logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

Od 14. 10. do 1.11. jsou školy uzavřené. Výuka bude probíhat 
od 14. do 23.10. distančně. Od 26. 10. do 1. 11. budou mít děti podzimní prázdniny.

Vážení rodiče.
Od 14.10. přecházíme na distanční výuku. Na stránky naší třídy Vám budu psát úkoly a zároveň i metodicky vést, jak s dětmi pracovat. Je důležité s dětmi pracovat denně po menších úsecích, aby si učivo zapamatovaly a zafixovaly si jej. Čtení podepisujte vždy v dolní části stránky, až když Vám dítě stránku opravdu přečte bez problémů.

Poprosím Vás o každodenní přeposílání úkolů (písanka, matematika) na školní email jarosova@zs-zasmuky.cz , můžete využít i WhatsApp (je možné využít a zaslat video se čtením).
Dětem, prosím, založte cvičné sešity na matematiku, aby si mohly trénovat příklady na sčítání a odčítání. Komu dělá problém psaní, je dobré mít i cvičný sešit na psaní.
Pokud budete cokoliv potřebovat vysvětlit nebo se zeptat, bez váhání napište nebo zatelefonujte.
Chtěla bych Vám moc poděkovat za spolupráci.


Důležité:
Paní učitelka Literová (Tv) prosí, aby rodiče dětem zakoupili na tělesnou výchovu švihadlo a tenisový míček. Děkuji.  Stále ještě nemají všechny děti!

Vážení rodiče.
Ráda bych Vám touto cestou chtěla moc poděkovat za vzornou spolupraci při distanční výuce. S dětmi pracujete skvěle. Moc děkuji za videa,vidím, jaké dělají děti pokroky ve čtení i matematice. Jsem ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Dětem děkuji za vzornou práci, obrázky i podzimní tvoření.

Pro zpestření práce s dětmi Vám napíši webové stránky, na kterých můžou děti zábavnou formou procvičovat čtení, matematiku i prvouku na počítači.

www.naucsecist.cz       zde je postřehování písmen, slabik, slov se zvukovým záznamem (velmi pěkné)
rysava.websnadno.cz    zde je čtení,matematika i prvouka
www.skolakov.eu          zde je český jazyk1, matematika 1
matyskova-matematika.cz  1.ročník   zde je velmi pěkné procvičování z matematiky

Ve škole máme také VÝTVARNOU VÝCHOVU  A  PRACOVNÍ ČINNOSTI, můžete mi nakreslit nějaký podzimní obrázek, vytvořit z listů nebo jiných přírodnin panáčka,strašáka nebo cokoliv dalšího. Zachvíli budete možná dlabat dýně, tak mi můžete vše přeposlat. Moc děkuji.PONDĚLÍ 19.10.
VESELÁ ABECEDA

Zopakujeme si čtení vět na str.7

Pak si na str.8  přečteme slova a věty se slabikou mu. Připravte si záložku a hezky nahlas si čtěte slova Emu! Mámu!  Ve větách je možné si slabiky vybarvit nebo si je označovat obloučkem.
Stránku si přečtěte víckrát, abyste ji uměli, pak to rodiče podepíší. Budu moc ráda za video.
Připravíme si skládací abecedu a zkusíme složit slabiky: mo,me,mu,má,mé,ma,mů. Pak složíme slova - Emu,mámo,Ema,máme,Emo,máma.
Slova si dobře přečtěte se správnou délkou.
Písanka

Na str.7 obtáhněte písmenko u, další řádky napište sami a na str.8 co nejlépe napište písmenka ú,ů,a,o. Správně držte tužku a nezapomeňte si procvičit prstíky, tak jak to děláme ve škole. Některé děti budou moct psát perem (při psaní perem negumujte ani nezmizíkujte). Písanku mi,prosím,přepošlete.
MATEMATIKA
Naučíme se sčítat a odčítat do 3 - str.33
V prvním úkolu (myšky) si přečtěte příklad, prohlédněte si znázornění a doplňte znaménko = a výsledek 2,3.
Ve druhém úkolu (kočičky) provedete totéž.
Ve třetím úkolu (zajíčka) doplňte chybějící číslo sestupné číselné řady 10-0. Číslici 0 jsme se ještě neučili, ale umíme oválky ( můžete místo chybějících číslic nakreslit správný počet teček).
Ve čtvrtém úkolu (lišky) znázorněte příklad, doplňte znaménko = a výsledek.
         2+1: nakreslíme 2 červené kuličky, + znamená přidávat. Modrou pastelkou nakreslíme ještě 1 kuličku. Celkem máme 3 kuličky. Doplníme příklad 2+1=3.
           3 -1: nakreslíme 3 modré kuličky. Znaménko - znamená, že budeme ubírat. 1 kuličku škrtneme červenou pastekou. Zůstaly nám 2 kuličky. Doplníme příklad 3 - 1=2
Prosím, přepošlete.
PRVOUKA (ÁJA)
NA POLI str.17
Vyprávějte si , co vidíte na obrázku, kde pouštíme draky, proč nejlépe létají na podzim, jaké bývá na podzim počasí.
Pojmenuj podle obrázku, co sklízejí zemědělci na poli. Obrázky vybarvěte.
Naučte se vyprávět pohádku O veliké řepě. Podívejte se, zda pohádku nemáte ve své knihovničce. Obrázky v učebnici vybarvěte.
Prosím, přepošlete.


ÚTERÝ
VESELÁ  ABECEDA
opakování - zopakujte čtení vět str.8, skládání písmen dle diktátu O,u,a,E,mU,á,eů,o,M,uA,é, poté přidejte diktát slabik ma,mé,mu,má,me,mo,mů.
nové učivo-vyvození písmene i,í,I - str.9 po slabiku mi,mí.
Nejprve dětem přečtěte básničku Ivana i kočka Mici,...děti Vám poté říkají,kde slyšely hlásku i,í. Nyní půjdeme v říkance písmeno i,í,I hledat. Děti nejprve vybarví velké I a pak hledají malé i a opět vybarví.
Pak děti vyjmenují další slova, která na písmeno I,i začínají (např. injekce, iglú,..).

Slova u obrázků (Indián, inkoust) vytleskejte na slabiky a určete, kde písmenko i leží (na začátku, uprostřed, na konci). Přečtěte slova se správnou délkou. Písmenko v těchto slovech vybarvěte.
Vytleskejte slovo mimino, a řekněte,jakou slabiku slyšíte jako první, pak ji přečtěte a vybarvěte. Totéž udělejte u slova mísa. Umíme už přečíst slabiku mi,mí a tak si

na závěr složíme díktát písmen,kam zařadíme nové písmenko: e,M,i,U,á,ů,o,í,A,u,m,O,é,Ia,ů,E,složíme si i slabiky: mo,mí,má,me,mu,mi,ma,mé,mů.  (Vystřihněte písmena u,ů,ú,U,i,í,I a slabiky mu,mů,mi,mí,Mí).
PSANÍ - nácvik psaní písmene i
Připravte si papír a nejprve si písmeno i několikrát vyzkoušejte na papír nebo mazací tabulku.
CVIKY 2  str.2. Nacvičíme správný tvar písmenka i,í. Tečku nad písmenkem vyznačte tenkým ťuknutím (není to kolečko ani puntík).Do cviků budeme psát stále tužkou. Je důležité dbát na správné držení tužky a aby děti písmeno psaly správně. Do pravého dolního okénka str.2 můžete nakreslit obrázek nějakého předmětu, které začíná hláskou i
Úkol, prosím, přepošlete.

PÍSANKA - napište písmenko i str.9   Úkol,prosím, přepošlete.

DOMÁCÍ SEŠIT - napište písmeno u,ú,ů. Úkol,prosím,
přepošlete.

MATEMATIKA
str.34 geometrické tvary
V prvním úkolu (myšky) vybarvěte geometrické tvary podle vzoru.
Ve druhém úkolu (zajíčka) doplňte chybějící čísla v číselné řadě 0-10.
Ve třetím úkolu (rybičky) spočítejte kuličky vlevo a vpravo, doplňte počet a porovnejte. Prosím o přeposlání.

Jako ústní úkol stále procvičujte příklady na sčítání a odčítání do 3 (na rychlost) - ve škole budeme hrát různé soutěživé hry, kde bude rychlost v počítání potřeba.Smějící se


Rozvrh hodin

 

07:35 - 08:20

08:30 - 09:15

09:25 - 10:10

10:25 - 11:10

Pondělí

ČJ

 M

ČJ/Tv

 PRV

Úterý

M

 ČJ/Tv

 Hv

ČJ

Středa

ČJ

 M

ČJ

Čtvrtek

M

ČJ

Vv

ČJ

Pátek

 ČJ

 Prv

 Tv

ČJ

 

   

                                  
      

Týdenní plán

 
Distanční výuka Týden 19.10. - 23.10.2020
UčebniceUčivoStrana
Veselá abeceda
Vyvození písmen i,í,I, l,L a nácvik čtení slabik mi,mí,la,lá,le,lé,lu,loa slov s těmito slabikami
 8 - 10
Matematika 1
Sčítání a odčítání do 3,geometrické útvary,nácvik psaní číslice 4, ppočítání předmětů v souborech.
 
33 - 36
Cviky 2

Písanka 1

Nácvik psaní písmen i-í,l

Nácvik psaní písmen i-í,l.

  2 -3

  9 - 12

Prvouka
Já a můj svět 1
Na podzim: Podzim na poli.
                  Stromy na podzim

                                              
 17- 18
Prosím o každodenní přípravu na vyučování.

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy