logotyp

8.B Distanční výuka

Videa na youtube, na která se podívej           III.

Francie za LudvíkaXIV.

Domaine de Versailles

Odpovědi na otázky posílejte mailem: stareckova@zs-zasmuky.cz

Do čtvrtka!!!

1. Jaké měl motto Ludvík?
2. Kolik hodin pracoval denně?
3. Jak dlouhý byl zrcadlový sál?
4. Kterému zámku je podobný vídeňský zámek Sch"onbrunn?
5. Co je merkantilismus?

Sledujte stránky třídy, kdy se spolu uvidíme na online hodině nebo ve školeUsmívající seJS
Ludvík XIV. žil přepychovým životem   II.

podporoval umělce

byl vzdělaný

hrál divadlo

určoval módu

konal slavnosti a zábavy,lovy

obklopoval se umělci a šlechtou

dal vybudovat královské sídlo Versailles

války a přepychový život vedly k zadlužení země
DĚJEPIS do 22.10.    I.

Ahoj osmáci, chválím všechny, kteří jste pěkně pracovali při online hodině! Pochvalu mají i ti, co stačili odpovědět na tři otázky.Smějící se

Opiš si do sešitu:

Francie v době Ludvíka XIV.

Ludvík XIV. - 17.-18.sol.

král Slunce
měl absolutistickou moc
opíral se  katolickou církev, pronásledoval nekatolíky
měl stálou žoldnéřskou armádu
válčil se sousedními státy 30 let
daně platili jen měšťané a poddaní
stavy: šlechta a církev neplatily

ministr financí Colbert podporoval manufaktury s přepychovým zbožím(parfémy, tapisérie)
                                                rozvoj obchodu(stavba silnic, průplavů, přístavů)
MERKANTILISMUS - hospodářská politika, kdy vývoz převažuje nad dovozem zboží

Distanční výuka 19.10-23.10.- Chemie

Voda - kontrolní otázky

 1. Jaký druh vody pokrývá z 97 % zemský povrch ?

 2. Je voda v přírodě chemicky čistá látka ? Proč je /není ?

 3. Jaká je teplota varu vody ?

 4. Jaká je teplota tání vody ?

 5. Proč může plastový kbelík prasknout, když v něm zamrzne voda ?

 6. Proč voda u dna v rybnících nezamrzne ?

 7. Proč námořníci zemřou žízní, pokud nemají zásoby pitné vody, když je okolo nich v moři nebo oceánu vody dostatek ?

Distanční týden 19.-23.10 - Německý jazyk

Opakování probraného učiva

 1.   Doplňte správnou předložku  

 1. ……..   Winter

 2. ……… halb vier

 3. ……….Donnerstag

 4. ……… Hause (domů)

 5. ……… Hause (doma)

 6. ……… Montag

 7. ……… drei Viertel vier

        

       2.    Překládej  

 1. na podzim

 2. na jaře

 3. ve čtvrtek

 4. v neděli

 5. v půl desáté

 6. v půl sedmé

      

       3. Přelož celé věty

 1. Babička má hodinky.

 2. Přijdu v devět hodin.

 3. Na podzim stavíme draka.

 4. V pondělí máme němčinu.

Přírodopis-Matematika (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz)

V úterý 20. 10. 2020 se třetí vyučovací hodinu (od 9,25 hodin) uskuteční on-line hodina Přírodopisu (místo matematiky), kterou povede pí. uč. Hudcová. Na hodinu vám pošlu odkaz v úterý ráno kolem 8. hodiny do školních mailů.
Do hodiny se přihlaste asi o 3 minuty dříve, abychom mohli včas začít.
Mějte po ruce papír a tužku, kdybyste si něco potřebovali zapsat.
Sdílejte tuto informaci se svými spolužáky.
Těšíme se na vás
Hana Kovářová, Michaela Hudcová

DĚJEPIS

Ahoj osmáci!

Během distanční výuky budeme mít 1 hodinu online. Proběhne v pondělí 19.10. od 10:20. Připravte si učebnici, poznámkový blok nebo papír a propisovací tužku. Ráno vám pošlu mail. Na stránky třídy vám napíšu poznámky, které si opíšete do sešitu. Sešity si překontroluji, až přijdeme do školy. Odpovíte na otázky, pošlete mi mail na adresu stareckova@zs-zasmuky.cz Nejpozději do pátku. Neofocujte, pište na klávesnici. Usmívající se

PŘEHLED HODIN ONLINE

Pondělí  2.h - ČJ
            3.h - PŘ
            4.h - D

Úterý     2.h - AJ
            3.h - M
            5.h -ČJ


Středa   2.h - AJ
            3.h - M
            5.h - CH + NJ

Čtvrtek  2.h - AJ
            3.h - ČJ
            4.h - M

Pátek    2.h - Z
            3.h - F

Vždy vám budou zaslány maily.
 


Důležité informace

Ahoj osmáci!
Jak jistě víte, pokračujeme v distanční výuce. Plňte zadané úkoly, výuka je povinná! Jestliže látce nerozumíte, zeptejte se učitelů při online hodině nebo mailem.
K dějepisu: Tento týden jste si měli jen zapsat do sešitu výpisky. Přiští týden v pondělí budete mít online hodinu.
Na stránkách třídy budou výpisky a otázky k látce. Odpovědi mi pošlete mailem do pátku. Přesný čas připojení vám pošlu mailem. Budete mít 1 hodinu dějepisu. Pracujte ve všech předmětech svědomitě! Musíme to vydržet!
Vaše třídní JS

DĚJEPIS

Dějepis

Tento týden si jen napište poznámky do sešitu. Až přijdete do školy, sešity si zkontroluji.
Petr I. Veliký
cestoval po Evropě, zakládal manufaktury, stálá armáda, válečné loďstvo, zval zahraniční odborníky, nevolníci stavěli kanály, silnice a města, podporoval vzdělanost úředníků a vojáků, založil Petrohrad, měl neomezenou absolutistickou vládu- samoděržaví

Absolutismus v Německu, vznik Pruska

V 17. stol. - svatá říše římská(německá) složená z množství malých států( Sasko, Rakousko, Prusko.....)
Prusko - vládne Fridrich I.- král vojáků, veliká poslušná armáda(vojáci najímáni násilím, tělesné tresty), šlechtu získával přidělováním důstojnických míst,
Fridrich II. - zakládal manufaktury, rozvoj obchodu, podporoval vzdělanost a umění,byl filosof
Prusko soutěží s Rakouskem

Podívej se do učebnice na tr.34 - zajímavosti o Fridrichovi II.
ČESKÝ JAZYK
připomínám ještě jednou úkoly z PS češtiny: str. 44-45 podle zadání
                                                                str. 47 - najdete odpovědi v učebnici na stránkách 97 - 100
                                                                str. 49/a,b
Vše si zkontrolujeme až přijdete do školy 19.10.
                           literatura - text Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy na středu 21.10.
Přeji vám příjemné učení a pevné zdraví
JSp.

Pro doučování H. Čiháková a J. Látalová- vyplňte si celý pracovní list, co jste dostaly na hodině - vyjmenovaná slova, koncovky podst. a příd. jm. V PO 19.10 si to zkontroluji.

Nguyen to samé, vyplní si PL zbývající cvičení. Ve středu 21.10 si to zkontroluji.

Ahoj osmáci,
protože došlo ke změně ve výuce, budu muset zavést jiný režim. Do konce tohoto týdne budete mít rozvrh online výuky na stránkách školy a tříd. Já plánuji 3 hodiny češtiny za týden online s celou třídou, a kromě toho, kdo bude potřebovat navíc, můžeme se spojit i individuálně. Určitě to bude u děvčat, které chodí na pedagogickou intervenci. Tu jsme měli v PO od 12:20 – 12:50. Ještě nevím, jestli to bude v tomto čase nebo jiném, dám určitě vědět.
Co se týče už zadaných úkolů, pošlete mi foto stránek 44-45 - Stavbu věty jednoduché na můj mail. Stránky PS 47 a 49 si zkontrolujeme online v učebně google. Pošlu vám odkaz, kam se už můžete přihlašovat.

Google učebna

Kurz 8. A čeština Kód kurzu fp7ym7i

Chci také vyzkoušet spojení přes meet, zvu vás na zítra od 10h -11h

Odkaz na Meet https://meet.google.com/lookup/e7mfvbo5zj

Těším se na zítra.

Přeji pevné nervy a zdraví i vašim blízkým.

Učítelka Jana Sp.

 

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy