Jméno:
Heslo:

V.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Rozvrh

Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíM
Čj

Vl
Aj
 
 Pč
ÚterýČj
Hv Inf/AjM Inf/Aj   
Středa M Tv ČjVv
 VV 
Čtvrtek ČjM AjČtení
   
Pátek SlohVlTvMČtení
 Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu žák. knížek a podpis každý pátek.
                                             Děkuji Z. Pellerová
Domácí příprava

Život je jako houpačka, neustále nahoru a dolů. Je však krásné vědět, že je tu někdo, kdo nás tím


Dobrý den
     Srdečně zdravím všechny rodiče a mé žáky!
     Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci v této těžké době a popřát všem pevné zdraví.
     Posílám další procvičování pro děti, pokud máte možnost můžete mi posílat ofocená některá vypracovaná cvičení na email: pellerovazuzana@seznam.cz nebo na mobil přes aplikaci Whats App. Úlohy se budou postupně zadávat na tento web.
                           S pozdravem Mgr. Zuzana Pellerová

                                   

TÝDEN: od 25.5.-29.5.2020


Dobrý den,
     zdravím všechny rodiče i žáky v posledním květnovém týdnu. Začala nám i dobrovolná výuka ve škole s určitými opatřeními a doufám, že to společně zvládneme. Proto bych Vás chtěla poprosit o strpení s pozdějším vkládání učiva na týden. Děkuji za Vaše vypracované úkoly a vzájemnou spolupráci. Níže najdete úlohy pro tento týden.
  

              Pevné zdraví všem             Zuzana Pellerová

ČESKÝ JAZYK:

Procvičujeme vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, předpony.
Žáci s IVP si vyberou 1 list.


SLOH
Vytvoř vyprávění ze symbolů, které jsou na kostkách.
MATEMATIKA:

Opakujeme písemné násobení a dělení.
Žáci s IVP vypočítají 1 list násobení a 1 list dělení.

  


VLASTIVĚDA:

Slepá mapa
- úkol k zamyšlení: Norsko je zemí hojně navštěvovanou turisty. Proč právě tento stát přitahuje turisty a kde se rozkládá?PŘÍRODOVĚDA
Napiš, jak rozdělujeme jedlé plody podle semen (nápověda peckovice), ke každému uveď příklad - napiš a namaluj.
Jakou zeleninu můžeme pěstovat na zahradě? Napiš, k čemu ji využíváme a namaluj dva zástupce.
PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA - slepá mapa

slepá mapa

SLOH- pro všechny

Vyprávění z kostek

Učivo od 25.5. AJ

Anglický jazyk
Hi, V.A.

Mnozí z Vás se nadále budou učit samostudiem a část bude již pracovat se mnou. Tento týden začneme opakováním.

Otevřete si sešit a najdete v něm nebo i v Archivu třídy Present simple x Present continuos. Víte, jaké to jsou časy? Zopakujte si tvoření a do pátku 29.5. do 19:00 zkuste kvíz na kahoot. Jsem zvědavá, jak Vám půjde. Máte tři pokusy. Vždy za příjmením dejte číslo pokusu (Př. Hudkova1, Hudkova2…)

Link: zde

Pin: 05041179

Opsali jste si slovíčka do slovníčku? A kdo se je učil nebo opakoval? Zde na Kahootu vyplňte ještě jeden kvíz na části domu a vybavení. (Nápověda: Furniture = nábytek).

Link: zde

Pin: 02945818

Budeme mít více práce, ale určitě je spousta věcí pouze opakování.

Vocabulary – slovíčka: opiš si do slovníčku slovíčka, která neznáš.

yesterday – včera

today – dnes

tomorrow – zítra

last (week) – minulý (týden)

this (week) – tento (týden)

next (week) – příští (týden)


Úkol č. 1: Přelož a zapamatuj si:

 

Minulost

 

Budoucnost

Včera

 

 

Zítra

 

Minulý týden

 

 

Příští týden

 

Minulý měsíc

 

 

Příští měsíc

next month

Minulý rok

 

 

Příští rok

 

Minulé úterý

 

 

Příští úterý

 

Minulé (loňské) léto

 

 

Příští léto

 

Minulá (loňská) zima

 

 

Příští zima

 

Minulá hodina (ve škole)

 

last lesson

Příští hodina

 

Minule

 

last time

Příště

next time

 

Z minula už znáte tvary slovesa být v  minulém čase:

Positive:

I was

byl/a jsem

 

you were

byl jsi

 

he was

byl

 

she was

byla

 

it was

bylo

 

 

 

 

we were

byli jsme

 

you were

byli jste

 

they were

byli

 

Negative:

  

I was not

I wasn´t

nebyl/a jsem

you were not

you weren´t

nebyl jsi

he was not

he wasn´t

nebyl

she was not

she wasn´t

nebyla

it was not

it wasn´t

nebylo

 

 

 

we were not

we weren´t

nebyli jsme

you were not

you weren´t

nebyli jste

they were not

they weren´t

nebyli


Prosím, abyste v záporu (negative) preferovali zkrácené tvary (proto jsou zvýrazněny).

Úkol č. 2a: Ze slov vytvoř kladné (positive – I was) a záporné věty (negative – I wasn´t) v minulosti:

Vocabulary – slovíčka jako pomůcka :-)

be late – mít zpoždění

be hungry – mít hlad

be ill - být nemocný (nemoc)

be sick – být nemocný (nevolnost)

at home – doma

at school – ve škole

at work – v práci

on the beach – na pláži

at the seaside – u moře

at the cottage – na chatě

at grandma´s – u babičky

at a camp – na táboře

in the park – v parku

in the mounains – na horách

(Nápověda – místo be doplň was/ were)

I/be/late/last lesson

Positive: I was late last lesson.

Negative: I wasn´t late last lesson.

 

I/be/at home/last summer

Positive:

Negative:

 

I/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

I/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

I/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

I/be/in the park/last Friday

Positive:

Negative:

Úkol č. 2b: Ze slov vytvoř kladné (positive) a záporné věty (negative) v minulosti:

Pozor: Tentokrát se podmět (osoba) mění, dej si proto pozor na tvar slovesa: was/were, wasn´t/weren´t, pomůcka: tabulky – viz výše).

My mum/be/sick/last Friday

Positive: My mum was sick last Friday.

Negative: My mum wasn´t sick last Friday.

 

My friends/be/at home/last summer

Positive: My friends were at home last summer.

Negative: My friends weren´t at home last summer.

 

Tom and Lucy/be/at school/in March

Positive:

Negative:

 

My parents/be/at the cottage/last winter

Positive:

Negative:

 

Kelly/be hungry/yesterday

Positive:

Negative:

 

You/be/in the park/last time

Positive:

Negative:

 

Otázka a odpověď v minulém čase – sloveso být

Otázku vytvoříte jednoduše – přehozením slovesa a podmětu:

Tom was at home yestereday. Tom byl včera doma.

Was Tom at home yesterday? Byl Tom včera doma?

 

Odpověď (krátká) bude pak:

Yes, he was. Ano, byl.

No, he wasn´t. Ne, nebyl.(Zde vždy zkracujeme „was not“ na „wasn´t“!)

Když to shrneme do tabulky, bude to vypadat takto:

Was I?

Byl jsem?

Yes, you were.

No, you weren´t.

Were you?

Byl jsi?

Yes, I was.

No, I wasn´t.

Was he?

Byl?

Yes, he was.

No, he wasn´t.

Was she?

Byla?

Yes, she was.

No, she wasn´t.

Was it?

Bylo?

Yes, it was.

No, it wasn ´t.

Were we?

Byli jsme?

Yes, we will.

No, we weren´t.

Were you?

Byli jste?

Yes, you will.

No, you weren ´t.

Were they?

Byli?

Yes, they will.

No, they weren ´t.

 

Úkol č. 3: Odpověz krátce na otázky kladně (+) a záporně (-):

Were you in the garden yesterday?

+ Yes, I was.

- No, I wasn´t.

 

Were you at home last weekend?

+

-

Were you in the mountains last winter?

+

-

 

Were you at a camp last summer?

+

-

Was your mum at work yesterday?

+ Yes, she was.

- No, she wasn´t.

 

Were the kids at a camp last summer?

+

-

Was your sister at grandma´s last weekend?

+

-
Úkol č. 4:
My last weekend – můj minulý víkend: Nakresli cokoliv z tvého víkendu.


Good luck!
P.H.

Informatika v době karantény

Procvičujeme celou střední řadu a horní řadu máte většina i oznámkovanou až do kurzu  QWOP a máte mít napsanou závěrečnou lekci horní řady. Kdo ještě nemá tak dokončí.

Pokračujete na spodní řadu a do konce dubna mít hotové V,M a B,N a průběžně opakovat.

Odkaz https://www.nedatluj.cz/prihlaseni

Kdo bude mít hotovo vše do B,N napíše mi e-mail do kolonky předmět svoji třídu 5A nebo 5B a já si to zkontroluji. Odešlete na mail kasparinternet@seznam.cz

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy