logotyp

3.B Učivo

Úkoly/učivo

POSLECHY K DÚ Z AJ ÚPLNĚ DOLE

Plány práce a domácí úkoly

31.1.Út
M -
28/1 jednotky objemu
      28/4,7 ústní počítání
      28/2,3,8 slovní úlohy ústně  společně
      28/9 slovní úloha do sešitu, společná kontrola
Čj - 72/5 doplňovačka na mluvnické jevy
      PS 50/6,7 samostatná práce
      PS 51 jednotlivá cvičení na známky a kontrola na IT
Čt - 70-71 čtení a dramatizace
      ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
DÚ: M - 28/4 (druhý a poslední sloupek)
      Čt - 70-71 číst a umět vypravovat

30.1.Po
Čj -
71/ vyjm. slovo hlemýžď
      71/4 určování podstatných jmen
      PS 49/d),e) samostatná práce
      PS 50/6,7 samostatná práce
M - 27/ jednotky hmotnosti
     27/3,5 odhady hmotnosti věcí
     27/1,4 ústně (sčítání a násobení  kilogramů a gramů)
     27/2 slovní úloha, samostatná práce
DÚ: Čj - 70/5 poslední 3 řádky


27.1.Pá
M - 25/12 opakování převodu jednotek
     geo.- obdélník - strany sousední a protější, vrcholy
     26/1,3 tabule a sešit společně
     26/2 modelování v prostoru
     26/4 samostatná práce
Čj1/2 -  písanka 40,41
           PS 49/a),b) samostatná práce
           zkušební diktát - oprava chyb v textu a opis
Čj - vyjm. slova po m - hmyz, myš, hlemýžď
      určování podstatných jmen společně

26.1.Čt
M -
24/ slovní úlohy - soutěžě, týmy
      25/7 ústní odhadování výšek a délek předmětů
      25/8,12 praktické měření na tyčovém metru
      25/9 převody jednotek na IT
      25/11 samostatná práce do sešitu
Čj - 70/5 ústní doplňování y-i  (vyjm. slova po m)
      70/6,7 tvorba příbuzných slov k myslet
      samostatné určování podstatných jmen do sešitu
Čt -  68 - 69 čtení
DÚ: M - PL 21
      Čt - 68-69 číst
      Čj - opravit diktáty

25.1.St
Čj -
70/4 mýlit se a slova příbuzná -ústně
      PS 48/2 dokončení
      PS 48/3 samostatná práce
      PS 48/4 týmová práce
Čj1/2 - písanka 40,41
           PS 49/a),b) testík
M - řazení čísel dle velikosti - hra
     24/ jednotky délky - vysvětlení
     24/1,2 ústně
     24/3,4 slovní úlohy společně
     24/6 týmová práce
     24/5 samostatná práce do sešitu, část na T
Čt - 67 čtení
DÚ: Čj - 70/5 (4 řádky)
      Čt - 67 číst

24.1.Út
Čj -
69 vyjmenovaná slova po m
      PS 48/1,2 (my, mýt, myslit, mýlit se)
M - 22/77 násobení a dělení 10 a 100
     22/80 ústně
     22/81,82 slovní úlohy ústně
     22/78 samostatná práce do sešitu
Čt - 66 čtení
DÚ: M - 21/72 (jen 3. a poslední sloupek)
      Čt - 66 číst
      Čj - naučit se vyjmenovaná slova po m.

23.1.Po
M -
pololetní prověrka
Čj - 68/ vyjmenovaná slova po m - úvodní vysvětlení
       opakování - určování pádů, doplňovací diktát
DÚ: Čj - PL 61/1

20.1.Pá
Čj - 
pololetní prověrka
M - 21/67,72 opakování pamětného počítání do 1 000
     21/69,70 slovní úlohy, týmová práce
     21/71 ústně společně - slovní úloha
Čj1/2 - písanka 38,39
          PC opakování  ŠKOLÁKOV

19.1.Čt
Čj -
opakování na prověrku
      68 - vypravování
      66-67  vyjmenovaná slova po m - úvodní vysvětlení
M - opakování o čtverci
      21/67,68,72 ústní počítání společně
      21/70,71,75,76 slovní úlohy týmová práce, soutěž
Čt - 64 - 65 čtení
DÚ: M - 21/73,74 slovní úlohy
      Čt - 64 - 65 číst

18.1. St
Čj -
diktát 65/3
      65/1 ústní určování rodu, čísla, pádu pod. jmen
      65/2 společné ústní skloňování vybraných slov
      opakování na pololetní prověrku - pracovní list
M - geo.- čtverec (vrcholy, strany protější a sousední =
              = kolmé a rovnoběžné)
     20/1 společně na tabuli
     20/2,3,4 společná práce do sešitu a na tabuli
     20/5 ústně
Čj1/2 - písanka 38, 39 - psaní pohledu
            opakování na prověrku
Čt - čtení str. 62 - 63
DÚ: Čj - PS 46/23
      Čt - 63 číst
 
17.1.Út
Čj -
souhrnné opakování podstatných jmen
      65 - ústně zodpovíme otázky
      hra na určování rodů podst. jmen
      samostatné určení rodu, čísla a pádu u p. jm. do sešitu
     PL 61- rébus na urč. mluv. jevů u pod. jmen na IT
M - 19/60 slovní úlioa na řádovém počítadle
      19/61,62 ústně a na řádovém počítadle
      19/65 doplňování na IT
      19/61,61 vybrané příklady do sešitu
Čt - 61 báseň zpaměti
      62 báseň recitace, rozbor
DÚ: Čj - PS 44/19
      Čt - 62 číst
     
16.1.Po
M -
18/56 společně - přičítání desítek s přechoden přes 100
      18/38 slovní úloha - týmová práce
      18/56 část do sešitu
Čj - 63/4 vlastní jména - rébus
      64/5 určování rodu (životnosti), čísla a pádu pod. jmen na IT
      65 - opakování podstatných jmen
DÚ: M - PL 47

13.1.Pá
M -
opakování - pamětné počítání do 1 000
     18/54 ukázka na IT a řádovém počítadle
     18/55 dvojice žáků na T
     18/59 soutěž týmů
     18/59 do sešitu samostatně jen poslední sloupek
Čj - procvičování pádů - hry, soutěže, pohybové aktivity
      PS 44/18 samostatná práce
Čj1/2 - písanka 36
           procvičování pádových otázek
           PC - určování podstatných jmen ŠKOLÁKOV.cz
Prv.-  Příští čtvrtek bude test: Neživá příroda - Slunce, vzduch, voda


12.1.Čt
Čj -
62/1 (pád. otázka Kdo? pro osoby, Co? pro zvířata a věci)
      PS 43/17 společně
      PS 44/19 samostatná práce 
M - 17/47 na IT
      17/48 ústně
      17/52 hra s kartičkami
      1751,49 soutěž
      17/50 týmová práce
      17/53 slovní úloha na tabuli a do sešitu
 Čt - 61, aktualita Už vím, proč
DÚ: M PL 46
      Čt - 61 číst, báseň Mlha zpaměti
         

11.1.St
M -
16/40 pamětné sčítání dvojciferných a trojciferných sčítanců
      16/41 ústně
      16/42,43,46 slovní úlohy soutěž
      16/44 na IT společně
Čj - PS 42/15 společné určování pádů
      PS 43/17 předložkové vazby s pády - společně
      62/1 na IT
Čj1/2 - písanka, opakování pádů na PC
Čt - 60 čtení
DÚ: Čj - PS 42/16, opakovat pády!
      Čt - 60 číst

10.1. Út
M - PL 46  pamětné počítání do 1 000
      15/5 geometrie - samostatná práce
      15/6 společná práce do sešitu a na tabuli
      15/7 ústně
Čj - 61/3 určování pádů na IT společně = PS 42/15,16
                                                            PS 43/17
Čt - 59 čtení
DÚ: M - PL 45 celý (jednoduché opakování)
      Čt - 59
      Čj - opakovat pádové otázky zpaměti

9.1. Po
M -
PL 44 přičítání jednotek k číslům do 1 000
      geo.- trojúhelník - vrcholy, strany
      15/1,2 do sešitu a na tabuli společně
      15/3 samostatná práce
Čj - pády
      61/1 ústně
      61/2,3 společná práce na IT
     PS 40/11, PS 41/13, PS 42/14 společně na IT
DÚ: Čj 60/4 jen tvary oslovení a volání (např. pane, dědečku, ...)
       naučit se pádové otázky
     

6.1. Pá
Čj -
60/1 pády podstatných jmen = PS 40/11
      zápis pádových otázek do sešitu
      60/2 vysvětlení pádových otázek
      PS 41/12,13 určování pádů, tvoření tvarů podst. jmen podle pádů
M - PL 44 přičítání jednotek s přechodem
     14/36 dočítání (např. 697 a kolik je 704?)
     14/37,38 slovní úlohy - soutěž v řešení
     124/39 přičítání násobků ke stovkám (např. 802, 804, 806, ...)

5.1.Čt
Čj -
podstatná jména - rod, životnost, číslo
      diktát 57/3
      58/1 ústně = PS 39/9 společně
      58/2,3 ústně a na tabuli = PS 40/10 samostatně
M - 13/2 b), c) ústně přičítání jednotek ke stovkám
     14/33 společně na IT
     14/34 část společně, zbytek do sešitu samostatně
Čt - str. 58 čtení
DÚ: Čt 58
      M - 145/35 slovní úloha (zápis, rovnice, výpočet, odpověď)
     

4.1. St
M -
13/24 sčítání stovek a jednotek na IT
      13/25,32 ústně  
      13/31 doplňovačka na IT
      13/26,27,30 slovní úlohy - soutěže
      13/28 samostatná práce
Čj - 57/2 ústně
      PS 39/7 samostatná práce, kontrola na IT
      57/3 příprava na diktát = PS 39/8
Čj1/2 - 59 sloh
Čt -  čtení 57
       písanka 34,35
DÚ: Čj - PL 34/1,2
            

3.1.2023 Út
Čj -
opakování rodu podstatných jmen
      57/1 ústně, vysvětlení životnosti podstatních jmen
     PS 38/6 společná práce
     PS 39/7 samostatná práce, kontrola na IT
M - 12/18 sčítání stovek s desítkami do 1 000 - na IT
      12/19 ústní počítání
      12/20 samostatná práce na fólii, kontrola na IT
      12/slovní úlohy 21,22,23 společně na tabuli
Čt - 57 čtení
DÚ: Čt - 57
       M - PL 16/3,4,5

22.12.Čt
M -
odčítání do 1 000
      11/10,17 ústně
      11/11,15 na fólii
      11/12,13,16 slovní úlohy na tabuli
      PL 19
Čj - rod podstatných jmen
      56/1 ústně
      56/2, 3 vysvětlení
      56/4 na tabuli
      Dopis Ježíškovi
DÚ: Odpočinout si, užít si Vánoce, radovat se!!!

20.12.Út
Čj -
podstatná jména
      55/1 ústně i úkoly = PS 37/3
      55/2 ústně = PS 37/2
      55/3 ústně
M - 10/1 pamětné počítání do 1 000 na tabuli
     10/2,4 ústně
     10/3,5,6,7,8 slovní úlohy na tabuli
Čt - 53 a 56 čtení
      písanka 32, 33
DÚ: Čj - 54/7 (4 řádky)
      Čt - 53 a 56 číst


19.12.Po
Čj -
54/ opakování abecedy
      54/8 opakování mvyjm. slov = PS 35/b), d)
      souhrnné opakování vyjmenovaných slov
M - 7/3 opakování - porovnávání čísel do 1 000
      PL 19
     geo.- 8/1,2 rovina, rovinné útvary - modelování v lavici
DÚ: M - PL 16/1,2 vložit do domácího sešitu

16.12.Pá
Čj -
54/ souhrnné opakování vyjm. sl. po l
      PS 35/a) samostatná práce na známky
      54/7 ústně, PS 35/c) na známky z IT
M - 7/1,2 ústně porovnávání čísel do 1 000
     7/3 na IT společně
     7/4,5 samostatná práce do sešitu


15.12.Čt
Čj -
53/5,6 na fólii
      PS 34/15,16,17 společná práce
      PS 35/c) samostatná práce
M - 6/13 ústně
     6/14 společně na IT
     6/16,17,18 ústně
     6/19 společně na IT
     PL 17, 16/1,2 samostatná práce
Čt - 51-52 čtení
DÚ: Čj - 53/5 (4 řádky)
      Čt - 51-52 číst

14.12. St
Čj -
53/3,4 ústně
       PS 33/11-14 samostatná práce na známky
M - 4/6 na IT
     5/7-12 společně na IT
     PL 15/1 samostatná práce
DÚ: M - PL 15/2,3,4 vložit do domácího sešitu
      Čt - 50 číst
      Donést vyplněný dotazník.


13.12.Út
Čj -
52/1,2 vzlykat, lysý, plyš, pelyněk ústně
      PS 32/8,9,10 samostatná práce, společná kontola
M - 4/4 ústně
     4/5 na řádovém počítadle
     PL 35 samostatná práce, společná kontrola
Čt - 48 - 49 čtení
DÚ: Čj - 52/4 (4 řádky)
      Čt - 48-49 číst
     Ve středu budou mít všichni Čj a v pátek budou mít všichni Aj.

12.12.Po
M1 -
56/ opakování slovních úloh
M2 - 3/ přirozená čísla v oboru 0 - 1 000
Čj - 32/4 ústně, potom na fólii
      32/5 ústně, pravopis velkých písmen
DÚ: M - PL 13, vystřihnout a nalepit

9.12.Pá
M -
55/8 na tabuli společně
     56/9 na fólii
     56/10,11,12 slovní úlohy společně
     56/13 soutěž týmů
     56/14 ústně (Kdo nezná hodiny, procvičí si doma!)
     V pondělí přinést učebnici M2.
Čj - 51 - lýko, lýtko, lyže - procvičování
      51/1 ústně = PL 9/2
      51/2 ústně = PL 9/3
      51/3 ústně = PL 9/4
Čj1/2 - písanka 28,29
DÚ: V pondělí odevzdáváme učebnici M1 - vygumovat, slepit.

8.12.Čt
M -
zmrzlík - soutěž v násobilce
      54/2 grafické znázornění zaokrouhlování - společně
      55/3,4,5 zaokrouhlování společně
      55/8 slovní úloha společně
      55/6 ústně
      55/7 samostatná práce
Čj - 50/3 ústně = PS 31/c) - plyn, plýtvat
      50/4 ústně = PS 31/d) - plyn, plýtvat
Čt - 47 číst
DÚ: Čj - vystřihni a nalep - doplňovačka
      Čt - 47 číst
       Vv - malé nůžtičky a velké nůžky 

7.1
Čj -
49/1 ústně - polykat = 31/7a), 29/e)
      49/2 ústně - plynout = 31/b)
      PL 9,10,11 cvičení  - samostatná práce
Čj1/2 - písanka 28,29 opis s porozuměním
           sloh - adventní obyčeje
M - opakování geomet - rovinné obrazce - vrcholy, strany
     testík - násobilka
     54/1, 2 ústně, IT - zaokrouhlování na desítky
     55/3, 4 ústně, IT - zaokrouhlování na desítky
Čt - 46 čtení
DÚ: M - 51/36 slovní úl. (zápis, rovnice, výpočet a odpověď)
      Čt - 46 číst

6.12.Út
Čj -
48/3 ústně (blýskat se) PS 28/3, 29/ c)
      49/5 ústně PS 29/d)
      49/6 ústně
M - 52/42 společná práce
     geo.-53/1 ústně
            53/2,4 společně do sešitu a na IT
            53/3,5,6 ústně, modelování situace
Čt - 44 čtení
DÚ: Čj - 49/5 (4 řádky)
       Čt - 44 číst

5.12.Po
M
- 51/30,32,34,37 opakování slovních úloh
      52/38,39,41 slovní úlohy společně
Čj - 49/5 na fólii - doplňovačka na vyjm. slova - b
      49/6 soutěž týmů
      PS 28/3
DÚ: M - 51/33 (pomoc. výpočet- 56+3.9= 56+27= 83)
      V pondělí je TV!

2.12.Pá
Čj1/2 -
sloh 45 - spaní pozdravu, zdvořilostní oslovení
            písanka 26, 27
M - 51/35 písemné počítání na fólii
     51/31 na tabuli - převod na písemné počítání
     51/30,34,36 slovní úlohy společně
     51/32 samostatná práce
     51/37 soutěž týmů
Čj - 48/1,2 vysvětlení vyjm. slov slyšet, mlýn
      PS 28/1,2   29/a),b),d) společná práce
DÚ: Na příští týden - umět vyjm. slova po l.

1.12.Čt
Čj -
vyjmenovaná slova po l - procvičování
       PL - 7,8 dokončení
JEDEME PLAVAT - naposledy.

30.11.St
Čj -
opak. slova souznačná - 44/3,4,5
       46 - 47 vyjmenovaná slova po l - úvod
       PL 7,8 společně
Čj1/2 - sloh 45
           písanka 26,27
M - 50/24 společně sčítání 3 sčítanců písemně
     50/26 samostatná práce - slovní úloha
     50/29,27 společně slovní úlohy složitější
     50/28 počítání na fólii
Čt - 43 a 45 čtení  
DÚ: M - 58/9 (pomocný výpočet nad závorku)
       Čt - 43 a 45 číst
       Naučit se vyjmenovaná slova po l.                     


29.11.Út
M -
geo. čáry křivé, přímé a lomené
     45/1 - 6 modelování, rýsování, ústní řešení
     49/19 slovní úloha s ... a to je více o ...
Čj - opakování vyjmenovaných slov po
      PL 4 samostatná práce na známky
      PC "školákov" na známky
Čt - písanka 24,25 přepis, psaní adresy
       čtení 41 - 42
DÚ: Čj - výstřižek, nalepit do sešitu a vyplnit
       Čt - 41-42 číst
       Pč - 2 kolíčky, barev. papíry, lepidlo, nůžky
       Dát podepsat prověrku z Čj a M a vrátit do školy

28.11.Po
M -
geo.45/1,2, na tabuli a dosešitu (bod, přímka, úsečka)
             opakování polopřímek
       49/19,20 slovní úlohy na písemné počítání- splolečně
Čj1/2 vyjmenovaná slova po b na PC
Čj - opakování vyjm. slov po b, pravopisná cvičení PL 18
DÚ: M - PL vystřihnout a nalepit do sešitu


25.11.Pá
M -
48/11,12,14,15 slovní úlohy společně na IT
     
49/17 slovní úloha do sešitu společně
      49/18,19,20,23 slovní úlohy společně na IT
      49/23 na fólii na známky
Čj1/2 - 42/1 na fólii
             PS 23/13 společně
Čj - 44/1 ústně - slova souznačná - vysvětlení
       44/2,3,4 společně na IT
       44/5 soutěž
       PS 29/4a),b) na známky

24.11.Čt
Čj + M -
oprava prověrek - společná práce 
JEDEME PLAVAT

23.11.St
M -
čtvrtletní test 
Čj -
42/5 samostatná práce na fólii
       PS 26/17 společná práce na IT a do PS
Čj1/2 - 42/1 samostatná práce na fólii
           PS 27/13 společná práce na IT a do PS
Čt - 40 čtení a reprodukce textu
DÚ: Čt - 40 číst
     
Do konce listopadu odevzdat zápis ve čtenářském deníku, kdo ještě neodevzdal.


22.11.Út
Čj -
čtvrtletní prověrka
M - 48/13 společná práce na IT a do sešitu
      49/16 samostatná práce na fólii
      opakování na test - geometrie -  náčrtek a rys
Čt - 38 - 39 čtení, reprodukce textu
DÚ: M - 48/8 (6 příkladů)
      Čt - 38-39 číst
      Milé děti, prosím, opravte si v žákovských knížkách hodinu třídní schůzky na 15.00 a hlavně to řeknětě rodičům. Děkuji. V.V.

21.11.Po
Čj -
42/1 doplní žáci na fólii 
      42/2,3,4 společně na IT
      42/5  = PS 26/13 samostatná práce, kontrola na IT
Čj1/2 - 43/1 = PS 26/14 samostatná práce
             43/23 ústní procvičení
M - 47/2 samostatná práce na fólii
      47/3,4 slovní úlohy společně na IT 
      47/6 ukázka na IT
      48/7  písem. odčítání s přechodem přes desítku
      48/9,10 slovní úlohy na tabuli společně
      48/8 samostatná práce na fólii
DÚ: Čj - 42/5 (4 řádky)
      
16.11.St
M -
44/15, 18, 21 pís. sčítání na fólii
      44/16 ukázka porovnávání matematických výrazů
      44/19, 20 slovní úlohy na tabuli
      44/20 soutěž týmů
Čj - 40/3,4,5 = PS 24/7, 25/9, 25/10 vyjmen. slova po b
       41/1,.2,3 ústně procvičíme vyjmenovaná slova v textu
       41/4 společnhě zopakujeme druhy hlásek
Čt - 37 čtení, písanka 22, 23 opis a přepis
DÚ: M - 58/1 (s rozkladem např. 36+22= 36 + 20 + 2=
                      stačí u druhého sčítance udělat "vidličky") 
       Čt - 37 číst
      
15.11.Út
Čj -
38/4 příbuzné slovo dobytek
       39/5,6 = PS 23/4, 24/5, 24/6 slova příbuzná k být
       
39/1,2 = PS 24/8, 27/17 slova obyčej, bystrý, bylina
M - 42/6 písemné sčítání
      43/7,8 pís. počítání s přechodem přes desítku
      43/9,12,14 slovní úlohy společně vypočítáme
      43/13 matematický výraz s násobením a sčítáním
      43/10 samostatná práce
Čt - 36 čtení
       opakování nba prověrku
DÚ: Čj - 39/6 (4 řádky)
       Čt - 36 číst

14.11. Po
M -
40/28, 30 společně vypracujeme na IT
      41/33, 34, 35 slovní úlohy- výrazy se závorkami - společně
      41/36 nácvik roznásobeného součtu - společně
Čj - 38/1,2,3 = PS 23/1,2,3 vyjmenovaná slova po b
Čj 1/2 -  34 = opakování stavby slova
               36 - 37 vyjmenovaná slova po b úvodní seznámení
DÚ: M - 42/2
      Čj - naučit se vyjmenovaná slova po b (zítra budou dobrovolníci)

11.11. Pá
Čj1/2- písanka 20,21, sloh - Dušičky
M - násobilka - testík
      40/30, 31 na IT
      40/26, 27 slovní úlohy na tabuli
      40/29 soutěž -práce v týmech
      40/28 společně vysvětlení, pokračování- samostatná práce
Čj -  34/1 stavba slova - vysvětlení
       34/2, 3 -na IT společně
       PL 13 společná práce
V pondělí proběhne test zdatnosti podle ročníků.

10.11.Čt 
M -
testík z násobení
     39/22 samostatná práce z IT do sešitu
JEDEME PLAVAT.


9.11. St
Čj1/2 - písanka 20, 21 dokončování vět
Čj - 33/10  abecední řazení jmen měst na IT
      33/11, 12 opakování - hlásky, slabiky, dvojhlásky
      soutěž -abeceda
M - 39/22 - procvičování pamětného počítání do 100
     39/24 početní výrazy se závorkami - na IT
     390/25 slovní úlohy společně do sešitu a na IT
Čt - 34 - 35 čtení s porozuměním
DÚ: Čj - 30/4 (nadpis a 3 řádky)
      Čt - 34 - 35 číst 
      Vv - 10 menších listů, voskovky (kdo má)

8.11. Út
M - geometrie 38/1 vzájemná poloha 2 přímek
                     38/2,3,4 společná práce
Čj - 32/6 = PS 21/5 abeceda - procvičování
      32/9= PS 21/6 abeceda
      32/8 řazení podle abecedy
Čt - 32 - 33 čtení 
DÚ: M - 37/19 (4 sloupky)
       Čt - 32-33 číst
       Pč - ruličku od WC papíru, vlnu a nůžky

7.11. Po
M1/2 - procvičování násobilky na PC, testík z násobilky
M - 37/16 odčítání s přechodem přes 10 - vysvětlení
     37/17 společné počítání na tabuli a do sešitu
     37/18,20,21 slovní úlohy na tabuli
     37/19 samostatné počítání do sešitu
Čj - 32/3 = PS 21/2 procvičování abecedy
      32/4 = PS 21/3 abeceda - tiskací písmena
      32/5 = PS 21/4 řazení slov dle abecedy
DÚ: Čj - 32/6 (např: j,k,l  i,j,k  ....)

4.11. Pá
ČJ1/2 - pís. 18,19, sloh - str. 29 popis věci
M - 36/11 vyvození sčítání s přechodem přes desítku
     36/12 společné počítání na tabuli a do sešitu
     36/13,14 společné řešení slov. úloh
     36/15 (2 sloupky) samostatná práce
Čj - abeceda - 31/1 ústně
      30/2 = PS 19/31,32 párové souhkásky - dokončení
      PS 21/1 procvičování abecedy
      PS 22/8 orientace v abecedě
DÚ: Na konci listopadu bude kontrola čtenářských deníků. Stačí jeden zápis svými slovy.
     PS 21, 22 najdete na hlavní stránce dole v sekci DOKUMENTY.

3.11. Čt
Čj - PS - 17/21,22,23 procvičování párových souhlásek
     PS str.17 najdete na stránkách třídy úplně dole v DOKUMENTY.
JEDEME PLAVAT.

2.11. St
Čj1/2 - pís. 18,19 - přepis s porozuměním, sloh - popis věci
Čj - 28/6 = PS 19/29 společnhě na interaktivní tabuli
      30/1 = PS 19/30 společně na IT
      30/2 = PS 10/31 společně na IT
Čt - str. 31 čtení - recitování
M - procvičování násobilky
      35/6 uvedení do pamětného odčítání 2-ciferných čísel
      35/7 nácvik postupu počítání společně  na tabuli a do sešitu
      35/8,10 slovní úlohy na tabuli
      35/9 samostatná práce do sešitu
DÚ: M - 35/9 (4 sloupky s rozkladem)
       Čt - 31 číst
              báseň Hřej, sluníčko - zpaměti na úterý
       Vv - listy, šípky, malé šišky
      Opakovat násobilku.
             
1.11. Út
Čj - diktát 27/3
      28/6 ústně - párové souhlásky
      28/4 na fólii doplňovačka párových souhlásek ž-š
      28/5 příprava na diktát, procvičování párových souhlásek
M - 32/45, 46 - dělení číslem 1, dělení čísla 0
      43/1 pamětné sčítání dvojciferných čísel -vysvětlení
      43/2, 3 procvičování na tabuli a do sešitu
      43/3,5 slovní úlohy na pamětné sčítání společně na tabuli
Čt - 27 - 30 čtení a reprodukce 
DÚ: Čj - 28/6 napsat npodle zadání ( Arab - Arabka, Srb - Srbka ...)
      Čt - 28 - 30 číst

31.10. Po
Čj - 28/4 = PS 18/26 párové souhlásky uvnitř slov: š-ž
      28/5 = PS 18/27   - " -    - " -            - " -
 M - 33 - nákup - samostatná práce podle učebnice
M1/2 - opakování násobilky na PC
DÚ: M - 30/39 výpočet přímo do zápisu
                       např. 4 psi ............. 4.4 = 16 nohou
                               8 slepic .......... 8.2 =
                       Nemusí být odpověď.

25.10. Út
Čj - PS 17/21 (k učebnici 27/4)
M - učebnice str. 32 - vyrobený PL s nápovědou
Čt - písanka 15 - 17
      číst 26 - 27 (kdo bude hotový)
DÚ: Čt - 26-27 číst (na příští úterý)
    Užít si podzimní prázdniny! Mrkající

24.10. Po
M - PL 9 samostatná práce - pamětné počítání
Čj - písanka str.12 - 14 napsat
      PS - 17/20 ( k učebnici 27/2)
DÚ: M - 30/38 ( výpočet rovnou do zápisu:
             4 psi ............ 4.4= 16 nohou
             8 slepic ........ 8.2=      nohou)

21.10. Pá
M - 30/35 procvičování násobilky na folii
      30/36 společné řešení složitější slovní úlohy
      30/37 a 39 soutěže týmů
      30/40 tabulka násobení - část na folii
      opakovací prověrka z 2. třídy na vyžádání ředitelství
Čj - 26/2 ústní procvičení párových souhlásek a druhů hlásek
       26/4 příprava na diktát = PS 17/19 

20.10. Čt
Čj - PS cvičení na párové souhlásky - doplňovačka
Přinést 121,-Kč na čip do jídelny.
JEDEME PLAVAT.

19.10. St
M - 29/26,28 soutež týmů
     29/29-34 slovní úlohy na tabuli společně
Čj 1/2 - počítačová pracovna - párové souhlásky zábavnou formou 
Čj - 25/3,4 ústně procvičování párových souhlásek
      25/5 soutěž
      PS - 15, 17 dpoplňovačka - párové souhlásky
DÚ: Čj - 25/3 (3 řádky)
      Čt - 25 číst

18.10. Út
Čj - 24/5 diktát
      25/1 párové souhlásky h-ch
      PS 16/15 párové souhlásky
M - 27/16 pravidla násobení 10
     28/18,23,24 slovní úlohy na násobilku
     28/17,19 pamětné násobení 
     28/20 samostatné písemné počítání s násobky 10
     28/21 rozklad čísla na násobky 10 a jednotky na tabuli
Čt - 23-24 čtení s porozuměním
DÚ: M - 28/22 
      Čt - 23-24 číst
      Pč -balíček papírových kapesníků, provázek
      Prv - str. 15-16 přečíst

17.10. Po
Čj - 24/5 procvičování párových souhlásek
      24/6 soutěž na skladbu slova
M - 26/2-6 slovní úlohy na násobilku
     27/8 násobení a dělení 10 ústně
          16 slovní úloha na nás. 10
          9 samostatná práce na násobilku 10
DÚ: Čj - 24/5 (3 řádky)
      pořídit si propisovací fólii (lze na ni psát tužkou)

14.10. Pá
Čj - 24/1 párové souhlásky ď-ť
      24/4 samostatná práce do sešitu 
      PS - 16/16 procvičování párových souhlásek
M - PL 19/67 násobilka 8
      26/1 složitější slovní úlohy
     
26/3,4  slovní úlohy na tabuli
      26/6 procvičování násobení 0 a 1
      26/2 samostatná práce na papírek
      25/5 samostatná práce do sešitu

13.10. Čt
Čj - PS str. 15 - párové souhlásky  ď-ť, h-ch
JEDEME PLAVAT.

12.10. St

M - násobilka 8 - PL 19/64,65
                                  66 společně vypracujeme
     násobilka 9 - PL 20/71,72
     učebnice 24/61,62 společně složité sl. úlohy
 M1/2 (místo Čj) geometrie - polopřímka definování
         25/1 společně vymodelujeme
             2,3,4 ústně provedeme
        (ve zbytku hodiny zopakujeme párové souhlásky)
Čj - 23/4,5,6 pravopis párových souhl. b-d
      PS 14/8, 15/10 doplňovačky párových souhlásek
Čt - str. 22 čtení
DÚ: Čj - 23/3
      Čt - 22 číst
      Prv - str. 13
      Pč - vylisované listy, bramboru (kdo neměl minule)

11.10. Út
Čj - 22/4,5,6 párové souhlásky uvnitř slov
      PS 12/7 a 12/16 procvičování párových souhlásek
M - 23/55,56,57  slovní úlohy na násobilku 9
     24/59,60,62 složitější slovní úlohy na násobilku
Čt - 20 čtení
DÚ: M - 23/53
      Čt - 20-21číst

10.10. Po
M - str. 23 procvičování násobilky 9, slovní úlohy
     PL - násobilka 9
Čj - 22/4,5,6 párové souhlásky uvnitř slov
      22/3 a PL 13/4, 12/17 párové souhlásky
M1/2 - procvičování násobilky na PC
DÚ: Čj - 22/3 doplňování párových souhlásek

7.10. Pá
Čj - PS 12/16, 17  opakování i,y,ů,ú
      učebnice 22 párové souhlásky uvnitř slov
      PS 13/3,4 opakování párových souhlásek
M - 22 násobilka 8, PL - násobky 8
      PL 18 procvičování násobilky 8
Čj1/2 - písanka 10, 11
           sloh - 21 osnova vypravování

6.10. Čt
M - PL 17/ 52,53,54 násobilka 7
JEDEME PLAVAT.

5.10. St

M - násobilka 7, pracovní list
Čj - diktát 20/5
       20/3,4,5  ústně 
      PS 12/14,15 pravopis i,y, ú,ů
Čt - 18,19
Čj1/2 - písanka, sloh
DÚ: M -21/30
           Naučit se 3 násobky 7, ostatní už umíme.
       Čt - 18,19 číst
      Domácí úkol je až na pátek, nemusí se odevzdat zítra.

4.10. Út
Čj -
20/1,2 párové souhlásky, význam slov
      PS 11/9,10,  15/11,12,13  opakování mluv. jevů
M - testík na násobilku 2 - 5
     20/17 vyvození násobilky 6
     20/ 18-24 procvičování násobilky 6
Čt - 16 - 17 hlasité čtení
DÚ : Čj - PS 13/2 doplňovačka
        Čt - 16-17 číst
        M - naučit se 4 násobky 6, ostatní umíme.

3.10. Po
M - 19/12 - 15 slovní úlohy typu ...krát více (méně)
Čj - 19/3 pravopis ů, ú
      19/4 slova významem nadřazená, podřazená
      PS - 10/8 pravopis ú, ů
M1/2 - procvičování násobilky na PC
 DÚ: M - 19/16 celé i s dělením
              zopakovat násobilku 2-5

30.9. Pá
Čj - 19/1 a 2 - slova nespisovná
      procvičování mluvnických jevů písemně do sešitu
M -geometrie - 18/1, 2 a 3 - úsečka, rýsování, modelování
    18/4,5,6 - postup při rýsování úsečky, měření délky

29.9 Čt
Čj - sloh str 13
       písanka str 8 a 9
JEDEME PLAVAT !

27.9. Út
Čj - 18/4 pravopis slabik dy,ty,ny a di,ti, ni
      
PS str.8 společně opakujeme podstatná jména
      
práce s obsahem knihy - užití v praxi
M - 17/8,9,10, 11 - slovní úlohy projdeme ústně
      17/6 a 7 počítání násobilky, samostatná práce
Čt - 14 - 15 číst
DÚ: Čj - 18/4 (3 řádky)
      Čt - 14-15 číst


26.9. Po
M1/2 - PC - procvičování násobilky
M - 16/1-5 p<

NÁSTĚNKA

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 20. 2. - 26. 2. 2023

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy