logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny:

Informace pro rodiče

Angličtina hrou I. (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtiny Smějící se

Head and shoulders - další "cute" video Usmívající se

Dne 31.1. dostanou děti své první vysvědčení. Jedná se o výpis z vysvědčení. Prosím, aby si děti přinesly desky.
Dne 3.2. mají děti pololetní prázdniny.
Dne 6.2. máme divadelní představení ve škole (pohádka O dvanácti měsíčkách). Vybíráme 80 Kč.

Dne 19.4. se koná od 15.30 konzultační třídní schůzka (projednáme zejména prospěch a chování)


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30.1. - 2.2.2023
Rodiče dětí, které nejsou ve škole, sledují hlavně tematický plán (viz níže).

Pondělí 30.1.   domácí písemný úkol  matematika str.32/2
Veselá abeceda -  str.59
Já a můj svět- 
Opakování pracovní list 5

Matematika - procvičení pamětného sčítání v oboru do 7, jednoduché slovní úlohy
Úterý 31.1.   domácí písemný úkol psaní - domácí sešit str.59 zaškrtnuto
Veselá abeceda - str.60, skládání slov a vět
Matematika -  procvičení pamětného sčítání a odčítání do 7, práce s kartičkami
Středa 1.2.    domácí písemný úkol matematika sešit domácí - nácvik psaní čísla 8
Veselá abeceda - str. 60-61, skládání slov a jednoduchých vět.
Matematika - procvičování pamětného sčítání a odčítání v oboru do 7, dopočítávání, řešení jednoduchých slovních úloh, číslice 8

Čtvrtek 2.2.    domácí písemný úkol psaní
Veselá abeceda - str. 61. Skládání slov a vět.
Já a můj svět -   Opakování pracovní list 5

Pátek 3.2.     POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Veselá abeceda  -
Matematika -


Nutné číst, skládat i počítat o víkendu (každý den, zejména v neděli). Trénujeme diktát písmen, diktát slov, opis a přepis slov a vět.

Vystřihněte písmena ž,Ž,f,F,ř.Ř

Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 30.1. - 2.2.2023
 
ČESKÝ JAZYK - Vyvození písmene h,H, čtení slov a vět. Nácvik psaní písmen h,H, psaní  slov a vět.
              Veselá abeceda str.59-61, Cviky 3 str.17-19, Písanka 3 str.4,5


MATEMATIKA - Nácvik psaní číslice 8, rozklad čísla 8, geometrické těleso - krychle.
               Matematika 2.díl str.33-37


PRVOUKA - Opakování (pracovní listy 4,5)
              
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 20. 2. - 26. 2. 2023

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy