logotyp

III.B

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka


Angličtina 3. - 4. ročník - fotogalerie a videa - skupina L. ŠebkovéRozvrh pro 3. B pro školní rok 2020/2021

Třídní učitelka - Mgr. Bohumila Nováková
email: novakova@zs-zasmuky.cz
telefon: 606 694 146

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):

úterý -  10 : 30 - 11 : 10 hodin


Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíČj M AJ PČ Čj   
Úterý MČj Prv Vv  Čj   
StředaČj M TV Aj  Čj 
ČtvrtekČj Prv Čj HV    
PátekAj M Čj Prv TV  III. B

Aktuality

Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, Prv, TV, Pč - Mgr. Bohumila Nováková

Aj   -   Mgr. Dana Zářecká (1/2) a Mgr. Lucie Šebková (1/2)

Vv -    
Mgr. Hana Škarková

Hv -    Lenka Krejčová
Nová pravidla

 • zapomenutí žákovské knížky ... 2 kázeňské body 
 • ztráta žákovské knížky   ...  důtka ředitelky školy

 

slovní druhy:
https://wordwall.net/resource/6513428/slovn%c3%ad-druhy

http://krokotak.com/2021/01/sleighing-paper-craft/?fbclid=IwAR26l6yRHHM2ngs8XQUMGS7NoXoxMHOGXLep2FyLllL3uqk87ElQLGmThiU

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=28.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+2#selid

Hra – finanční gramotnost

https://www.zlatka.in/cs/game.php?g_idt=5ffc14ff0917e

Od 14. 1. online rozvrh:

Po  -  12 : 10 hod.- M
Út   -   9 : 25 hod. - Čj  + 11 : 20 hod. - M
Stř  -   9 : 25 hod. - Čj
Čt   -    9 : 25 hod. - Čj + 11 : 20 hod. -  Prv
Pá  -    9 : 25 hod. - Čj (1/2 - sk. pí. uč. Zářecké)
      -  10 : 25 hod. - Čj (1/2 sk. pí. uč.
Šebkové)

Opakování geometrie:

Trojúhelníky:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-36/ 

cvičení:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-36/

Sčítání do 1 000

https://learningapps.org/watch?v=po8zmnq0t21&fbclid=IwAR0fKzzKMpXECrDmzLEehBgjCl2Kjbdyub31KcgfOTMxCI1c4w1mPXxfsNI

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-12/

podstatná jmena – rod a číslo

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1-96VlgOimoN60hV3-S53EMPRGl04QCQCzmC9ViIN0Q752sRjSq4ag62M&v=L9HCUEHcN9k&feature=youtu.be

procvičování – pády:
https://sites.google.com/view/ceskyjazyk4be/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/p%C3%A1dov%C3%A9-ot%C3%A1zky

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/246

Určování pádu 

https://www.pravopisne.cz/2012/11/test-procvicovani-padovych-otazek-10/?restart=1 

Počítání do 1 000:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-indiany/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

PJ – rod, číslo, pád 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad3.htm

https://wordwall.net/resource/9618385/p%c3%a1dy-podstatn%c3%bdch-jmen

Opakování Čj:


https://wordwall.net/cs/resource/9541480/se%c5%99a%c4%8f-vyjmenovan%c3%a1-slova-po-l

https://wordwall.net/cs/resource/9332435/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

únikova - podstatná jména:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1LCa1T2yNFo4_hbpJEfGHPzQs2AzMHAczYxfDZMedJE_zPrzVHx-8rKZo&slide=id.gb7bd1ddbf2_0_7

vyjmenovaná slova

https://docs.google.com/presentation/d/1VmFZJR3mAcxXX7p7g4UkJndp8hKhg3GHCCMwdRbhLfE/edit?fbclid=IwAR3WNvYzR8bfFlMGdzTZRbiXjyJlYQPgphOPcST0dOj2CmMTUezdP3JEZms#slide=id.p

násobky č. 6,7,8,9:

https://wordwall.net/resource/9781063/n%c3%a1sobky-%c4%8d-9 

https://wordwall.net/resource/9780745/n%c3%a1sobky-%c4%8d-8

https://wordwall.net/resource/9780377/n%c3%a1sobky-%c4%8d%c3%adsla-7

https://wordwall.net/resource/9517504/n%c3%a1sobky-%c4%8d%c3%adsla-6

https://www.matika.in/cs/#3

vyjmenovaná slova po "M"

https://www.pravopisne.cz/2019/04/vyjmenovana-slova-po-m-pro-3-a-4-rocnik-zs-15-doplnovacka/

dělení:

https://learningapps.org/watch?v=pdi6kojot21&fbclid=IwAR0dy2hz4Mnlgu5zMHuOXAs5RwCcjY91t5VKvIAUVqlUfW_9PBBIFgdlsRw

finanční gramotnost:

https://www.zlatka.in/cs/?fbclid=IwAR3I1cnpuwBSgqM1rUX1TCMYq_n_13B3BPqjQCHkrd1gzUSq1OOIUQmKFpU

hra – finanční gramotnost

https://www.zlatka.in/cs/game.php?g_idt=5ffc14ff0917e 


Opakování - matematika-
čtverec:

https://www.youtube.com/watch?v=eZbDjkNeMGg

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ctver1.htm


zaokrouhlování na desítky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

písemné odčítání:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc1.htm

násobení adělení 100:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_2.htm


Prvouka - podívejte se od hornin
a
nerostů:

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

Český jazyk - opakování:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/3opakovani1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

procvičování pádů s kontrolou:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html
 

zaokrouhlování na stovky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

písemné sčítání dvojcigerných čísel:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm

přídavná jména:

https://wordwall.net/resource/11141507/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na

https://wordwall.net/resource/11140894/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na/p%c5%99%c3%addavn%c3%a1-jm%c3%a9na

masopust - půst

https://www.facebook.com/joseflada.ilustrace/videos/331902944825977

Čtyřúhelník -

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

obdélník -

https://www.youtube.com/watch?v=cWUF8tvWWrg 

slovní druhy: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

Slovesa:

 https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm

 https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

PÁDY:
 

 https://wordwall.net/cs/resource/11813387/p%c3%a1dov%c3%a9-ot%c3%a1zky

VYJMENOVANÁ SLOVA PO " P":

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 Slovesa:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htmhttps://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

VS po S:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/syr1.htm

únikovka- podstatná jména:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTNYthjROR2jJQKLKafZQpI-BJjEkQ92wagWMpMgjxB4IVBWKzyYz9RT9f0MV7Gq_0OMzoFOG7SWP8P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2f9Up0o4THjcMnn-hQSfEePiWQ46quOgUaQD689L8diw1XkKJRQ23xJyw&slide=id.phttps://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTNYthjROR2jJQKLKafZQpI-BJjEkQ92wagWMpMgjxB4IVBWKzyYz9RT9f0MV7Gq_0OMzoFOG7SWP8P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2f9Up0o4THjcMnn-hQSfEePiWQ46quOgUaQD689L8diw1XkKJRQ23xJyw&slide=id.p

únikovka - jarní květiny:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTDEjXhfOYjcE8GfHA9LQa--y3NA-hBkuoGaUm-AgEWx75G-0T0-4XyZeAwoOFgNW1dbl-nOwqQ3Zbe/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3zU8BAHgPzb8ZM6xz7vlpQLcKB3KC4RPSB5TBbIM2x5wFo39wEe1eAfv8&slide=id.p

únikovka - Velikonoce

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQDYm8OozPo7drjLzuYQ7JBd-jv4L1MFnsopb4_zdDFNC7RbcxDXiGBrVgu9SMEbxLIgoiCjlq9WWTi/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1LDmrhcGJJXpJgxVPH3UPgtKhr-ULRhKm2YgBgQOp0f2tcZ_-RwpQWm1o&slide=id.p

dělení se zbytkem:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele_zbytek1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

Vyjmenovaná slova po "S":

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

POHÁDKA

https://www.youtube.com/watch?v=rSS8nUcmqko&list=PLn1HBnwh0d8g9DtEORr49FlgEYpKyh9sS&index=10

 Vyjmenovaná slova po "V" - viz příloha níže, prosím nalepit + naučit do pracovního sešitu na VS. Děkuji.

Domácí příprava 19. 4. – 23. 4.

Čj 
-          vytisknou pracovní list 2, 3  - VS po "V" - viz příloha níže

-          napiš do školního sešitu – učebnice str. 106/ 3 a) – poslat na mail 

-          napiš do domácího sešitu – učebnice str. 106 / 3 b) – poslat na mail 

-          Písanka str. 13, 14 – poslat na mail 

-          Čítanka do str. 110 

-          Slohový sešit – popiš předmět, který se ti líbí – viz učebnice str. 105 – sestroj osnovu a napiš krátké vyprávění (autodráha, hodiny, panenka, něco, co máš rád/a) - poslat na mail 

M 

-          Napiš do školního sešitu – str. 19/4 – poslední 3 odstavce + cv. 5 – poslat na mail 

-          Napiš do domácího sešitu – str. 20/ 7 – první 2 odstavce – poslat na mail 

-          Pracovní list – žáci mají u sebe – cv. 27, 28, 29, 30 - poslat na mail 

Prv 

-          Učebnice str. 22 – 23 

-          Pracovní list 9/A 

– motýl – v pondělí 26. 4. – přineste sebou do třídy – uděláme si výzdobu, děkuji. 

http://krokotak.com/2019/02/butterfly-craft/

Vyjmenovaná slova po "V":

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-v.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

Slovesa:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  


 


 

 
 

 

    

 
 


  
 
 

 
NÁSTĚNKA

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Distanční způsob vzd. 6. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy