logotyp

Aktuality - co se děje ve škole

 • image 901
 • image 900
 • image 899
 • image 898
 • image 897
 • image 896
 • image 894
 • image 909
 • image 908
 • image 907
 • image 906
 • image 905
 • image 904
 • image 903
 • image 902
šablonyGrand Prix Kolín

ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11. 2020 -doplňující informace

1. stupeň, 9. ročníky- prezenční výuka dle rozvrhu

ostatní ročníky- rotační režim po týdnech (předchozí info)

ročníky vzdělávané distančně- podle distančního rozvrhu

Příchod do školy:

Pro zajištění plynulého příchodu bude škola otevřena od 7:00 pro dojíždějící žáky.

Dojíždějící žáci mají možnost vstupu do budovy školy od 7:00 do 7:15

 

 • Žáci 1. stupně (první, druhé, třetí, čtvrté a páté ročníky) odcházejí ze šatny do své kmenové třídy, kde budou se svými třídními učitelkami nebo asistentkami
 • Žáci 2. stupně- pouze dojíždějící vyčkají v šatně a v prostoru před tělocvičnou, žáci 7.B půjdou do své kmenové třídy do 7:15 v homogenních skupinkách a v rouškách
 • Vstup do školy pro nedojíždějící žáky:
  první a druhé ročníky v 7:15-7:20
  třetí ročníky                   7:20-7:25
  čtvrtý ročník                   7:20-7:25
  páté ročníky                   7:25-7:30
  6.B                                   7:15-7:20
  7.B                                   7:15-7:20
  8.B                                   7:20-7:25
  9.A,9.B                            7:20-7:25

 

 • Při vstupu do školy budou žáci dodržovat rozestupy.
 • Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny, školního klubu).
 • O polední přestávce žáci, kteří nechodí do družiny a školního klubu, odcházejí ze školy.
 • Příchod na odpolední vyučování ve 12:45. V případě velmi nepříznivého počasí mohou žáci počkat v prostorech šatny při dodržení rozestupů a podmínky slušného chování. Nesmí se mísit žáci z jednotlivých tříd.
 • Obědy budou přihlášeny automaticky pro všechny třídy, které půjdou do školy. Kdo na oběd nepůjde, musí si oběd včas odhlásit.
  Žáci budou chodit na oběd podle daného harmonogramu.
  Do jídelny děti odvádí třídní učitelka nebo paní vychovatelka.


  Školní družina
  I ve školní družině je povinnost zachovat homogenní skupiny.
 • Ranní družina probíhá v budově MŠ, nic se nemění
 • Žáci 1.A budou ve třídě 1.A s paní vychovatelkou Vrabcovou
 • Žáci 1.B budou ve školní družině s paní vychovatelkou Zemanovou
 • Žáci 2.A budou ve školní družině s paní vychovatelkou Masopustovou
 • Žáci 3.A a 3.B budou ve třídě 3.A s paní vychovatelkou Petrovou 

 

V Zásmukách dne 27.11. 2020               Alena Bernardová

Informace k provozu školy od 30.11. 2020

Od pondělí 30. listopadu 2020

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ

                    Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) pro 6.,7. a 8. ročníky
                     

Týden od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Týden od 7. prosince do 11. prosince
Prezenční výuka žáků VI.A, VII.A, VIII.A
Distanční způsob vzd. VI.B, VII.B, VIII.B
Týden od 14. prosince do 18. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Týden od 21. prosince do 22. prosince
Prezenční výuka žáků VI.A, VII.A, VIII.A
Distanční způsob vzd. VI.B, VII.B, VIII.B

Prezenční výuka- rozvrh s  úpravami
Distanční způsob vzd.- rozvrh od 30.11. bude upraven
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

Školní družina:
Ranní družina pouze pro žáky jednoho ročníku  (po domluvě s rodiči)
1.A- paní vychovatelka Helena Vrabcová           (ve škole)
1.B- paní vychovatelka Libuše Zemanová          (v družině)
2.A- paní vychovatelka Marie Masopustová       (v družině)
3.A,3.B- paní učitelka Edita Petrová                   (ve škole)

Školní stravování:
- školní jídelna je v provozu
- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti, ostatní žáci distančně vzděláváni, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů vchodem pro veřejnost.
- žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Školní kluby
Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školního klubu.
Činnost školního klubu bude upřesněna 30.11.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve školy (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Je povinnost nosit roušky pro všechny osoby pohybující se ve škole po celou dobu pobytu ve škole.
Doporučujeme dětem mít minimálně dvě roušky.
Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Školy v přírodě, lyžařský výcvik, exkurze a školní výlety se nemohou konat.
  

 

                                                               Alena Bernardová

                                                               ředitelka školy

V Zásmukách dne 22.11. 2020

 

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 6.A, 7.A a 8.A

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 6.A, 7.A a 8.A

Důležité upozornění!!!

Pokud někdo zapomněl heslo a nemůže se dostat do školního emailu. Ideálně ať rodiče napíší ze svého soukromého e-mailu jaký má problém a nechá na sebe i telefon. Vše zašle na email: kaspar@zs.zasmuky.cz, nouzově volat na telefon pokud nemáte svůj soukromý email. 739748648

Nevolat kvůli školnímu emailu do ředitelny!!!

Kdo má problémy s učebnou, tak nejdříve řešit s vyučujícím co učebnu založil a případně se svým třídním. Když problém nevyřešíte, napište na email: kaspar@zs.zasmuky.cz popsat problém a nechat na sebe telefon.

Děkuji

Mgr. Jiří Kašpar

Obrázkový návod jak se připojit: 
 

Učebna Google z pohledu studenta

 

Práce s úlohami v Učebně Google

 

Používání mobilní aplikace Učebna Google

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10. 2020

Jak na ošetřovné

Zapůjčení ICT zařízení

V období trvání distančního vzdělávání je možné zapůjčit od školy přenosné zařízení ( notebook, tablet)
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 604 201 414
Podmínky výpůjčky:
- bude sepsána smlouva o výpůjčce
- předmět výpůjčky bude výpůjčiteli předán po uzavření smlouvy
- předmět výpůjčky si výpůjčitel podrobně prohlédne, bude seznámen s pravidly a zásadami pro
  řádné používání předmětu výpůjčky
- po vrácení přenosného zařízení bude vyhotoven písemný protokol
- smlouva o výpůjčce bude sepsána pouze se zákonným zástupcem
- přenosné zařízení bude předáno pouze zákonnému zástupci

Úřední hodiny:
pondělí od 9:00 do 11:00
středa   od 9:00 do 11:00
 Možné dle domluvy.
Provoz školní jídelny
13.10. 2020

Od 14. října 2020 přechází 1. a  2. stupeň na distanční výuku.
I přes uzavření školy od středy 14. října zůstává školní jídelna v provozu a bude vařit pro děti, mateřské školy a cizí strávníky (veřejnost).
Jídlo bude předáno do přinesených nádob- prostřední vchod školy, v době od 11 do 12 hodin. Žádáme o dodržování bezpečnostních pokynů- roušky na ústech a nosu, použití dezinfekce a odstupy v délce 2 m. Vzhledem k distanční výuce mají všechny školní děti obědy odhlášeny. Kdo bude mít zájem o obědy, bude se muset znovu k obědům přihlásit, a to buď emailem u paní vedoucí školní jídelny Ivety Michálkové sjzasmuky@email.cz , na telefonním čísle 321 796 505- linka 21. Je nutné se přihlásit ve středu 14.10. do 9 hodin, na čtvrtek a pátek, možnost je samozřejmě i na příští týden,
Školní děti nemohou odebírat oběd ve dnech 26.,27.10. a ve dnech podzimních prázdnin 29.,30.10.

Děkuji za pochopení, vedení školy

Umístění tříd a učeben

Umístění tříd a učebenPřízemí

Školní jídelna

Tělocvična

Třídy: I.B, VII.A, VII.B

1. patro

Ředitelna

Třídy: I.A, II.A, III.A, III. B, IV.A, V.A

2. patro

Sborovna
 
Třídy: V.B, VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
 

Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 28.8. 2020

Vážení rodiče,

prázdniny se přiblížily ke svému konci. Čeká nás všechny náročný začátek školního roku. Doufám, že jste prožili příjemné letní dny, odpočinuli si a nabrali co nejvíce sil. Věřím, že společnými silami zvládneme nelehké začátky. Spoléhám na Vaši vstřícnost, toleranci
a hlavně věřím ve vzájemnou komunikaci, která povede ke zdárnému zvládnutí školního roku.

1.9.

Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.

Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).

Přivítáme prvňáčky na školní zahradě.

Rodiče s budoucími prvňáčky půjdou prvním vchodem. (od městského úřadu)
Žádáme rodiče o vstup v ochranných rouškách. Škola tím naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.

 • Setkání bude probíhat od 7.35 do cca 8,15 hodin.
 • Děti se v tento den nepřezouvají.
 • Rodičům doporučujeme, aby se do školy dostavili s rouškou.
 • Po slavnostním přivítání za účasti paní starostky, paní učitelky si odvedou děti do tříd na krátké seznámení se třídou, v 8.15 si rodiče převezmou děti opět na školní zahradě.
 • Zároveň žádáme při příchodu do budovy o desinfekci rukou.
 • V případě nepříznivého počasí proběhne přivítání prvňáčků ve třídách za účasti jednoho zákonného zástupce (v roušce).

Žáci I. a II. stupně

1.9.

 • Vstup do školy vchodem pro žáky
 • První den bez přezuvek
 • Vstup bez roušek
 • Vstup zákonných zástupců umožněn v rouškách pouze rodičům nových žáků, zákonní zástupci nepůjdou s dětmi do tříd, přivedou děti do ředitelny.

2.9.

 • První tři hodiny budou třídnické, žáci se seznámí se školním řádem, hygienickými a epidemiologickými pravidly.
 • Třídní učitelé budou informovat žáky o organizaci prvního školního týdne.
 • Školní jídelna vaří od 2.9. za zpřísněných hygienických opatření.
 • První školní týden nebude odpolední vyučování.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.
 • Vstup do budovy školy a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, vstup je možný pouze v nejnutnějších případech.
 • V rámci adaptace žáků v prvních týdnech budou dosažené znalosti ověřovány bez hodnocení známkou.
 • V této chvíli předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měla proběhnout většina chystaných akcí: školy v přírodě, turistické kurzy, plavecký kurz, většina zájmových kroužků.
 • Výuka by měla probíhat relativně normálně, zatím nejsou povinné ani roušky pro žáky a učitele. Počítejte ale s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodiči nebo po dohodě s ním odešleme domů. Pokud budou přetrvávat příznaky, které nebudou způsobeny COVIDem (např. alergie), budeme při návratu do školy požadovat lékařské potvrzení (ne nutně test!).
 • Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.
 • Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).
 • MŠMT ve spolupráci s MZ vydalo „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. V souvislosti s tímto „manuálem“ bude vypracován do 1.9.  Řád provozu ZŠ Zásmuky, okres Kolín, který bude operativně měněn dle „hygienických a protiepidemických opatření a tzv. semaforu pro oblast školství“ a vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví. (Manuál i řád najdete na stránkách školy). 

Přeji vám krásné poslední dny prázdnin a v úterý 1. 9. 2020 doufám vykročíme všichni tou správnou nohou. Pevně věřím, že období od března loňského školního roku se nebude opakovat a společně zvládneme toto náročné období bez úhony na tělesném i duševním zdraví.                                                                                 

 Alena Bernardová
                                                                                                          ředitelka školy

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodiče budoucích prvňáčků 2020/2021 sledujte aktuality v sekci Budoucí prvňáčci 2020/2021

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy