logotyp

9.B Distanční výuka

Český jazyk

Ahoj třído,

Tady jsou slíbené rozbory :-). Vypracujte je do školního sešitu společně s další zadanou prací.

Kapky deště se tiše snášely k zemi, když Zahradníčkovy děti vyrazily na hřiště, ale fotbalový zápas se nekonal, třebaže pršelo jen mírně.

Starý pán zvedl sluchátko telefonu a zazněl známý hlas, který mu celou válku chyběl, ba uslyšel i průpovídku o slepičce, jak snesla vajíčko.

U obou souvětí určete:

1. Počet vět, VH, VV
2. Věty hlavní a vedlejší, poměry mezi VH a druhy VV
3. V 1. větě každého souvětí určete větné členy
4. Slovní druhy
5. Mluvnické kategorie u slov - na hřiště, snášely se, vajíčko, chyběl
6. Graf souvětí
7. Vypiš všechna slovesa, urči vid a napiš slovesa opačného vidu

U druhého souvětí napište, o jaké ukázce se v něm mluví (autor, název) - na čárku :-)

Zhlédněte film Smrt krásných srnců, vznikl na námět knihy Oty Pavla. Na YOUTUBE jsou jen kousky, možná máte možnost vyhledat ho jinde. Ještě to probereme na online hodině. Do čtenářského deníku pak zapište:

1. Stručný, ale výstižný obsah
2. Jména hlavních postav
3. Jednu z postav charakterizuj.
4. Která scéna se ti nejvíc líbila a proč.
5. Zkus několika větami napsat hlavní myšlenku.

V případě potřeby, dotazu můžete psát na moji mailovou adresu, popř. volejte.

( <souckova@zs-zasmuky.cz>, mobil: 774331744)
Přírodopis 16.10 v 10:20 hodin

Zdravím deváťáci!
První smíšená online hodina přírodopisu se uskuteční dnes v 10:20 hodin na odkaze:
meet.google.com/evt-iyni-why
 
Na viděnou!
 

Přírodopis 16.10.

PrvkyPrvky

Český jazyk

Ahoj deváťáci, 
tady máte slíbenou látku z online hodiny. Doplňte si zápis do sešitu, pokud jste ho nestihli. 

Slovotvorný rozbor

zahrádka 

zahrada - slovo základové (nejbližší slovo, z kterého bylo rozebírané slovo odvozeno)

zahrad - slovotvorný základ (společná část)

-ka  - přípona (formant)


vybarvit                       prodavačka         letadlo ?

barvit                           prodavač

barvit                           prodavač

vy-                                pro-, -kaRozbor stavby slova (morfematický, morfémy = jednotlivé části)

zahrádka

zahrádk(a) předpona kořen přípona koncovka

vy/barv/it

pro/dav/ačk(a)

letadlo ?


Úkol na doma: pracovní sešit -    str. 3/ cv. 1- 4,str. 4/cv. 5

str. 6/ cv. 1 (dole - bě - bje…) - vypracujte do čtvrtka - zkontrolujeme si to na online hodině. :-) S. Součková

 

Přírodopis 23.10.

SulfidySulfidy

Zeměpis 2.11. - ???

Zdravím deváťáci!
Na dnešní hodinu zeměpisu a na každou další se prosím přihlaste do učebny:
 Zeměpis 9. ročník
   Kód kurzu:  dwvuwqy
   Odkaz na kurz:
       https://classroom.google.com/c/MTkyODA0NTg3Mjkw?cjc=dwvuwqy
   
   Odkaz na Meet:    
 
Tak na viděnou!
 RS

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 4.1.2021
1. a 2. třída

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy