logotyp

3.B Učivo

Úkoly/učivo

POSLECHY K DÚ Z AJ ÚPLNĚ DOLE

Plány práce a domácí úkoly

1.6. Čt
Čt -
128 čtení
Čj - 129/6 tvorba souvětí dle vzorců ústně
       PS 42/9 opakování na známky
       PS 42/10 společná práce
       PS 42/11,12 sami, společná kontrola
M - 42/28 výrazy se závorkami - roznásobení součtu samostatně
      42/25,26,27 slovní úlohy na tabuli společně
DÚ: Čj - PS 41/8
      Čt - 128 číst

31.5. St
Čj1/2 -
písanka 34 - 35
Čt - 126 - 127 čtení a vypravování
Čj - 129/souvětí
      129/3,4 tvorba souvětí podle vzorců
      PS 40/5,6 společně tvorba souvětí
      PS 41/7 společně vymýšlení souvětí dle vzorců
M - 41/24 na tabuli výrazy s násobením
     41/17,22,23 slovní úlohy na tabuli a do sešitu
     40/15,16 slovní úlohy na tabuli
DÚ: M - 41/21
      Čt - 126 - 127 číst a vypravovat

30.5. Út
M -
testík na slovní úlohu (str. 39-40)
      40/14 opakování písemného počítání na fólii
      40/12 opakování dělení se zbytkem na fólii
      40/15,16 slovní úlohy na tabuli společně
Čj - souvětí - 128/1 ústní vysvětlení
                    128/2 vzorce souvětí společně
DÚ: Čj - PS 40/4
      Čt - 124 - 125 číst

29.5. Po
 
Byla jsem neplánovaně u zubaře a trhali mi zub. Bylo suplování.

26.5. Pá
Čj -
sloh- 125/Jnéno na domě - vypravování, osnova
      PS 38/4 - čtenářská dílna - Ptakopysk
M - 39/7,8 slovní úlohy složitější společně
      40/9,10 - sl. úl. složitější společně
      40/11 - slovní úloha jednoduchá - samostatná práce
Čj1/2 - písanka 31-33

25.5. Čt
Čt -
123 čtení a vypravování
Čj - 127 procvičování slovních druhů
      124/1 určování slovních druhů - dokončení
      PS 53/4,5 samostatná práce
      PS 54/6,7 samostatná práce
M - 39/procvičování pamětného počítání
     39/1 sudá a lichá čísla- společná práce
     39/2,3 procvičování sudých a lichých čísel
     39/5 výhodné počítání (záměna činitelů)
     39/6 na fólii počítání jedné poloviny, třetiny a čtvrtiny
DÚ: Čj - PS 35/3
      Čt - 123 číst

24.5. St
Čj1/2 -
písanka 31 - 33
Čt - 122 čtení a vypravování
M - 38/ jednotky času, převody, orientace v ciferníku
     38/1 ofocené nalepíme do sešitu - samostatná práce
     38/2 ofocené nalepíme, kontrola na IT
     38/3 praktické otázky, soutěže týmů
Čj - 126/ slovní druhy - procvičování
      124/3 sppolečná práce na IT
      PS 53/1-3 opakování mluvnických jevů, samostatná práce
DÚ: M - PL - hodiny
      Čt - 122 číst

23.5. Út
Čt -
120 - 121 čtení, PS 35/1,2 dokončení z pondělka
M geo.-
37/ kružnice, kruh - opakování
             37/1,2 společné rýsování na tabuli a do sešitu
             37/3,4 samostatná práce (nutný náčrtek)
             37/5,6,7 jen náčrtky
Čj - 124/ citoslovce - vysvětlení, poznávání v textu
      124/1 ústní procvičení
      PS 36/1-3 společná práce
DÚ: Čj - PS 37celá stránka(1 - 3)
       Čt - 120 - 121 čtení a vypravování

22.5. Po
M -
36/23 poslední sloupek na tabuli s rozkladem
      36/24, 26, 27, 29 slovní úlpoy na tabuli
      36/30 slovní úloha do sešitu, společná kontrola
Čj -  123/1 částice - vysvětlení, poznávání
       123/2 na tabuli (slovní druhy ohebné a neohebné)
       123/3,4 úsfní rpocvičování
       PS 35/1 - 3 společná práce
DÚ: M - 36/23 (4 sloupky s rozkladem)


19.5. Pá
Čj -
diktát 122/3
      slovní drčuhy -procvičování probraných slov. drtuhů
M - 35/22 dělení velkých čísel (násobky "s nulou")
      35/20, 21 slovní úlohy samostatně, společná kontrola
DÚ: Čj - naučit se vyjmenovat slovní druhy (z ofoceného PL)
             na úterý   
     
18.5. Čt
Čt -
118 - 119 čtení a vypravování
Čj - 122/1 spojky - vysvětlení, ústní procvičení
      122/3 příprava na diktát
      PS 34/1 - 5 společná práce
M - 35/19dělení 3-cifer. čísel ("násobky s nulami") společně
     opakování násobení 3-ciferných čísel
DÚ: Čj - 122/3
Čt - 118-119 číst a vyprávět

17.5. St
Čj1/2 -
sloh 119 - popis hračky, písanka 29,30
Čt - 116 - 117 čtení, recitace
M - 34/13 dělení velkých čísel 7,8,9
     34/14-17 slovní úlohy na tabuli a do sešitu- sami
     33/5 zkoušení (násobení a dělení mimo obor násobilek)
Čj - 121/předložky-pokračování
      121/3,4,5 ústní procvičování
      PS 33/3,4 společně
     opakování slovnch druhů 1-7
DÚ: M - 34/18 (4 sloupky)
      Čt - 116-117 číst a vypravovat přečtené

16.5. Út
Dnes se fotíme, možná vše naplánované nestihneme.
Čj -
121/ předložky- vysvětlení, procvičení
      121/1,2 ústně
      PS 33/1-2 společná práce
M - 33/9,10,11 slovní úlohy na tabuli a do sešitu
Čt - 115 čtení, vypravování
DÚ: Čj - 120/6
      Čt - 115 číst
      M - opravit testík (32/5)
      Aj (Šandová) - domácí příprava - postupně str.16,17,18
    
15.5. Po
M -
testík  ze cvičení 32/5 (násobení velkých čísel, dělení se zbytkem)
      33/8 dělení velkých čísel na tabuli a do sešitu
      procvičování - počítání s velkými čísly zpaměti
Čj - 120/příslovce
      120/4-6 ústní procvičování    
       PS 32/1-5 společná práce - příslovce
DÚ: M-33/11 (4 sloupky)
      Aj (Šandová) -  trénování čtení str.32
     
12.5.Pá
M -
32/opakování dělení mímo obor násobilky
      32/4,7 slovní úlohy na tabuli
      32/6 soutěž týmů
      32/5 počítání s rozkladem samostatná práce
Čj - 120/příslovce - vysvětlení, poznávání v textu
      PS 32/1 - 5 společná práce
Čj1/2 - písanka 26,28

11.5. Čt
Čj -
118/3,4 procvičování příd. jmen, zájmen a číslovek ústně
       PS 30/6,7,8 společná práce
      PS 31/10,11 společná práce
M - 32/dělení mimo obor násobilky - procvičování
      32/3 slovní úlohy do sešitu
Čt - 114 čtení
DÚ: Čj - PS 31/9a),b)
Čt - 114 číst

10.5. St
Čj -
117/3 diktát
      118/1 číslovky - ústně vysvětlení
      PS 29/1-5 společně
M - opakování - bod, přímka, úsečka
      testík na bod, přímka, úsečka
      30/ geometrie: trojúhelník, 4-úhelník
      30/1 ústně poznávání geometr. útvarů
      30/2,3 společně na tabuli a do sešitu
      30/4,5 samostatná práce
Čj1/2 - písanka 26,28
Čt - 112 - 113 čtení
DÚ: Čj - PS 28/2
      Čt - 112 - 113 číst


9.5. Út
M -
29/8 násobení 3-ciferných čísel zpaměti - společně
      29/9,10 převody jednotek délky a objemu na tabuli
      29/14 záměna činitelů - výhodné počítání na tabuli
      29/7,11,12,13,16 slovní úlohy na tabuli
Čj - 117/ zájmena - vysvětlení, poznávání v textu
      117/4 příprava na diktát
      PS 28/1,2,3 společná práce
Čt - 111 čtení
DÚ: M - 28/6
      Čt - 111 - 1 báseň se naučit zpaměti (na čtvrtek)

5.5. Pá
Čj -
115/8a) - diktát
      116/1 -  přídavná jména vysvětlení, poznávání
      PS 26/1,2,3
      PS 27/4,5,6 procvičování přídavných jmen
M - 28/1 vysvětlení na tabuli - násobení 3-ciferných čísel 1-ciferným
      28/2 příklady na pamětné násobení společně
      28/6 opakování zaokrouhlování na desítky
      28/3,5 slovní úlohy na tabuli
      28/4 samostatné počítání do sešitu
Čj1/2 - písanka 24,25
     
4.5. Čt
M -
27/19 roznásobení závorky
     26/9 opakování násobení 16,17,18,19
     27/20,21,22,23 slovní úlohy společně
Čj - 115/8 procvičování na diktát ústně
      PS 22/8, 23/9,10 opakování sloves a podstatných jmen
Čt - písanka 23, psaní římských číslic - opakování
DÚ: Čj - 115/8a)

3.5. St
Čj1/2 -
písanka 24,25
M - 27/násobení 2-ciferných čísel zpaměti
     27/15 ukázka na tabuli a do sešitu
     27/18 písemné počítání do sešitu sami, společná kontrola
Čj - 115/8 procvičování vyjm. slov ústně
      PS 24/11 samostatná práce - doplňovačka - souhrnné opakování
Čt - 110 - 111 čtení
DÚ : M - 26/9 (3 sloupky)
       Čt - 110 - 111 číst

2.5. Út
Čj -
115/5 kořen -zýv- a slova příbuzná - do sešitu
      115/6 ústně doplňovačka - vyjm. slova po z
      115/7 slova s příponovými částmi -ička, -ičko, -iště, -it, -il
      PS 21/4,5 společná práce
      PS 22/6,7 společná práce
M - 26/násobení čísel 16, 17, 18, 19, 20 zpaměti - na tabuli
      26/12 násobení do sešitu
      26/ 6,7,8,190,13,14 slovní úlohy na tabuli
      26/11 společně do sešitu složitější slovní úloha
Čt - 108-109 čtení
DÚ: Čj - 115/6
      Čt - 108-109 číst
     

28.4. Pá
M -
25/násobení 2-ciferných čísel
      25/1 vysvětlení - násobení 11
      25/3,4 slovní úlohy společně na tabuli
      25/5 opakování písemného počítání na fólii
      25/2 súpolečné násobením čísel 12, 13, 14, 15
Čj - 114/1,2,3 vyjmenovaná a příbuzná slova po z - ústně
       PS 20/1,2,3 společně doplníme
Čj1/2 - procvičování vyjmenovaných slov po z na PC

27.4. Čt
Čj -
113/ vyjmenovaná slova po z - vysvětlení
      PC - śkolákov - opakování předpon vy-, vý-
M - str. 22,23 slovní úlohy ústně
      24/ geo. - porovnávání úseček, střed úsečky
      24/1,2 - na tabuli, do sešitu + náčrtky
      24/3,7 - střed úsečky pomocí proužku papíru
      24/4 přenášení úsečky do sešitu a na tabuli
     24/5,6 pozorování a náčrtek na tabuli
DÚ : M - PL 37/139, 142

26.4. St
Návštěva výstavy o životním prostředí v Kolíně, s sebou si vezměte batoh a v něm pití, svačinu, čistý mikrotenový sáček, kapesník, kapesné, nepromokavou bundu nebo pláštěnku, dobrou náladu. Smějící seMrkajícíÚžasnýUsmívající seS vyplazeným jazykem

25.4. Út
Čj -
111/12 procvičování předpon vy-, vý- písemně do sešitu
      procvičování vyjmenovaných slov po v - na PC
M - 22/1 dělení násobků 10 1-ciferným dělitelem
      223/4 procvičování dělení násobků 10 dělitelem 3,4,5,6
      23/8 dělení násobků 10 dělitelem 7,8,9,10
      22/2,3,5 slovní úlohy na tabuli
      23/6,7 slovní úlohy na tabuli
Čt - písanka 22
DÚ: Čj - PL 42

24.4. Po
M -
20/10, 21/17 tabulky s násobením - na fólii
      21/12 slovní úloha s tabulkou - na fólii
      21/15 násobení čísel stovkou, mat. výrazy - ústně a na tabuli
      21/11,14,167 slovní úlohy na tabuli
Čj - 111/10 vyjm. slova vyžle , výheň, cavyky - vysvětlení
      PS 17/9e), 19/11b), c)
DÚ: M - 21/13 (ukázka zápisu: ( (50 + 40 . 3) = 50 + 120 = 170)

21.4. Pá
Čj -
111/9 diktát
      110 - opakování o slovesech
       procvičování - předpony vy-, vý- na Školákově
M - 20/7 ústně - násobení 70, 80, 90
     20/8,9 slovní úlohy na tabuli
     20/10 tabulka násobení na fólii

20.4. Čt
Čj -
109/3 předpony vy-, vý- na IT
       110/4 doplňovačka na fólii
       opakování o slovesech
M - 19/1 násobení násobků 10
      19/4 ústně násobení "čísel s nulou"
      19/2,3,5,6 slovní úlohy na tabuli
DÚ: Čj - 111/9
      Čt - Přečíst PL o výstavě v Kolíně, kam pojedeme 26.4.)

19.4. St
Čj -
109/3 předpona vy-, vý-
      110/4 ústně dpolňovačka
      110/5 opakování sloves
      110/6,7 časování sloves ústně
      PS 17/9b),c)
M - 17/56 do sešitu 2 sloupky
      18/geometrie
      18/1,2,3 společně do sešitu a na tabuli
      18/4 na IT společně
Čj1/2 - písanka 20,21
           procvičování vyjmenovaných slov
Čt - čtenářská dílna - vymyšlené dokončení příběhu
      mimočítanková četba - Děti z Bullerbynu
DÚ: M - 17/56 (4 sloupky)

18.4. ÚT
M -
17/54 opakkování dělení se zbytkem na fólii
      17/ slovní úlohy na tabuli společně
      17/60 týmová práce
      17/56 dělení se zbytkem do sešitu - samostatná práce
Čj - 108/3,4 vyjmen. slova výt, výskat - vysvětlení
     
108/5 ústně
     
PS 17/9a)
      opakování určování pádů
Čt - 106 - 107 
DÚ: Čj - PL nalepit do sešitu (opakování ofocené z PS)
       Čt - 106 - 107 číst
       Aj - (skupina Šandová) - v pátek 21.4. bude prověrka

17.4. Po
Čj -
107/ procvičování Vyjm. slov zvykat, žvýkat
       PS 16/7,8 procvičování vyjm. slov podobně znějících
      opakování pádů, sloves, podstatných jmen
M - 15/42 týmová práce
      15/43 opakování na IT
      16/44 násobky 9 na fólii
      16/45 na fólii
     16/46,48,49,50 slovní úlohy na IT
DÚ: M - 15/43 (4 sloupky)
 

14.4. Pá
Čj -
107/5 ústní procvič. vyjm. slov
      107/1,2 vysvětlení vyjm. a příbuzných slov - zvykat, žvýkat
      PS 15/5
M - 15/39 násobky 8
     15/40 dělení 8 se zbytkem na fólii, společná kontrola
     15/41,42 slovní úlohy na tabuli
     15/43 samostatná práce do sešitu
Čj1/2 - písanka 18,19
           sloh - popis věci

13.4. Čt
Čj -
106/3a),b) procvičování vydra, výr - písemně, ústní kontrola
       106/4 opakování slov významově nadřazených a souřadných
       procvičování podstatných jmen a sloves
M - 13/31 opakování dělení 6 se zbytkem
      13/30, 32 slovní úloha - soutěž
      14/33 násobky 7 na IT
      14/34, 36 dělení 7 se zbytkem na Fólii a na IT
      14/35, 37 sloévní úlohy na IT
      14/38 na fólii, kontrola na IT
Čt - 105 čtení
DÚ: Čj - doplňovačka - nalepit do sešitu
      Čt - 105 číst
     

12.4. St
Čj -
106/1,2 procvičování - vydra, výr
       PS 15/4,6 samostatně, společná kontrola
M - 12/21 násobky 5 na IT
      12/22 dělení 5 se zbytkem - společně na IT
      12/25 samostatná práce, společná kontrola
      13/28 nábobky 6 na IT
      13/29 dělení 6 se zbytkem - společně na IT
      12-13/ slovní úlohy 23,24,26,27,30,32 na tabuli
Čt - 103 - 104 čtení
       sloh - popis věci str.105
DÚ: M - 13/31 (kontrola jen ústně)
      Čt - 103 - 104 čtení

11.4. ÚT
Čj
- 104/1,2, vysvětlení - vy, vysoký - ústně
      104/3 příbuzná slova k vysoký - na tabuli
      104/4 opakování - slova významově nadřazená
      104/5 opakování - slova mnohoznačná
      PS 14/3 pravopis vyjm. slov po v
Čt - 101 - 2 čtení
       sloh - popis věci
M - 10/16 násobky čísla 4
      10/17 dělení 4 se zbytkem
      10/18, 20 na fólii - tabulka dělení 4 se zbytkem
      10/19 slovní úloha na tabuli
DÚ: Čj - naučit se vyjm. slova po v
      Čj - 101/3 (ukázka: sytý - najedený - hladový
                                    tenký - úzký - široký)
      Čt - 101 - 102 číst

5.4. St
M -
čtvrtletní prověrka
Čj - 1O3, 104 vyjmenovabá slova po v - vy, vysoký, vydra, výr
      104/1,2 ústní vysvětlení
      PS 14/1,2 samostatná práce, společná kontrola
Čt - 100 číst
DÚ: Čt - 100 číst
       Užít si Velikonoce, odpočinout si a ve zdraví se vrátit do školy.

4.4. Út
Čj -
čtvrtletní prověrka
M - 11/přenášení úseček kouskem papírku, kružítkem, měřítkem
      opakování na prověrku
DÚ: M - geo. Narýsuj přímku a a úsečku MN, která na přímce a neleží. Na přímce a vyznač úsečku OP, která je stejně dlouhá jako úsečka MN. Udělej i náčrtek!
Čt - 98 - 99 číst

3.4. Po
Čj -
101/1,2,3 slova protikladná - procvičování
       PL opakování na test - společná práce
       procvičování mluvnických jevů - doplňovačky
M - 8,9/ dělení 2,3 se zbytkem - práce na IT (ofocená str. z učebnice)
      opakování na test - společná práce
DÚ: Čj - ofocená doplňovačka, nalepit do sešitu

31.3. Pá
Čt -
mimočítanková četba Děti z Bullerbynu
Čj - 100/6 diktát
      PL opakování na prověrku - společná práce
M - 8/10 dělení se zbytkem
      opakování na prověrku - společná práce
DÚ: Opakovat si na prověrku podle PL na opakování.
     
30.3. Čt
Čt -
mimočítanková četba - Děti z Bullerbynu
Čj - 100/6 ústní procvičování mluvnických jevů
      100/8 tvoření rýmů - ústně
      PS 13/d), e) samostatná práce, společná kontrola
      opakování na čtvrtletní prověrku
M - 8/6 vysvětlení dělení 2 se zbytkem
     8/7,8 společná práce
     8/9,10 na IT společně
     9/11 vysvětlení dělení se zbytkem 3
     9/12,13 společná práce
     9/14,15 slovní úlohy na tabuli
DÚ: Čj - 100/7 červeně vyznačit kořen
   
      
29.3 St
Čt -
čtenářská dílna - Co vyrábí zemědělec
Čj1/2 - písanka 14,15
           cvičný diktát - oprava chyb a opis
Čj - 99/3 na fólii opakování mluvnických jevů
      100/1 ústní procvičování
      100/2 na fólii opakování
      100/5 samostatná práce do sešitu
M - 7/1,2 dělění se zbytkem, procvičování na tabuli
      7/3,4 společně na tabuli
      7/5 na tabuli a do sešitu - grafické znázornění dělění
DÚ: M - 5/23 (bez 1. sloupku)+ pomocné výpočty !

28.3. Út
Čj -
testík na pády
      99/1,2 ústní vysvětlení
      PS 10/9
           33/13a), b)
M - 5/26 na fólii
      5/23 ukázka na tabuli
     Geometrie- 6/1,2,3,4 bod, přímka, pololpří., úsečka, kružnice
Čt - Děti z Bullerbynu
DÚ: Čj - 99/3 (3 řádky)


27.3. Po
M -
opakování násobilky
      5/25,26,27 na fólii pís. počítání
      5/21,22 slovní úlohy na tabuli
      5/24 slovní úloha - společná práce
      5/23 samostatná práce - matematické výrazy
Čj - opakování vyjmenovanýsh slov
      sloh - tématické vypravování Velikonoce
      PS 12/12 čtenářská gramotnost - samostatná práce
DÚ: M - písemné odčítání s kontrolou - PL

24.3. Pá
Čj1/2 -
písanka 12,13, procvičování vyjmenovaných slov na PC
Čj - 97/5 samostatná práce na fólii
      PS 11/11c), d) opakovací doplňovačka, společná kontrola
      testík na určování pádů
M - 4/19,14 pamětné počítání ústně
      4/20 pravidla odčítání na tabuli
      4/ 12,16,18 slovní úlohy ústně
      4/13,15,17 slov. úlohy - na tabuli a do sešitu

23.3. Čt
Čj -
97/2 ústní opakování
       97/3,4 sysel, sýček - vysvětlení
       PS 10-9 procvičování vyjm. slov po s
       PS 11/a), b) procvičování
M - testík na násobilku
     3/5,6,7,8,9,11 slovní úlohy na tabuli
     3/10 soutěž týmů
     3/4 samostatná práce do sešitu s vysvětlením
Čt - čtenářská dílna - Zvířata v ZOO
DÚ: M -PL 55/5,8,9
      Čj -  zopakovat určování pádů, bude testík


22.3. St
M -
M2 - 55 - opakovací PL samostatně, společná kontrola
      M3 - 3/1 slovní úloha na tabuli
             3/2 ústně opakování násobilky
             3/3 týmová práce
Čj - 96/1,3 vysvětlení - sýkoza, sysel, sýček
      96/4,5,6 ústní procvičování
      PS 9/6,7,8 samostatná práce, společná kontrola
      PS 10/10 skloňování vybraných vyjmenovaných slov společně
Čj1/2 - písanka 12,13
Čt -  čtenářská dílna - Proč si ptáci staví hnízda
       mimočítanková četba Děti z Bullerbynu
DÚ: Čj - 96/4

21.3.Út
Čj -
95/5 doplňovačka ústně = PS 7/3 samostatná práce
      95/1,2 ústní vysvětlení - syrový, sychravý, usychat
      PS 8/4 doplňovačka samostatně, společná kontrola
M - 54 - opakovací PL samostatně, společná kontrola
      opakování násobilky
Čt - 96 - 97 čtení a vypravování
DÚ: M - 54/5,8,9 ofocený PL, příště už učebnice M3!
      Čt - 96 - 7 číst
      Čj - naučit se vyjmenovaná slova po s.

20.3. Po - Ředitelské volno

17.3. Pá
Čj -
94/1,2,3 sytý, syn, sýr - vysvětlení
      PS 7/1,2a), b), c)
Čj1/2 - procvičování vyjmenovaných slov na PC
M - 53/31 slovní úloha na tabuli
     53/32,33 ústní opakování násobilky
     53/ polovina, třetina, čtvrtina z daného čísla - ústně
DÚ: opakovat násobilku, budou testíky!!!

16.3. Čt
Čj -
91/4,5 opakování slohu
       93/ vyjmenovaná slova po s - úvodní vysvětlení
       procvičování vyjmenovaných slov na PC společně
M - 52/26 ústně počítání zlomku z daného čísla
      52/28 týmová práce - slovní úloha
      52/30 porovnávání čísel na fólii
      52/29 slovní úloha na tabuli
      52/27 pís. počítání do sešitu
Čt -  94 - 95 čtení a vypravování
DÚ: Čj - 88/4
      Čt - 94 - 95 číst

15.3. St
Čj1/2 -
písanka 10,11, opakování sloves
M - testík - slovní úloha
      51/18 na fólii pís. počítání
      51/23 ústně převod jednotek objemu
       opakování slovních úloh
Čj - PS 5/14,15 společná práce
      PS 6/16 společně
      91/ sloh - vypravování podle osnovy
      90/ opakování sloves
Čt - 92 - 93 čtení
DÚ: M - 50/10 (jen první řádek)
      Čt - 92-93 číst
      Aj (Šandová - nosit i 2. díl PS z Aj)
    
14.3. Út
M -
51/16 slovní úloha - týmová práce
      51/19, 17 slovní úlohy na tabuli
      51/18 pís. počítání na fólii
      51/2O složitější úloha na tabuli a do sešitu
Čj - diktát 90/1
      90/3 jednoduché a složené slovesné tvary ústně
      PS 5/13,14,15 osoba, číslo, čas sloves
      opakování vyjmenovaných slov, sloves
Čt - 90 - 91 čtení a vypravování
DÚ: Čj - 90/1 (3 řádky)
      M - bude testík ze slovní úlohy (str. 51)
      Čt - 90-91 číst
      Aj (Šandová) nosit už i 2. díl pracovního sešitu z Aj.

13.3. Po
M -
testík na slovní úlohy 49/1,2,4,8
     50/12,11,14 ústně - tabulky s výpočty
     50/15 slovní úloha na tabuli
     opakování písemného počítání
Čj - 90/1 příprava na diktát
      90/2 ústně určopvání osoby, čísla a času sloves
      PS 4/ 10,11,12 samostatná práce, společná kontrola
DÚ: M - 50/9 slovní úloha (zápis, rovnice, výpočet, odpověď)

10.3. Pá
Čj -
89/1,2,3 slovesný čas, slovesný tvar jednoduchý a složený
      vysvětlení a procvičování
      PS 3/7,8,9 osoba, číslo, čas sloves - společné procvičování
M - opakování kružnice, kruh (střed, poloměr, průměr)
      49/3 počítání pomocí řetězců na tabuli
      49/5 ústně (opakování násobilky)
      49/7 ústně převod cm na m
     
49/1,2,4,6 složitější slovní úlohy společně a do sešitu
      49/8 soutěž týmů
DÚ: Ústně projít slovní úlohy M - 49/1,2,4,8, bude testík.
       Aj (Šandová)domácí příprava str. 12 + opakování 
           str. 10-12 na test 4. lekce
      Prv - rostliny (dýchání, rozmnožování, fotosyntéza, 
              dělení rostlin)

9.3. Čt
M -
písemné odčítání - procvičování
      geo.- kruh - střed, poloměr, průměr
      48/1 společná práce tabule, sešit
      48/2 ústně
     48/3 T a sešit
Čj - 88/2 časování sloves
      88/3 přiřaz. osob k sloves. tvarům
      PS 2/3,4,5,6 procvičování sloves
Čt - 90 - 91 čtení a vypravování
DÚ: Čj - PS 64/4,5
       ČT - 90-91 číst
 
8.3. St
Čj -
88/1 slovesa - osoba, číslo - vysvětlení
      88/2 ústně
      PS 1/1,2 samostatná práce, společná kontrola
Čj1/2 - písanka 8 - 9 psaní SMS, opis otázek
M - 46/24 opakování sčítání 3 sčítanců na tabuli
      46/26,27,29 slovní úlohy na tabuli
      46/30 víceúrovňová slovní úloha - vysvětlení
      46/28 samostatná práce
      opakování písemného počítání
Čt - 88 - 89 čtení a vypravování
DÚ: M - 46/30
      Čt - 88 - 89 číst

7.3. Út
Čj -
87/4 ústně příprava na diktát
      87/5 tvorba vět se slovesy - ústně
      PS 61/2,3,4 společná práce - opakování
      PS 62/6, 7, 8, 11 společně
M - 46/22 vysvětlení na tabuli a di sešitu
      46/23, 25  na tabuli
      46/24 na fólii sčítání 3 sčítanců
Čt - 86 - 87 čtení
DÚ: Čj - PS 62/9, 10, 12 vyplň
      Čt - 86 - 87 číst

6.3. Po
Čj -
85 opakování podstatných jmen
      85/6 - slova příbuzná na tabuli
      87/1 slovesa - opakování
      87/2 ústně tvoření sloves
M - 45/17,19 slovní úlohy na tabuli
     45/21 sl. úl. písemně společně
     45/18, 20 samostatná práce do sešitu
DÚ: M - PL na opakování násobilky (nalepit  do sešitu)

3.3.Pá
Čj -
diktát 84/4
      84/5a),b) na fólii - párové souhlásky
      PS 60/14c),d),e) samostatná práce, společná kontrola
      opakování podstatných jmen
M - testík na násobilku
     45/14 písemné odčítání spřechodem přes 10, pokračování
     45/16 týmová práce - slovní úloha
     45/15 písemné počítání na fólii
Čt - čtenářská dílnička - Perníková chaloupka (posloupnost děje)
      mimočítanková četba - Děti z Bullerbynu
Připomínám: odevzdat čtenářský deník se zápisem za únor. (Ti, kdo mají úlevu, nemusí.)
    
2.3. Čt
M -
44/10,12 slovní úlohy na tabuli
      44/11,13 samostatná práce do sešitu
Čj - 84/4 ústně příprava na diktát = PS 60/14a)
      84/5 ústně, PS 60/14b)
Čt - 85 číst
DÚ: Čj - 84/4 (4 řádky)
       Čt - 85 číst

1.3.St
Čj1/2 -
písanka 5,6,7 (telegram, korespondenční lístek)
M - 44 - písemné odčítání s přechodem přes 10
      44/8 na fólii
      44/9 slovní úloha na tabuli
      opakování zaokrouhlování na stovky
Čj - 84 - pýřit se, pýr, zpytovat, Chropyně, Spytihněv
      84/2,3 procvičování příbuzných slov
      PS 59/13f) samostatná práce, společná kontrola
Čt - 84 čtení, zkoušení básně zpaměti
DÚ: M - 44/13 (3 sloupky písemně - pod sebe!)
      Čt - 84 číst

28.2.Út
Čj -
83/4 procvičování ústně
      83/1 pykat, pýřit se, pýr - vysvětlení
      PS 58/12 samostatná práce
      opakování podstatných jmen - de sešitu
M - 43 písemné odčítání
     43/1 vysvětlení
     43/3 na fólii
     43/2,3 slovní úlohy ústně
     43/6 zaokrouhlování do sešitu
Čt - 83 čtení
DÚ: Čj - 83/4a)
      Čt - 83 číst, báseň Dobrý den - zpaměti
     Aj - str.69-70 ústně
           77 - naučit se slovíčka


27.2.Po
M -
41/10 slovní úloha na pamětné počítání
    - geo. 42/1-3 rýsování kružnice, střed, poloměr
Čj - 83/3 třpytit se - procvičování slov příbuzných
      PS 59/13 doplňovačka - společná kontrola
      PS 61 opakovací test, společná kontrola
DÚ: M - 41/7 (poslední sloupek - udělat "bubliny" jako cv.5)

17.2.Pá
Čj -
82/1,2 vysvětlení - kopyto, klopýtat
      PS 58/11
      PS 59/13b)
      procvičování vyjmenovaných slov
Čj1/2 - 81 sloh - rozhovor
           písanka 3,4
           opis diktátu a opravení chyb
M - 40/ pamětné odčítání do 1 000
     40/1,2,3 na tabuli a do sešitu
     40/4 slovní úloha ústně
     41/5 ofocené nalepit do sešitu a vypočítat - společná práce
     41/6,8 slovní úlohy ústně
     41/9,10 víceúrovňové slovní úlohy společně do sešitu
     421/7 ústní pamětné počítání
DÚ: užít si prázdniny, odpočinout si, načerpat nové síly Mrkající

16.2. Čt
M -
39/13 písemné sčítání s přechodem přes desítku - vysvětlení
      39/15,16,17 slovní úlohy ústně
      39/14 na fólii
      39/18 samostatná práce do sešitu
Čj - 82/4 ústně
      82/5 ústně
      PS 59/13e) samostatná práce
Čt - 82 čtení, mimočítanková četba
DÚ: Čj - 82/5(4 řádky)
Čt - 82 číst

15.2.St
M -
38/1 písemné sčítání 3-cifer. čísel s přechodem přes 10
      38/8,9,12 slovní úlohy ústně
      38/7 na fólii
Čj - diktát 79/7
      81/ netopýr, slepýš, pyl - procvičování vyjm. slov po p
     
81/1,2 ústní procvičování
      81/3 opakování abecedy
Čj1/2 - písanka 3,4, sloh - rozhovor str. 80
Čt - 81 čtení (recitace)
DÚ: M - 38/10 písemné počítání (pod sebe)
      Čt - 81 číst
      Vv - na pátek: noviny, malé nůžky

14.2. Út
Čj -
PS 55/3a) na IT
           56/4 příprava na diktát
           56/5,6 společná práce
      učebnice 79/6 samostatná práce do sešitu
M - testík na zaokrouhlování na stovky
      37/1písemné sčítání 3-ciferných čísel, vysvětlení na tabuli
      37/3,4  slovní úlohy na tabuli
      31/2 část na tabuli, zbytek do sešitu
Čt - 80 čtení, sloh - popis věci
DÚ: Čj - 79/7(4řádky)
      Čt - 80 číst
      Aj(pí. uč. Šandová) - str. 10, na prázdniny str. 11


13.2.Po
Čj -
79/5 na fólii
      79/6 písemně
      PS 55/3b)
M geo.- kruh, kružnice
             35/1,2,3,4,5 ústně kruh - rovinný útvar
             36/1 kružnice - střed, poloměr, průměr
DÚ: M - 34/8 (poslední 3 sloupky)

10.2. Pá
Čj -
vyjmenovaná slova po p
      78/4 písemně
      PS 55/3a),b)
M - 34/5 ústně
     34/6,7,8,8,10 slovní úlohy na tabuli
     34/8 ústně
Čj1/2 -  Písanka2 str.1,2
            Diktát - výrazy na párové souhlásky
DÚ: Naučit se vyjmenovaná slova po p.

9.2. Čt
Čj -
diktát 75/2
      78/1,2,3 vyjmen. slova po p - pýcha, pytel, pysk
      78/4 samostatná práce do sešitu
      PS 55/1,2 společná práce
M - 33/pamětné počítání
     33/1,2 na IT
     33/3 společně
     33/4 slovní úloha s dopomocí
Čt - 78 - 79 čtení
DÚ: Čj - 79/5
      Čt - 78 - 79 číst
     
8.2. St
Čj -
75/2 ústně příprava na diktát
       PS 53/12,13 samostatná práce
       závěrečné procvičování vyjm. slov po m
M - testík na písemné počítání
     32/ zaokrouhlování na desítky a na stovky
     32/1,3 vysvětlení na tabuli
     32/2,4 práce na IT
     32/5,6 slovní úlohy společně
Čt - 77 úryvek z Mateřídoušky, veršovaná pohádka
DÚ: M - 32/7
      Čt - 77 číst

7.2.Út
Čj -
75/1a),b) dokončení vyjm. sl. po m - mýto, mys
      PS 53/13a),b)
M-geo.- testík na pís. sčítání a odčítání
             31/ čtyřúhelníky
             31/1 rovinné obrazce ústně
             31/2,3 ofocené nalepit do sešitu - společně
Čt - 76 recitace
DÚ: Čj - 73/5 (4 řádky)
Čt - 76 číst


2.2. Čt
M -
29/1,6,7 slovní úlohy ústně
      29/8 společně slovní úloha
      29/3 na tabuli - výrazy s násobením
      29/9 část do sešitu
      30/12-14 slovní úlohy na tabuli
      30/13 samostatná práce
      3/15 výrazy na tabuli
Čj - 73/5 ústně
      PS 52/d),e),f) procvičování vyjmen. slov po m
Čt - 75 čtení
DÚ: Čt - 75 číst


1.2. St
Čj -
72/2 vyj. slova zamykat, smýkyt,chmýří - vysvětlení
      72/3,4  ústně
      PS 51/d),e) samostatná práce na známky, společná kontrola
      PS 52/a),b),c) samostatná práce - procvičování
Čj1/2 - písanka 42-43 uvolňovací cviky, opis písmen
           diktát - přepis bez chyb
M - opakování převodů jednotek délky, hmotnosti, objemu
     29/4,5 na fólii písemné počítání
     29/2,8 slovní úlohy společně na tabuli
     29/1,6,7 jednoduché slovní úlohy ústně
     29/9 úsdtně násobilku, výrazy s násobením písemně
Čt - 72 - 74 čtení
DÚ: Čj - 72/5a)
      Čt - 72-74 číst a umět vyprávět
    

31.1. Út
M -
28/1 jednotky objemu
      28/4,7 ústní počítání
      28/2,3,8 slovní úlohy ústně  společně
      28/9 slovní úloha do sešitu, společná kontrola
Čj - 72/5 doplňovačka na mluvnické jevy
      PS 50/6,7 samostatná práce
      PS 51 jednotlivá cvičení na známky a kontrola na IT
Čt - 70-71 čtení a dramatizace
      ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
DÚ: M - 28/4 (druhý a poslední sloupek)
      Čt - 70-71 číst a umět vypravovat

30.1. Po
Čj -
71/ vyjm. slovo hlemýžď
      71/4 určování podstatných jmen
      PS 49/d),e) samostatná práce
      PS 50/6,7 samostatná práce
M - 27/ jednotky hmotnosti
     27/3,5 odhady hmotnosti věcí
     27/1,4 ústně (sčítání a násobení  kilogramů a gramů)
     27/2 slovní úloha, samostatná práce
DÚ: Čj - 70/5 poslední 3 řádky


27.1. Pá
M - 25/12 opakování převodu jednotek
     geo.- obdélník - strany sousední a protější, vrcholy
     26/1,3 tabule a sešit společně
     26/2 modelování v prostoru
     26/4 samostatná práce
Čj1/2 -  písanka 40,41
           PS 49/a),b) samostatná práce
           zkušební diktát - oprava chyb v textu a opis
Čj - vyjm. slova po m - hmyz, myš, hlemýžď
      určování podstatných jmen společně

26.1.Čt
M -
24/ slovní úlohy - soutěžě, týmy
      25/7 ústní odhadování výšek a délek předmětů
      25/8,12 praktické měření na tyčovém metru
      25/9 převody jednotek na IT
      25/11 samostatná práce do sešitu
Čj - 70/5 ústní doplňování y-i  (vyjm. slova po m)
      70/6,7 tvorba příbuzných slov k myslet
      samostatné určování podstatných jmen do sešitu
Čt -  68 - 69 čtení
DÚ: M - PL 21
      Čt - 68-69 číst
      Čj - opravit diktáty

25.1.St
Čj -
70/4 mýlit se a slova příbuzná -ústně
      PS 48/2 dokončení
      PS 48/3 samostatná práce
      PS 48/4 týmová práce
Čj1/2 - písanka 40,41
           PS 49/a),b) testík
M - řazení čísel dle velikosti - hra
     24/ jednotky délky - vysvětlení
     24/1,2 ústně
     24/3,4 slovní úlohy společně
     24/6 týmová práce
     24/5 samostatná práce do sešitu, část na T
Čt - 67 čtení
DÚ: Čj - 70/5 (4 řádky)
      Čt - 67 číst

24.1.Út
Čj -
69 vyjmenovaná slova po m
      PS 48/1,2 (my, mýt, myslit, mýlit se)
M - 22/77 násobení a dělení 10 a 100
     22/80 ústně
     22/81,82 slovní úlohy ústně
     22/78 samostatná práce do sešitu
Čt - 66 čtení
DÚ: M - 21/72 (jen 3. a poslední sloupek)
      Čt - 66 číst
      Čj - naučit se vyjmenovaná slova po m.

23.1.Po
M -
pololetní prověrka
Čj - 68/ vyjmenovaná slova po m - úvodní vysvětlení
       opakování - určování pádů, doplňovací diktát
DÚ: Čj - PL 61/1

20.1.Pá
Čj - 
pololetní prověrka
M - 21/67,72 opakování pamětného počítání do 1 000
     21/69,70 slovní úlohy, týmová práce
     21/71 ústně společně - slovní úloha
Čj1/2 - písanka 38,39
          PC opakování  ŠKOLÁKOV

19.1.Čt
Čj -
opakování na prověrku
      68 - vypravování
      66-67  vyjmenovaná slova po m - úvodní vysvětlení
M - opakování o čtverci
      21/67,68,72 ústní počítání společně
      21/70,71,75,76 slovní úlohy týmová práce, soutěž
Čt - 64 - 65 čtení
DÚ: M - 21/73,74 slovní úlohy
      Čt - 64 - 65 číst

18.1. St
Čj -
diktát 65/3
      65/1 ústní určování rodu, čísla, pádu pod. jmen
      65/2 společné ústní skloňování vybraných slov
      opakování na pololetní prověrku - pracovní list
M - geo.- čtverec (vrcholy, strany protější a sousední =
              = kolmé a rovnoběžné)
     20/1 společně na tabuli
     20/2,3,4 společná práce do sešitu a na tabuli
     20/5 ústně
Čj1/2 - písanka 38, 39 - psaní pohledu
            opakování na prověrku
Čt - čtení str. 62 - 63
DÚ: Čj - PS 46/23
      Čt - 63 číst
 
17.1.Út
Čj -
souhrnné opakování podstatných jmen
      65 - ústně zodpovíme otázky
      hra na určování rodů podst. jmen
      samostatné určení rodu, čísla a pádu u p. jm. do sešitu
     PL 61- rébus na urč. mluv. jevů u pod. jmen na IT
M - 19/60 slovní úlioa na řádovém počítadle
      19/61,62 ústně a na řádovém počítadle
      19/65 doplňování na IT
      19/61,61 vybrané příklady do sešitu
Čt - 61 báseň zpaměti
      62 báseň recitace, rozbor
DÚ: Čj - PS 44/19
      Čt - 62 číst
     
16.1.Po
M -
18/56 společně - přičítání desítek s přechoden přes 100
      18/38 slovní úloha - týmová práce
      18/56 část do sešitu
Čj - 63/4 vlastní jména - rébus
      64/5 určování rodu (životnosti), čísla a pádu pod. jmen na IT
      65 - opakování podstatných jmen
DÚ: M - PL 47

13.1.Pá
M -
opakování - pamětné počítání do 1 000
     18/54 ukázka na IT a řádovém počítadle
     18/55 dvojice žáků na T
     18/59 soutěž týmů
     18/59 do sešitu samostatně jen poslední sloupek
Čj - procvičování pádů - hry, soutěže, pohybové aktivity
      PS 44/18 samostatná práce
Čj1/2 - písanka 36
           procvičování pádových otázek
           PC - určování podstatných jmen ŠKOLÁKOV.cz
Prv.-  Příští čtvrtek bude test: Neživá příroda - Slunce, vzduch, voda


12.1.Čt
Čj -
62/1 (pád. otázka Kdo? pro osoby, Co? pro zvířata a věci)
      PS 43/17 společně
      PS 44/19 samostatná práce 
M - 17/47 na IT
      17/48 ústně
      17/52 hra s kartičkami
      1751,49 soutěž
      17/50 týmová práce
      17/53 slovní úloha na tabuli a do sešitu
 Čt - 61, aktualita Už vím, proč
DÚ: M PL 46
      Čt - 61 číst, báseň Mlha zpaměti
         

11.1.St
M -
16/40 pamětné sčítání dvojciferných a trojciferných sčítanců
      16/41 ústně
      16/42,43,46 slovní úlohy soutěž
      16/44 na IT společně
Čj - PS 42/15 společné určování pádů
      PS 43/17 předložkové vazby s pády - společně
      62/1 na IT
Čj1/2 - písanka, opakování pádů na PC
Čt - 60 čtení
DÚ: Čj - PS 42/16, opakovat pády!
      Čt - 60 číst

10.1. Út
M - PL 46  pamětné počítání do 1 000
      15/5 geometrie - samostatná práce
      15/6 společná práce do sešitu a na tabuli
      15/7 ústně
Čj - 61/3 určování pádů na IT společně = PS 42/15,16
                                                            PS 43/17
Čt - 59 čtení
DÚ: M - PL 45 celý (jednoduché opakování)
      Čt - 59
      Čj - opakovat pádové otázky zpaměti

9.1. Po
M -
PL 44 přičítání jednotek k číslům do 1 000
      geo.- trojúhelník - vrcholy, strany
      15/1,2 do sešitu a na tabuli společně
      15/3 samostatná práce
Čj - pády
      61/1 ústně
      61/2,3 společná práce na IT
     PS 40/11, PS 41/13, PS 42/14 společně na IT
DÚ: Čj 60/4 jen tvary oslovení a volání (např. pane, dědečku, ...)
       naučit se pádové otázky
     

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy