logotyp

II.B

Vítejte na stránkách 2.B ve šk. roce 2022-23!

Vítejte na stránkách 2.B ve šk. roce 2022-23!

Třídní učitelka:
Mgr. Lucie Šebková
Kontakt:
sebkova@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po předchozí domluvě


Odkaz na Google učebnu (úkoly pro žáky, kteří chybí; fotogalerie, výuka)


Školní prázdniny
 
 
Rozvrh 
Tělocvik, prvouku, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu bude u nás v tomto školním roce učit paní učitelka Petra Dandová, hudební výchovu paní učitelka Lenka Krejčová.
 7.35-8.208.30-9.159.30-10.1510.25-11.1011.20-12.05
Pondělí   Tv.... M..... Čj...... Hv...... 
Úterý    Prv.... Čj.... M..... Tv..... Čtení...
Středa   Vv.... Čj.... M..... Čj...... 
Čtvrtek Čj.... M.... Čj..... Pč...... Čtení...
Pátek     Čj.... Prv.... M...... Čj...... 

Ebbinghausova křivka zapomínání nám ukazuje, jak důležité je opakování učiva a domácí příprava. Jedině tak dostaneme informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Ještě ten den, kdy se seznámíme s novým učivem, je potřeba si látku večer zopakovat. Více v článku zde. Na internetu si na toto téma můžete najít mnoho článků.
Maslowova pyramida potřeb znamená, že uspokojení nižší potřeby vyvolá přirozeně potřeby vyšší. Z toho pro nás vyplývá, že aby děti dobře prospívaly ve škole, musí být nejprve uspokojeny jejich fyziologické potřeby (spánek, zdravotní stav, jídlo, pití, pocit bezpečí). Více v článku zde.
"Sandwichová" metoda zpětné vazby: Naprosto nutnou součástí výchovy a vzdělávání je zpětná vazba. Dítě se vyvíjí a je velice citlivé na podněty, které pak ovlivňují další jeho vývoj. Pokud chci něco vytknout, čemuž se u dětí těžko vyhneme, je nutné postupovat citlivě. Sandwichová metoda spočívá v tom, že začnu několika pozitivními komentáři, pak následuje kritika a feedback zakončím opět kladným hodnocením. Vytvořím tak daleko lepší podmínky k motivaci. Tato metoda koneckonců platí obecně na veškeré mezilidské vztahy a k dětem bychom měli chovat stejný respekt jako k dospělým, neboť jsme jejich vzorem. 
Čtenářská gramotnost (odkaz) - základ veškerého vzdělávání
Čtenářská gramotnost - více v článku zde

Aktuálně

Aktuálně
22.9. Bleskový sběr do 10.00 h (zvlášť papír, karton)

5.10.22 v 15.30 Třídní schůzky - Přijďte, prosím, najednou ve stanovený čas.


2. ročník - pomůcky (Částku budeme vybírat v září.)

Pracovní sešity                      423,-
Pap. zboží (včetně sešitů)    458,-
Celkem                                   881,-
Podrobně viz Pomůcky zajištěné školou a jejich ceny


Děti v 2. třídě budou mít učebnice zapůjčené školou. V případě poničení nebo ztráty budou muset koupit knížku novou. Žádáme o zvýšený dohled při používání učebnic.

Seznam pomůcek, které pořídí rodiče:
mazací tabulka v plastové obálce s drukem + fixy a hadřík
kufřík na výtvarné potřeby
temperové barvy
kelímek
igelit na stůl
zástěra
podložka na modelování
cvičební úbor (viz 1. ročník)


Vyúčtování školy v přírodě: Kč 3003,-/dítě (2941,- ubytování s dopravou, 62,- pojištění)

Kritéria hodnocení na konci prvního ročníku 
Aprílová škola - Kliknutím na nadpis se přepnete do alba fotografií a videí z aprílové hodiny, kdy učily samy děti. Dětem jsem tuto možnost nabídla v pondělí s tím, že je to čistě dobrovolné a že si mohou cokoliv připravit. Měli jsme český jazyk, matematiku, a dokonce i taekwondo. Já jsem dostala dvě žákovské knížky. :-) Ne všechny děti měly odvahu postavit se před tabuli, ale bylo vidět, že jsou všichni tak nadšení, že by uvítaly tuto akci zopakovat, což jsem slíbila, protože jsem z jejich reakce měla také upřímnou radost a bylo patrné, že příště bude odvážlivců víc. Nejsem dobrý kameraman, chtěla jsem jen zprostředkovat krátkými záběry atmosféru dnešního mimořádného dne ze školy.


Aprílové utkání ve vybíjené mezi třídami 1.A a
1.B
Když jsem  při pravidelném plánování výuky zjistila, že se blíží  pátek 1. dubna, napadlo mě udělat něco mimořádného. A když jsme s kolegyní Zuzkou Literovou konzultovaly práci obou tříd, sdělila jsem jí tuto myšlenku, a ta hned navrhla společné utkání ve vybíjené. 
Obě třídy se rozdělily na dvě družstva. První souboj skončil remízou a druhý vyhrála 1.B. Nicméně síly byly vyrovnané.
Děti byly aktivní a šikovné. Bylo vidět, že si to užívají a že mají radost.  
Po ukončení zápasu obě třídy obdržely diplom a přemístili jsme se všichni do naší třídy, kde si děti z druhé třídy za podpory všech zahrály na interaktivní tabuli soutěžní kvíz na poznávání rostlin a živočichů.
A na úplný závěr jsme zhlédli pohádku Jak krteček ke kalhotkám přišel.
Pro děti to jistě bylo milé zpestření výuky, zažily radost ze  společné hry  a přitom rozvíjely své pohybové dovednosti a rozšířily si i své znalosti. Sice nikdo nikoho nenapálil, ale přesto to byl vydařený aprílový den a bezvadné zakončení týdne.

Video z utkání č. 1
Video z utkání č. 2
Fotoalbum z utkání

Moje desatero

1. Učit s láskou k dětem.
2. Učit v souladu s přirozeným vývojem (hra, praktický život).
3. Respektovat ontogenezi (konkrétní myšlení, synkretismus, krátkodobá vigilita pozornosti).
4. Vycházet z individuálních potřeb.
5. Vést k zodpovědnosti, svobodě myšlení, demokracii, vzájemné toleranci a úctě.
6. Dítě je zrcadlem - komunikovat s úctou,  předat morální kredit.
7. Pozitivní vztah k učení - motivace, smysluplnost, chvála.
8. Společně vytvořená pravidla, aktivní zapojení do vyuč. procesu a hodnocení, v hlavní roli žák,
    učitel není nositelem absolutní pravdy.
9. Kritické myšlení (autoregulace, vlastní strategie učení, hybnou silou učení je práce s chybou).
10. Čtenářská gramotnost (vzdělání jako obrana proti manipulaci)

NÁSTĚNKA


Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy