logotyp

V.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 Matematika Z. Pellerová Obsah čtverce a obdéníku. Jednotky času. Dělení desítkami. 
 Český Jazyk Z. Pellerová Shoda přísudku s podmětem, slovní druhy. 
Angličtina1sk.- Anna Svoboda

Unit 3 téma - každodenní rutina,
1A slovíčka
 
2.sk.- Kateřina Šafránková
Unit 3-
Time- určování času
Present simple- positive, negative, question
How often..Jak často- vyjádření času- příslovce
School clubs
Reading- A successful girl

WB p.20-23
 
 Přírodověda    Z. Pellerová Vesmír - výzkum vesmíru. Časová pásma.
 
 Vlastivěda B. NovákováPolitické probuzení - rok 1848 test 4. 4. - uč. str. 10 - 14

NÁSTĚNKA

24.4.24
Konzultační třídní schůzky

od 15:30 do 18:00

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy