logotyp

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Ing.Mgr.Jana Jarošová

Vážení rodiče, můžete se na mě obracet ohledně poradenské činnosti na podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči. 


Na konzultace se, prosím, vždy předem objednávejte:

email: jarosova@zs-zasmuky.cz


Činnosti školního speciálního pedagoga:


-   Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnost

-   Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích plánů (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).

-   Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

-   Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

-   Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).

-   Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami     

-   Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.

-   Podílí se na budování příznivého klimatu školy.

-   Usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků.

-   Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci

-   Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy