Jméno:
Heslo:

V.B

Informace

Nadále bude probíhat distanční výuka. Úkoly budou zadávány od jednotlivých vyučujících, jako jste již zvyklí.

Informace žákům, kteří 25.5. nastoupí do školy

V pondělí ráno v 7.30 se sejdeme v blízkosti dolního vchodu, kde nám děti předají čestné prohlášení, bude jim změřena teplota a provedou dezinfekci rukou. Poté odejdeme společně do naší třídy V.B.

Každý den výuka začne v 7.35 a bude končit ve 12:05.
Podle rozpisu školy budeme také každý den chodit na školní zahradu.
Děti se nebudou mísit s ostatními skupinami a budou mít pouze jednoho učitele na všech pět hodin denně do konce tohoto školního roku.
Rozvrh nebude fixně daný, nebude zvonění. Aktivity budou probíhat individuálně podle situace a potřeb žáků.

V pondělí si děti přinesou učebnice a veškeré pracovní sešity, školní sešity, domácí sešity... a již zpracované materiály ze samostudia. Prosím i o plně vybavený penál, včetně nůžek, lepidla. Kdo má k dispozici, přineste mazací tabulky včetně fixu.

Nutné jsou 2 roušky, každá v samostatném sáčku.

Veškerá absence musí být řádně omluvena.

Žádáme rodiče, aby při dopravě dětí do a ze školy nezastavovali před budovou školy. V tuto dobu se budou před školou shromažďovat jednotlivé školní skupiny.

Děti nebudou dostávat domácí úkoly, vše vypracujeme ve škole. Hodnocení práce bude slovní.

V pondělí se na Vás moc těším
P.H.

Učivo od 25.5.

Matematika
Ahoj páťáci,
budeme pokračovat v práci v červené učebnici Svět čísel a tvarů. Čeká na vás str. 43/3 až 5 a na str. 44/3. Práci očekávám do PÁTKU dopoledne,  později odevzdanou práci nebudu už opravovat, jen potvrdím převzetí.
Všechny vás zdravím.
M. Š.


Český jazyk
Tentokrát je práce vložena v souborech s názvem Pracovní list ČJ. Posílejte prosím, jak jste zvyklí.

Anglický jazyk
Hi, V.B.

Mnozí z Vás se nadále budou učit samostudiem a část bude již pracovat se mnou. Tento týden začneme opakováním.

Otevřete si sešit a najdete v něm nebo i v Archivu třídy Present simple x Present continuos. Víte, jaké to jsou časy? Zopakujte si tvoření a do pátku 29.5. do 19:00 zkuste kvíz na kahoot. Jsem zvědavá, jak Vám půjde. Máte tři pokusy. Vždy za příjmením dejte číslo pokusu (Př. Hudkova1, Hudkova2…)

Link: zde

Pin: 05041179

Opsali jste si slovíčka do slovníčku? A kdo se je učil nebo opakoval? Zde na Kahootu vyplňte ještě jeden kvíz na části domu a vybavení. (Nápověda: Furniture = nábytek).

Link: zde

Pin: 02945818

Budeme mít více práce, ale určitě je spousta věcí pouze opakování.

Vocabulary – slovíčka: opiš si do slovníčku slovíčka, která neznáš.

yesterday – včera

today – dnes

tomorrow – zítra

last (week) – minulý (týden)

this (week) – tento (týden)

next (week) – příští (týden)


Úkol č. 1: Přelož a zapamatuj si:

 

Minulost

 

Budoucnost

Včera

 

 

Zítra

 

Minulý týden

 

 

Příští týden

 

Minulý měsíc

 

 

Příští měsíc

next month

Minulý rok

 

 

Příští rok

 

Minulé úterý

 

 

Příští úterý

 

Minulé (loňské) léto

 

 

Příští léto

 

Minulá (loňská) zima

 

 

Příští zima

 

Minulá hodina (ve škole)

 

last lesson

Příští hodina

 

Minule

 

last time

Příště

next time

 

Z minula už znáte tvary slovesa být v  minulém čase:

Positive:

I was

byl/a jsem

 

you were

byl jsi

 

he was

byl

 

she was

byla

 

it was

bylo

 

 

 

 

we were

byli jsme

 

you were

byli jste

 

they were

byli

 

Negative:

  

I was not

I wasn´t

nebyl/a jsem

you were not

you weren´t

nebyl jsi

he was not

he wasn´t

nebyl

she was not

she wasn´t

nebyla

it was not

it wasn´t

nebylo

 

 

 

we were not

we weren´t

nebyli jsme

you were not

you weren´t

nebyli jste

they were not

they weren´t

nebyli


Prosím, abyste v záporu (negative) preferovali zkrácené tvary (proto jsou zvýrazněny).

Úkol č. 2a: Ze slov vytvoř kladné (positive – I was) a záporné věty (negative – I wasn´t) v minulosti:

Vocabulary – slovíčka jako pomůcka :-)

be late – mít zpoždění

be hungry – mít hlad

be ill - být nemocný (nemoc)

be sick – být nemocný (nevolnost)

at home – doma

at school – ve škole

at work – v práci

on the beach – na pláži

at the seaside – u moře

at the cottage – na chatě

at grandma´s – u babičky

at a camp – na táboře

in the park – v parku

in the mounains – na horách

(Nápověda – místo be doplň was/ were)

I/be/late/last lesson

Positive: I was late last lesson.

Negative: I wasn´t late last lesson.

 

I/be/at home/last summer

Positive:

Negative:

 

I/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

I/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

I/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

I/be/in the park/last Friday

Positive:

Negative:

Úkol č. 2b: Ze slov vytvoř kladné (positive) a záporné věty (negative) v minulosti:

Pozor: Tentokrát se podmět (osoba) mění, dej si proto pozor na tvar slovesa: was/were, wasn´t/weren´t, pomůcka: tabulky – viz výše).

My mum/be/sick/last Friday

Positive: My mum was sick last Friday.

Negative: My mum wasn´t sick last Friday.

 

My friends/be/at home/last summer

Positive: My friends were at home last summer.

Negative: My friends weren´t at home last summer.

 

Tom and Lucy/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

My parents/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

Kelly/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

You/be/in the park/last time

Positive:

Negative:

 

Otázka a odpověď v minulém čase – sloveso být

Otázku vytvoříte jednoduše – přehozením slovesa a podmětu:

Tom was at home yestereday. Tom byl včera doma.

Was Tom at home yesterday? Byl Tom včera doma?

 

Odpověď (krátká) bude pak:

Yes, he was. Ano, byl.

No, he wasn´t. Ne, nebyl.(Zde vždy zkracujeme „was not“ na „wasn´t“!)

Když to shrneme do tabulky, bude to vypadat takto:

Was I?

Byl jsem?

Yes, you were.

No, you weren´t.

Were you?

Byl jsi?

Yes, I was.

No, I wasn´t.

Was he?

Byl?

Yes, he was.

No, he wasn´t.

Was she?

Byla?

Yes, she was.

No, she wasn´t.

Was it?

Bylo?

Yes, it was.

No, it wasn ´t.

Were we?

Byli jsme?

Yes, we will.

No, we weren´t.

Were you?

Byli jste?

Yes, you will.

No, you weren ´t.

Were they?

Byli?

Yes, they will.

No, they weren ´t.

 

Úkol č. 3: Odpověz krátce na otázky kladně (+) a záporně (-):

Were you in the garden yesterday?

+ Yes, I was.

- No, I wasn´t.

 

Were you at home last weekend?

+

-

Were you in the mountains last winter?

+

-

 

Were you at a camp last summer?

+

-

Was your mum at work yesterday?

+ Yes, she was.

- No, she wasn´t.

 

Were the kids at a camp last summer?

+

-

Was your sister at grandma´s last weekend?

+

-
Úkol č. 4:
My last weekend – můj minulý víkend: Nakresli cokoliv z tvého víkendu.


Good luck!
P.H.


Přírodověda

Vyhodnocení poznávačky z minulého týdne

 

Velkou jedničku dostávají všichni, kdo měli bez chyby (Boccadamo, Brož, Dajč, Daudová, Dusilová, Fendrychová, Hronová, Lukács, Mandovcová, Michálková, Novák, Šrankota, Veliký, Zvoníková, Živnůstka), malou jedničku dostávají všichni ostatní, kteří do neděle odevzdali (včas neodevzdala 1 žákyně).

 

Následuje domácí vyučovací hodina, kterou si udělejte podobnou, jako budou mít Vaši spolužáci ve škole:

 

Oběhová (cévní) soustava  (název do sešitu)

 

1)      Učebnice str. 80 – 81 (přečíst následující části textu):

 

Str. 80 – pod obrázkem oběhové soustavy

 

Str. 81 – 1. odstavec (cévy)                

 

2)      Proudění krve srdcem (pustit si video a odpovědět na otázky – viz zvláštní soubor)POSLAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

 

3)      Srdeční tep (přečíst str. 80, na liště=na okraji stránky, 1. odstavec)

 

4)      Tlukot srdce –animace (pustit si video a  zkusit si na sobě nahmatat pulz na zápěstí nebo na spánku nebo na krku)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLAt4-Uqr7M

 

 5)      Srdeční tep – měření (každý sám na sobě si změří počet tepů v klidu za minutu – mělo by vycházet asi 60 až 80, poté udělejte 10 dřepů s výskokem a hned znovu změřte počet tepů po zátěži – uvědomte si, že pracující svaly potřebují více kyslíku a živin)

 

 6)      Nepřímá masáž srdce (pustit obě videa, připomenou vám umělé dýchání a uvidíte masáž srdce s výkladem i v terénu)

 

https://www.youtube.com/watch?v=46yl685NN2w

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8oaVRoDCFQ

 

Každý si zkuste masáž srdce na určitém místě podlahy (ruce na sobě, napnuté lokty, frekvence jako písnička Rolničky – 100x/min)

 

 7)      Zápis do sešitu pod název Oběhová (cévní) soustava:

 

  • str. 81, rámeček „A co je důležité“ (první 3 puntíky)
  • počet tepů v klidu = 60 – 80 za minutu

 

8)      Zábavné procvičování živočichů formou kvízu – seřazení podle hmotnosti (pokusit se dosáhnout 3. štítu) POSLÁNÍ JE DOBROVOLNÉ

 

https://www.umimefakta.cz/souvislosti-zvirata-vahy-2-uroven/254#

 

 
Otázky k videu:

Otázky k videu Proudění krve srdcem

 

1)      Kdo má větší počet částí srdce – člověk nebo pes?
2)      V srdci jsou pravá a levá komora a pravá a levá …(doplň).
3)      Cévy dělíme na tepny, žíly a ………. (doplň).
4)      Které cévy vedou krev do srdce?
5)      V které polovině srdce (levé nebo pravé) je okysličená krev?
6)      Kde se krev okysličí, čili, kde nabere kyslík?
7)      Jak se nazývá největší tělní tepna?
8)      Co je systola?
9)      K čemu dochází při ochabnutí (diastole) srdce?


Vlastivěda
Slepá mapa
- úkol k zamyšlení: Norsko je zemí hojně navštěvovanou turisty. Proč právě tento stát přitahuje turisty a kde se rozkládá?

Na odkaze slepá mapa Čr https://www.zs-zasmuky.cz/gl-slepa-mapa-4511

 

Informace

Vážení rodiče,

na těchto stránkách 5.B budu pravidelně doplňovat informace od jednotlivých vyučujících ze všech hlavních předmětů. Situace, která nastala, nás všechny velice překvapila, ale věřím, že společně samostudium Vašich dětí hravě zvládneme.

Určitě bych zmínila program Čt 2 - UčíTelka, kde od 11:35-12:00 běží vzdělávání pro pátý ročník.

Různá nakladatelství mají zdarma online interaktivní učebnice, online weby k pr
ocvičení látky. Pro inspiraci: Školákov, Umimeto.org, Ryšavá web....

Přeji hodně zdaru u nového způsobu učení, hlavně se opatrujte a mějte se dobře.


Pavlína Hudková Usmívající seUsmívající se

Procvičení AJ online:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

www.umimeanglicky.cz 

www.duolingo.com

www.helpforenglish.cz


Dodatek: Ve čtvrtek jsme se pokusili o videokonferenci, někteří měli technické problémy, ale jsem moc ráda, že jsem alespoň někoho z Vás mohla vidět. Naše technická zázemí jsou na různé úrovni, proto online výuka není vhodná pro jednotný postup výuky. Můj cíl byl hlavně s Vámi udržet kontakt a zeptat se, jak se daří. Aj jsem se snažila trochu zapojit. A snad se to aspoň z malé části podařilo. Díky Vám! Další info na Whatsappu v naší skupině. Držte se... Pavlína Hudková

Úvod

ÚvodVážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítám na prahu nového školního roku.

Začínáme rok naší vzájemné spolupráce, našeho společného úsilí posunout se dále jak v oblasti znalostí a dovedností, tak v našich vztazích a v komunikaci. Určitě to bude rok dobrodružný, ve kterém nebude nouze o nové nezvyklé situace a skutečnosti.

Doufám, že budeme dobrá parta, která s podporou rodičů a dalších učitelů vše zvládne na výbornou.Těším se na vzájemnou obohacující spolupráci
Pavlína Hudková, třídní učitelka

Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu máte většina i oznámkovanou až do kurzu  QWOP a máte mít napsanou závěrečnou lekci horní řady. Kdo ještě nemá tak dokončí.

Pokračujete na spodní řadu a do konce dubna mít hotové V,M a B,N a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do B,N napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 5A nebo 5B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Český jazyk

Pracovní list ČJPracovní list ČJ

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy