logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: pátek 6.45-7.30

Informace pro rodiče

Dne 5.10. od 15.30 se koná třídní schůzka ve třídě 1.A. Informace je v žákovské knížce. Prosím, podepište.

Zájmový kroužek Všeználek začne z provozních důvodů 10.října.
Ostatní zájmové kroužky začínají 3.10. Děti, které se do kroužku přihlásily,předá paní vychovatelka vedoucímu kroužku. Po skončení kroužku budou děti odvedeny zpět do družiny.


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 3.10. - 7.10.2022

Pondělí 3.10. domácí písemný úkol Matematika 1 str.24- úkol myšky (do tabule nakresli daný počet prvků). Procvičování čísel 0-10.
Veselá abeceda str. 3 - nácvik čtení a,A a nácvik psaní písmena a. Skládání písmen dle diktátu (skládací abeceda).
Já a můj svět
- opakování tématu Škola. Na podzim str.13.
Úterý  4.10.   domácí písemný úkol
Veselá abeceda - str.
Matematika - práce s kartičkami: porovnávání čísel 0-10. Děti i správně přečtou např. 7 je větší než 5. Stále ještě někteří neumí přečíst.
Středa 5.10. domácí písemný úkol
Čtvrtek 6.10.  domácí písemný úkol 
Já a můj svět

Pátek 30.9.  Obalte, prosím, učebnici Veselá abeceda, sešit Písanka 1, sešit domácí (růžový).
 Vystřihněte písmena a,á,A,Á, m,M a slabiky ma,má,Ma. Děti si již v pondělí přinesou desky s vystřiženými písmenky!

Procvičujte čtení a skládání čísel podle diktátu 0-10, skládání řada 0-10 vzestupně i sestupně. Nutné umět.

Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 3.10.-7.10.2022
 
ČESKÝ JAZYK - Vyvození písmena a,A,m,M. Nácvik psaní písmen a, m.
              Veselá abeceda str.3-5, Cviky 1 str.15-19, Písanka str.1


MATEMATIKA - Číselná řada 0-10, počítání předmětů v číselném oboru 0-10.  Porovnávání čísel do 10. Nácvik psaní 1.
               Matematika 1.díl str.23-26


PRVOUKA - Ve škole: Na podzim- Podzimní počasí. Živočichové na podzim.
               Já a můj svět str.13-14                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA


Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy