logotyp

II.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 2.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

Pomůcky pro 2.ročník

Aktovka,penál (pero,2 tužky č.2, guma, nůžky, pastelky, černý fix, ořezávátko), desky na sešity (malé), pravítko-30cm (Ne pružné !), sáček s přezůvkami (Ne pantofle !), obaly na učebnice, obaly ne sešity (10 malých A5, 3 velké A4, 1 malý notýsek, 1 notový sešit), malý notýsek (úkolníček), mazací tabulku s fixou.

Sáček k lavici:
zástěra, igelitový ubrus, kelímek na vodu, temperové barvy, paleta, papírové utěrky

Látkový sáček na tělesnou výchovu a v něm: 
tepláková souprava, tričko, cvičky nebo tenisky

Sešity, čtvrtky a ostatní výtvarné potřeby opatří škola. Rodiče je zaplatí na začátku nového školního roku.

Školní rok 2021-2022 začíná 1.září 2021 (středa).
1.září budeme mít 1 vyučovací hodinu (do 8.20). Vzít s sebou: sáček s přezůvkami.

Děti si během prázdnin povedou svůj prázdninový deníček, do kterého si zapíší, co prožily, kde byly... V září ho přinesou do školy.


Týdenní plán

 Týdenní plán 14.6. - 18.6.


Veselá abeceda -
Procvičování plynulého čtení s porozuměním. Společná četba Kotě z Kocourkova - ve škole, doma kniha dle vlastního výběru.
                            


Psaní - Opis,přepis a diktát slov a vět.
                              

Matematika - Procvičování sčítání a odčítání do 20. Pamětné počítání do 20 bez přechodu desítky.  Řešení slovních úloh.
                                 (Matematika 3 str.61-63)

Prvouka - V létě- Léto u rybníka. Chystáme se na prázdniny.
                                 (Já a můj svět str.77-78)
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy