logotyp

V.A

ANGLICKÝ JAZYK

PRO INFORMACE K ANGLICKÉMU JAZYKU ROZKLIKNĚTE VÝŠE "UČIVO"

Karanténa třídy

Dopis pro rodiče z KHS 4.ADopis pro rodiče z KHS 4.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana PellerováKontakt723 153 834  pellerova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny:  

Zdravím všechny páťáky v novém školním roce 2022/2023. Prázdniny nám rychle utekly a doufám, že jste odpočinutí a plné energie. Máme jinou třídu -na druhém patře, nového žáka, tak ať se nám společně daří a jsme dobrý tým. 
                     Třídní učitelka Zuzana Pellerová
TESTY:
17.1. Přírodověda 
18.1. Český jazyk (pololetní písemná práce)
19.1. Matematika (pololetní písemná práce)
19.1. Vlastivěda 


Období prázdnin pro školní rok 2022/2023
Podzimní středa 26.10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční začínají v pátek 23. 12. 2022   a končí v pondělí 2. 1. 2023
 Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023 
Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v úterý 31.1.2023


Pololetní pátek 3. 2. 2023
Jarní 20. - 26. 2. 2023
Velikonoční čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní  1.7. -  3. 9. 2023
 
Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, Přv, Vl, Pč -Mgr. Z. Pellerová
Tv  - Mgr. B. Nováková

Aj -  Mgr. J. Šandová, Mgr. E. Houdková
Inf - Mgr. J. Kašpar
Vv - Mgr. S. Součková
Hv - L. Krejčová

ROZVRH HODIN 2022/2023

PONDĚLÍ - M, ČJ, TV, VL, AJ – obě skupiny PČ, PČ - 1 x za 14 dní

ÚTERÝ - INF/AJ, AJ/ČJ, PŘ, M, ČJ

STŘEDA - TV, ČJ , M, VV, ČJ

ČTVRTEK - M, ČJ, VV, VL, PŘ

PÁTEK - INF/AJ, M, HV, ČJ/AJ, ČJ




Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy