logotyp

IV.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Angličtina 3. - 4. ročník - fotogalerie a videa - skupina L. Šebkové

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,
    vzhledem k tomu, že již v pondělí- by se 30.11. měli vrátit do školy všichni žáci prvního stupně ZŠ, dovoluji si připomenout několik důležitých informací.
Ve třídách bude nutné během výuky několikrát intenzivně větrat, proto je nutné, aby žáci měli teplé oblečení. 
    Děti by se neměly ve větších skupinách potkávat v šatně, proto je možné, aby se po příjezdu autobusů v šatně přezuly a odcházely ihned do své třídy, která bude otevřena již od 7.00 hodin s pedagogickým dozorem.
    Všichni žáci budou mít automaticky přihlášený oběd v den nástupu do školy, pokud o obědy nemáte zájem, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny
 
Zuzana Pellerová
UPOZORNĚNÍ

V úterý 15. 12. píšeme čtvrtletní práci z matematiky.

 • sčítání, odčítání do 100
 • početní operace - o x více, méně,  x krát více, méně
 • porovnávání čísel do sta
 • násobení a dělení
 • slovní úloha
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ROZVRH HODIN

VYUČOVACÍ HODINY12345Polední přestávka67
PONDĚLÍČj
MVvPrvČj   
ÚTERÝMČjPrvAjČj 
  
STŘEDATvČj
Hv Čj   
ČTVRTEK Aj M Čj Čj 
PÁTEK MČjAjTvPrv   

Vstup do budovy:     7:15
1. vyučovací hodina- 7:35-8:20
2. vyučovací hodina- 8:30-9:15
3. vyučovací hodina- 9:25-10:10
4. vyučovací hodina- 10:25-11:10
5. vyučovací hodina- 11:20-12:05
polední přestávka-    12:05-12:45
                               12:45-13:00
6. vyučovací hodina- 13:00-13:45
7. vyučovací hodina- 13:55-14:40


DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Od 14.10 do 1.11. jsou základní školy uzavřené, výuka bude probíhat od 14.10 do 23.10. distanční formou.
Od 26.10 do 1.11. mají děti podzimní prázdniny.

Veškeré informace ohledně zadání a plnění úkolů bude na stránkách třídy 3.A pod kolonkou - DISTANČNÍ VÝUKA a je i možnost komunikace přes WhatsApp, kdy jsme si vytvořili skupinu žáků.

Čtenářský deník: stačí 4 knížky za rok. Na způsob předání se ještě domluvíme podle vzniklé situace.
Termíny k odeslání vypracovaných úkolů se bude upřesňovat, tak prosím sledovat tyto stránky třídy, především v kolonce -DISTANČNÍ VÝUKA.


Anglický jazyk

Slovíčka

Překladač pro laiky (i se zvukem) 

Pomůcky: učebnice a pracovní sešit Next Move 1, slovníček, sešit, desky, mazací tabulka
Učivo: Unit 1 (pozdravy, seznámení, rodina, USA)

Učivo: Unit 2 - China (zvířata, věci, co je to?, je to...? ano, je; ne, není)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Domácí příprava, úkoly 12.10.2020

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy