Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Janotová

Vážení rodiče, můžete se na mě obracet ohledně poradenské činnosti na podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči. 


Na konzultace se, prosím, vždy předem objednávejte:

email: janotova@zs-zasmuky.cz


Činnosti školního speciálního pedagoga:


-   Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnost

-   Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích plánů (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).

-   Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

-   Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

-   Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).

-   Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami     

-   Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.

-   Podílí se na budování příznivého klimatu školy.

-   Usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků.

-   Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

-   Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy