                                                                                                        2.) 33 mm

                                                                                                                        3.) 32 mm

                                                                                                                        4.) 31 mm

                                                                                                                        5.) 33 mm

   Urči aritmetický průměr z naměřených hodnot.

6.a) Odhadni délku hrany krabice s mlékem.

   b) Změř délku hrany této krabice. Měření opakuj pětkrát, zapiš naměřené hodnoty a vypočítej aritmetický průměr.

   c) Porovnej svůj odhad s výsledkem měření.

 

Vypracovaná cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 29. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

DĚJEPIS

 

Zapiš do sešitu:

Rozkvět římského císařství

str. 130 - 132

Oktaviánus Augustus (Vznešený) byl samovládce - císař

- nechal se uctívat jako Bůh

- opíral se o rádce, které si určoval

- měl žoldnéřskou armádu

- rozšířil území říše

- udržoval mír

- dohlížel na správce provincií

- upevnil hranice

- rozvíjel se obchod a řemesla

- byl oslavován básníky a historiky

- Řím změnil z cihlového na mramorové město

Proč byl oblíben mezi vojáky?

Proč byl oblíben mezi lidem?

Kolik lidí žilo ve městě Řím?

Najdi Pompeje, co se tam stalo?

K čemu sloužil Hadriánův val?

 

A teď slibovaný testík - povinný pro všechny!

1) Co víš o Hannibalovi?

2) Kdo byli plebejové?

3) Kdo byli otroci?

4) Co byly provincie?

5) Kdo byli gladiátoři?

6) Co je žoldnéřská armáda?

7) Co je občanská válka?

8) Kdo byl prvním diktátorem v Římě?

9) Proč bylo Spartakovo povstání potlačeno?

10)Co se stalo, když zvítězil Oktaviánus Augustus?

 

 

Přírodopis a zeměpis

Zdravím šesťáci!

Tento týden se podíváme na další dvě skupiny klepítkatců. Minulý týden jsme probrali štíry a pavouky, takže nám zbývají sekáči a roztoči. Možná vás udivuje, že sekáči nepatří mezi pavouky. Skutečně mají vlastní skupinu, neboť jejich těla a způsob života je velmi odlišný. Řiďte se prezentací a udělejte si zápis do sešitu.

 

V zeměpisu se naučíme poznávat státy Afriky. Na webu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-africke-staty-1-uroven/2199

Natrénujte polohy států na lehké úrovni, a kdo si troufne, může zkusit střední úroveň. Kdo dosáhne 4. štítu, pošle mi zase printscreen. Hodně štěstí.

Mějte se!      RS


Anglický jazyk od 25.5.

Hi, 6.A!

Moc chválím velkou část žáků, s poslechem Mr. Bean jste si poradili lehce. Někteří tento týden neposlali DÚ, napravte to prosím. Pokud si s něčím nevíte rady, napište mi.

Opsali jste si nová slovíčka a naučili? Zkuste kvíz na Kahoot na téma Musical Instruments:

Link: https://kahoot.it/challenge/09774303?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1590340234227

Pin: 09774303

Vyplň do pátku 29.5. 19:00

V učebnici do ŠS vypracuj ze str. 92 cv. 3 (doplň slova z modrého rámečku) a cv. 5 (přečti si text pod cv. 6 a vyber nejlepší titulek) a cv. 6 (Čti a napiš odpovědi na otázky).

V pracovním sešitě vyplň str. 68 cv. 1, 2

Tento týden budeme pokračovat na vlně poslechu. Tentokrát mám pro Vás připravenou písničku Lemon tree. Pracovní list k písničce najdeš v souborech pod názvem skladby. Kdyby, jste měli s něčím problém, ozvěte se. Ráda pomohu.

Good Luck!
P.H.


Týden od 18. 5.

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Tentokrát nám největší problém dělal pětilístek k přečtenému textu. Řada pozapomněla, že musíme vycházet z hlavního tématu = uvědomit si, o čem hlavně je text. V dalších „listech“ pak doplníme vlastnosti (tedy přídavná jména k tématu, následující slovesa – co se dělo, krátký slogan k tématu (ideálně čtyřslovný) a končíme synonymem k tématu. Slovesný způsob byl o poznání lepší, řada z vás v něm nechybovala. Proto se můžeme posunout dál a slovesné kategorie zrekapitulovat.

A abych nezapomněla, radost mi udělaly některé z vašich osobních dopisů, které jste mi poslali J

Pokud něco nebude jasné, ptáte se mě - opět budu k dispozici na Skype. Protože pokračuji s přípravou deváťáků, zůstávají online konzultace stejné jako v minulém týdnu – k dispozici budu v úterý od 11.00 do 12.00h a ve čtvrtek 10.30 – 11.00 (Skype, najdete mě pod mým jménem a příjmením, případně na WhatsApp (724130821)), nebo na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz

A teď konkrétně:

 

1.    1.   Zopakuj si ještě jednou slovesa v prezentaci na třídním webu

2.    2.   Procvič si slovesné kategorie na: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

3.     3. Vypracuj v pracovním sešitu stranu 34

4.      4. Do sešitu vypracuj z učebnice ze strany 110 cvičení 6 – piš celé věty. U poslední věty napiš graf souvětí a urči větné členy. Vypracované ofoť a pošli mi do pátku do 12.00h.

5.       5. Z pravopisu stále opakujeme velká písmena – projdi si pravidla v sešitu a procvič v několika cvičeních na webu https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/

6.      6.  Z čítanky si přečti úryvek Pepánek vychovatelem, od str. 152, dozadu do sešitu napiš nadpis (autor, dílo) a vypracuj k úryvku pětilístek. Ten ofoť a pošli mi do mailu. Samostatně si zkus odpovědět na otázky ze strany 154 (možná ti to pomůže u pětilístku).

7.       7. Sloh – kdo ještě nenapsal osobní dopis příbuznému, se kterým nebydlíš, abys ho informoval o tom, jak jsi prožíval/prožíváš čas nouzového stavu, jak se doma učíš, co děláš, co ti chybí,… učiní tak v tomto týdnu. Příště už budeme psát úřední dopis, tak musíme mít jasno v rozdílech.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Ahoj šesťáci, pro tento týden bych chtěla přeskočit v učebnici pravidlo pro šestku a podíváme se na pravidlo pro devítku, protože je na stejném principu jako pravidlo pro trojku. Budete tedy dělat ciferný součet a zjišťovat, zda je dělitelný devítkou. Článek a následující cvičení najdete na str. 142 a143. Práci očekávám do pátku poledne. Připomínám, že od některých z vás jsem už nedostala práci za minulý, dokonce předminulý týden a musíte tedy očekávat, že se váš „zájem“ o práci objeví v celkovém hodnocení na konci školního roku.

Zdravím. M. Š.

 

Fyzika

Částicové složení látek - opakování :

 

1. Jak se nazývá základní stavební částice všech látek?

2. Co je to difúze?

3. Co je to Brownův pohyb?

4. Uveďte dva příklady difúze z běžného života.

5. Z čeho se skládá atom? (dvě základní části)

6. Které částice jsou obsaženy v jádru atomu? Jaký mají náboj?

7. Které částice jsou obsaženy v obalu atomu? Jaký mají náboj?

8. Jak se nazývá atom s kladným nábojem?

9. Jak se nazývá atom se záporným nábojem?

10. Jak na sebe působí částice se souhlasným nábojem?

11. Jak na sebe působí částice s nesouhlasným nábojem?

 

Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 22. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

 

 

DĚJEPIS

 

Chválím ty, kteří správně odpovídají na otázky, a ráda jim posílám jedničky.  Kdo ještě neodpověděl, tak to naprav. Příště bude testík!

Zapiš do sešitu:

Římské císařství

učebnice 126-127

- v 1. stol. př. l. nastaly rozpory mezi senátory a chudinou

-senátoři byli nejednotni, každý chtěl sám uchvátit vládu

- hrozily občanské války

Vysvětli, co je občanská válka

- 49-44př. n. l. -senátor Julius Caesar (politik, vojevůdce, spravoval provincii Galii, měl žoldnéřskou armádu, byl oblíben u lidu)

Zjisti další zajímavosti o  Caesarovi

- senát se ho obával

- se svým vojskem opustil Galii a za dva měsíce ovládl celou Itálii

-jmenoval senátory, stal se diktátorem

Vysvětli slovo diktátor

- r.44př.n. l. byl v senátu spiklenci zavražděn

Zjisti podrobnosti o jeho vraždě- video.

-nastaly občanské války, trvaly 14let

- Oktaviánus Augustus zvítězil a stal se císařem, končí období republiky a nastává císařství

Vysvětli slovo císař, z jakého slova vzniklo?

 Anglický jazyk od 18.5.
Hi, 6.A!

Děkuji za dopisy Maje, některé se opravdu povedly. Tento týden Vás čeká další zapeklitý úkol. Zde se nachází odkaz na video Mr Beana At the restaurant. Video zhlédnete a odpovíte na otázky v PL. Úkoly vypracujte do ŠS, nebo pokud máte možnost tisku, tak přímo do PL.

Termín odevzdání je opět v pátek 22.5. 2020.

Video si zapněte od 8:38 minuty. Lepší přehled pracovního listu naleznete v souborech.

Mr Bean at the Restaurant

 https://www.youtube.com/watch?v=YtfQLyy43Xg&t=1208s (start 8:38)

1) How did Mr Bean surprise himself?  

2) Why did he go to the restaurant?

3) What did he order?

4) Why didn’t he accept more wine?  

5) How did he make music?

6) Did he like the meat?

7) What expressions did the waiter use to ask Mr Bean about the food? Tick the ones you listen.

___Do you like the food, Sir? ___ Everything’s your satisfaction, Sir?

___ Is everything ok, Sir? ___ Is everything all right, Sir?

___ Are you Okay, Sir? ___ Are you sure?

 8) Where did Mr Bean hide the meat? (minulý čas - hid)

a) _______________________ d) __________________________

 

b) _______________________ e) __________________________

 

c) _______________________ f) __________________________

 

9) What song did the violinist play for him?

 ___________________________________________________________

10) Was Mr Bean happy really happy at the end? Why?

 ___________________________________________________________

 surprise himself=překvapit sám sebe, order=objednat si, hide=schovat,

 what=co, jaký, how=jak, why=proč, where=kde

Abychom si rozšířili slovní zásobu, zapiš si do slovníčku nová slovíčka z učebnice ze str. 92 cv. 1 (modrý rámeček) – překlad najdeš v souboru Motivate 2. Patří pod Unit 7 a nadpis – Musical instruments. Nauč! A přiřaď správná slova k obrázku. Příští týden budeme se slovíčky pracovat.

Tento týden online výuka nebude.

Have a nice week

P.H

Přírodopis a zeměpis

dravím šesťáci

V přírodopisu jsme začali velkou skupinu ČLENOVCI :) už víte, že se dělí na tři další podskupiny. Tento týden se podíváme na první z nich a sice KLEPÍTKATCE. Zástupce této skupiny vídáte častěji, než si myslíte. Patří sem totiž pavouci, štíři, sekáči a roztoči. V prezentaci níže najdete informace o prvních dvou skupinách. Udělejte si zápis a kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mi napsat mail, nebo využijte internet :)

 

 

 

V zeměpisu se musíme podívat na vodstvo Afriky, což není nikterak obsáhlé téma. Nejprve se naučíme ty největší řeky pojmenovat. Naučíme se to na webu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-afrika-reky-2-uroven/7814
Tento portál vám bude udělovat štíty, za správné odpovědi. Každý z vás by měl dosáhnout 4. štítu. Až se vám to povede, udělejte screen obrazovky počítače (klávesa PrntScr vpravo nahoře) a pošlete mi váš úspěch mailem.

 Týden od 11.5.

Český jazyk

Dobrý den všem,

opět děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali ohodnocenou zpět. Jsem ráda, že všichni pracujete pravidelně, řada z vás se aktivně ptá, pokud něčemu nerozumí.

S mnohými z vás jsme komunikovali podmiňovací způsob přítomný a minulý, který jste si procházeli na přiložené prezentaci sloves. Abychom si mluvnické kategorie sloves ujasnili ještě důkladněji, připravila jsem opakování online.

Pokud něco nebude jasné, ptáte se mě - opět budu k dispozici na Skype. Protože ode dneška připravuji ve škole deváťáky na přijímací zkoušky, musíme upravit naše konzultace – k dispozici budu v úterý od 11.00 do 12.00h a ve čtvrtek 10.30 - 11.00h, (Skype, najdete mě pod mým jménem a příjmením, případně na WhatsApp (724130821)), nebo na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz

A teď konkrétně:

 1. Zopakuj si ještě jednou slovesa v prezentaci na třídním webu
 2. Procvič si způsoby sloves na: https://learningapps.org/4124249
  https://learningapps.org/4124609
 3. Vypracuj pracovní list ČJ6_8 a pošli mi vypracované do pátku do 12.00h
 4. Z pravopisu opakujeme velká písmena – projdi si pravidla v sešitu a procvič na webu https://learningapps.org/10089004
 5. Z čítanky si přečti úryvek Jak voní tymián, od  str. 145, dozadu do sešitu napiš nadpis (autor, dílo) a vypracuj k úryvku pětilístek. Ten ofoť a pošli mi do mailu.
 6. Oživuj si paměť u přečtené knížky na čtenářskou soutěž, vypište si na papír, do sešitu podrobnosti, zápisky budete moct u soutěže používat – termín máme posunutý na červen.
 7. Sloh – napiš do školního sešitu osobní dopis příbuznému, se kterým nebydlíš, a informuj ho o tom, jak jsi prožíval/prožíváš čas nouzového stavu, jak se doma učíš, co děláš, co ti chybí,…  

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty.

Zdravím

DZ

 

Matematika

Zdravím vás šesťáci, tento týden přejdeme ke skupině trochu složitějších pravidel a to pro čísla 3, 9 a 6. Začneme trojkou a k tomuto pravidlu budete potřebovat vědět, co to je ciferný součet. Takže ciferný součet znamená, že sečteme všechny číslice, které v čísle jsou: např. 234 => 2 + 3 + 4 = 9, nebo 594 => 5 + 9 + 4 = 18 => 1 + 8 = 9. No a další najdete v učebnici na straně 140 a cvičení na str. 141 (všechna) zase do sešitu a poslat do pátku na moje mailové adresy, které všichni už máte. Buďte zdraví a s chutí do práce.

M. Š.

 

Anglický jazyk

Dear, 6.A.

Online hodiny Vám jdou skvěle, jste jedničky. Tento týden mám pro Vás dopis od kamarádky Maji. Těší se na Vaše odpovědi. Online hodina tento týden nepovinná, neboť každý musí odevzdat odpověď na dopis. Dobrovolná online hodina proběhne ve čtvrtek 14.5. od 16:00 pro obě třídy.

 
Hi, my new friend,


how are you? My name is Maja and I am from Malmö, Sweden.
Sweden is in northern Europe. What is your name? Where are you
from?

I am 12 years old and I go to Bladin´s international school in Malmö.
My school is very big, there are 1200 students. How old are you?
What is your school´s name? Do you like it? Is your school big or
small?

In my class, there are 15 students. How many students are in your
class? We can choose the subjects we want to study. I study
Swedish, Maths, History, Geography, Science and Chemistry. I love
History and I am very good at it. What subjects do you study? Can
you choose your subjects? What subjects are you good at?

My teachers are very nice, my classteacher´s name is Ms. Ericsson,
she is young and strict but we all like her a lot. She teaches
Swedish. Who is your classteacher?What does she/he teach?

Write me back soon,
Cheers

Maja Adhberg

 

Odpovědi na dopis zasílejte do pátku 15.5.

Have a nice time

Cheers :D.


Fyzika

Opakování z fyziky - magnet a jeho působení

 

1. Jak se nazývá oblast kolem magnetu, kde ještě působí magnetická síla ?

2. Pomocí čeho zakreslujeme působení magnetu ?

3. Jakou barvu má severní pól magnetu ?

4. Jak rozdělujeme  magnety podle tvaru ?

5. Na které zemské polokouli se nachází severní magnetický pól ?

6. Jak se nazývá oblast uprostřed magnetu, kde se nepřichytí žádné hřebíčky?

7. Jaký přístroj můžeme použít k určení světových stran ?

8. Jak se nazývá hlavní součást tohoto přístroje ?

9. Co je obrovským kulovým magnetem ?

10. Jak se značí síla a jaké má jednotky ?

 

Vypracované cvičení posílejte na můj školní mail do pátku 15. května. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávu, co posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte. A.V.

 

 

 

   Dějepis                                                                                                                                                                                                                                                 

   Ahoj šesťáci, zdravím vás!  Vstupujeme do devátého týdne karantény. Připomínám, že někteří z vás jste se ani nepokusili odpovědět na otázky, ale mnozí již dostali několik jedniček!!! Snažte se všichni!

1) zapiš do sešitu: Spartakovo povstání

2) učebnice str.126 a 133.

-v římské říši pracovali otroci na polích, v dolech, v dílnách, na stavbách byli cvičeni k boji- GLADIÁTOŘI

Proč se jim říkalo gladiátoři?

-zápasili mezi sebou a s dravými šelmami na život a smrt v ARÉNÁCH( AMFITEÁTRECH)

Jak se jmenuje největší amfiteátr v Římě?

- diváci se jejich smrtí bavili

- gladiátoři měli různé zbraně

Jaké zbraně používali?

Podívej se na film nebo dokument o gladiátorech a vypiš si zajímavosti o boji gladiátorů-bude tě to bavit!!!

SPARTAKUS se stal otrokem-gladiátorem

-73-71př.n.l.-Spartakovo povstání

Podívej se na mapu a zjisti, ve kterém městě byla gladiátorská škola, ve které se vzbouřili?

-otroci uprchli na horu Vesuv

Jak získali zbraně?

- k vzbouřeným gladiátorům se přidávali další otroci a táhli přes celou Itálii

-protože se rozdělili, byli římským vojskem poraženi

-6000 jich bylo ukřižováno a Spartakus padl

 

 Přírodopis a zeměpis

 

Zdravím šesťáci!

Minulý týden jsme dokončili kroužkovce poslední skupinou- pijavky. Jaký máte teď na tyto malé pomocnice názor?

Tento týden načneme tu největší skupinu bezobratlých živočichů, která je zároveň nejpestřejší a (za mě) jistě nejzajímavější! Začínáme ČLENOVCE! V přiložené prezentaci najdete úvod do této skupiny a její základní rozdělení. Udělejte si zápis a mrkněte na úvodní otázky za kapitolou v učebnici.

 

V zeměpisu se podíváme na členitost pobřeží Afriky. Členitost pobřeží nám říká, kolik najdeme kolem kontinentu ostrovů, poloostrovů, zálivů či průlivů. Přiřaďte jednotlivé názvy k namalovaným obrysům a vypište si je do sešitu.

 

Mějte se!          RS

 Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu a spodní řadu většina z vás má hotovou, tak dokončete.

Pokračujete na Diakritiku do konce dubna mít hotové ř,ž,ý  a č,á a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do č,á napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 6A nebo 6B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Pozn. kdo je už u ďťňó může pokračovat…

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy