logotyp

O naší škole

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?
Základní škola Zásmuky je plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem a je umístěna v historické dvoupodlažní budově na náměstí. Školní družina se nachází částečně v samostatné budově v areálu mateřské školy a také v prostorách školy. Nejvyšší kapacita žáků ve škole je stanovena na 480, ve ŠD na 65, ve ŠK na 95 a ve školní jídelně na 400 strávníků. Z celkového počtu žáků je 50% z obvodu MÚ Zásmuky a zbývající procenta tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí pod správou OÚ (Toušice, Dolní a Horní Chvatliny, Malotice, Ždánice, Církvice, Skvrňov, Drahobudice, Bečváry a Kořenice). Svoz žáků je zajištěn autobusovou dopravou. Toto je zohledněno při stanovení začátku a konce vyučování ve škole. Žáci školy jsou zařazeni do tříd 1. a 2 stupně, 3 oddělení školní družiny a mnoha zájmových útvarů školního klubu. V rámci výuky jsou integrováni žáci s poruchami učení a tělesným postižením, pro které je v budově školy postaven výtah a zajištěn bezbariérový přístup do místností.
Prostředí pro výuku splňuje hygienické požadavky, které jsou kladeny na provoz školy. Vyučování probíhá v 18 učebnách, z nichž některé jsou upraveny jako odborné (hudební výchova, fyzika a chemie, přírodopis, 2 učebny se 40 počítači připojenými k internetu, cizí jazyky, cvičná kuchyň a dílna pro žáky). Učebny jsou průběžně vybavovány moderní technikou a novým nábytkem. Tělesná výchova je vyučována ve školní tělocvičně, na školním hřišti a travnatém dvoře. Příležitostně jsou využívána zařízení TJ Sokol Zásmuky. Pracovní vyučování je vyučováno v dílně pro žáky s 22 pracovními místy, cvičné kuchyni a na zahradě se skleníkem, skalkou a jezírkem. Při práci žáků v zájmových útvarech  jsou využívány odborné pracovny, sbírky kabinetů, voliéra s exotickými ptáky, terárium a akvárium. Žáci školy se účastní soutěží dle svých zájmů a schopností.
K odpočinku mohou žáci využívat travnatý školní dvůr, vybavený stoly pro stolní tenis, doskočištěm a koši na basketbal. Další možnost sportovního vyžití mají žáci na volně přístupném školním hřišti. Ve škole mají žáci zajištěn pitný režim v možnosti koupi pití z automatu nebo objednávkou mléčných nápojů. Žáci ZŠ Zásmuky jsou aktivně vedeni ke třídění odpadu; v každé učebně se nacházejí koše na plasty, papír a směsný odpad. Nádoby na nápojové kartony jsou pak k dispozici na chodbách školy.
Organizačně je provedeno rozdělení na 4 pracoviště: ZŠ, ŠD, ŠJ a DČ (doplňková činnost). V rámci doplňkové činnosti vaříme obědy pro veřejnost a pronajímáme půdní prostory pro telekomunikační činnost. Příležitostně dochází rovněž k pronájmu třídy pro výuku žáků autoškoly. Získané finanční prostředky využíváme na modernizaci školy. Od roku 2004 má škola plynové vytápění, na jehož výstavbu přispěl Státní fond životního prostředí ČR a Středočeská plynárenská a.s. Na jaře toku 2007 byla dokončena stavba přístřešku ke štítové zdi školní budovy, který slouží jako sklad popelnic a úklidové techniky. Na školní zahradě byla dokončena stavba nového školního skleníku. Ve třídách je k dispozici připojení k internetu a v 8 třídách jsou interaktivní tabule. Všichni vyučující jsou vybaveni přenostnými počítači. Pro zkvalitnění prostředí pro výuku Tv je naplánována výstavba nové sportovní haly v areálu školy. Projekt, který je již vypracován, není možné v současné době realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola Zásmuky, okres Kolín
Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová
Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)
E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz 
Url: 
www.zs-zasmuky.cz

IČO: 48 66 59 16

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Telefonní ústředna

321 796 505

Učitelé I. stupně (ředitelna)

321 796 505 - linka 24

Učitelé II. stupně (sborovna)

321 796 505 - linka 22

Vychovatelky školní družiny

321 796 505 - linka 25

Školník a uklizečky

321 796 505 - linka 23

Školní kuchyň a jídelna

321 796 505 - linka 21

Administrativní oddělení

321 796 505 - linka 26

 

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy