logotyp

Provoz školní družiny

Školní družina se nachází mimo areál školy v budově s MŠ Zahradní 470, Zásmuky (jedno oddělení je umístěno v budově školy ve třídě I.A). Je zařízením, které navštěvuje v letošním školním roce 2019 / 2020   maximálně 90 žáků  z 1.-4.ročníku  ve 3 odděleních, kde pracují 3 vychovatelky :


vychovatelka 1. oddělení    Marie Masopustová (tel. 777 260 159)                  
vychovatelka 2. oddělení    Libuše Zemanová (tel. 321 796 505, linka 25)                  
vychovatelka 3. oddělení    Helena Kloudová (tel. 608 335 194) 

Provoz:
ráno - 6.30 - 7.30 hod., v případě dělení vyučovacích hodin do 8.30 hod.
odpoledne - 11.00 - 16.30 hod.
vycházky - 14.00 - 15.00 hod.
Podrobný vnitřní řád ŠD je vyvěšen na nástěnce v prostoru družiny! Školní vzdělávací program ŠD včetně přílohy (Vnitřní řád ŠD) je k nahlédnutí ve vstupních prostorách školy.

Školní družina zajišťuje především výchovu dětí mimo vyučování. Zahrnuje odpočinkovou,
rekreační a zájmovou činnost.
Odpočinková činnost - 
zařazujeme ráno a po obědě, dle potřeby i během dne. Má za úkol odstranit psychickou a fyzickou únavu (poslech, kreslení, video, společenské hry).
Rekreační činnost -
slouží k regeneraci organismu, ale převažuje aktivní odpočinek (hry a sportovní činnosti).
Zájmová činnost -
tato činnost je organizovaná a vedená vychovatelkou, rozvíjí osobnost žáka, podporuje seberealizaci a rozvoj znalostí a dovedností dětí.
a) hudební výchova - zpěv, hra na hudební nástroj, noty
b) výtvarná výchova - kreslení, malování
c) pracovní výchova – stříhání, lepení,práce s keramickou hlínou, kůží, vlnou, papírem atd.
d) literární výchova – četba, poslech, práce s knihou, časopisem
e) tělesná výchova – pohybové hry a soutěže, míčové hry na hřišti, v tělocvičně,na školním dvoře, cvičení s hudbou
f) dopravní výchova
g) zdravověda

Dále mají žáci možnost věnovat se přípravě do školy (didaktické hry, vypracování domácích úkolů) a dysgrafickému nácviku (rozvíjení jemné motoriky ruky).
Přednost mají děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka ZŠ. V případě nepřijetí dítěte do ŠD je možno se odvolat k MÚ Zásmuky.
Přihlášení a odhlášení žáků se provádí pouze písemně - vyplněním zápisního lístku, s podpisem rodičů.


Žádáme rodiče, aby nevstupovali do šatny družiny a počkali na své dítě na chodbě. Toto opatření má chránit majetek dětí.

NÁSTĚNKA

V pondělí a úterý 13-14.5.
Probíhá focení tříd

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy