logotyp

3.B Distanční výuka

Anglický jazyk - distanční výuka Dana Zářecká

Dobrý den všem,

na tomto místě najdete pro příští hodiny distanční výuky zadání pro samostatnou práci, kterou zaměříme na procvičování a rozšiřování slovní zásoby - s tím, že výslovnost dotrénujeme na začátku listopadu ve škole.

Vím, že situace není lehká, protože s jazykem děti teprve začínají. Řada z vás aktivně s dětmi pracuje, snaží se být nápomocná, za což děkuji. Ale prosím nechtějte po dětech, aby si do slovníčků psaly výslovnost, mají pak tendenci psát výslovností a nenaučí se správně číst. Respektujme individuální tempo dětí, někdo zvládne výslovnost rychleji, někdo pomaleji, ale to vůbec nevadí. Raději ve škole budeme stále opakovat,, procvičovat, než abychom dětem vytvořili do budoucna problém.
90% z vás je na WhatsApp, proto prosím využijme této možnosti a v případě nejasností, jakýchkoliv dotazů, volejte, pište. Může se stát, že se někdo ozvete v čase, kdy mám online výuku s žáky druhého stupně, a hovor nevezmu, zavolám zpět. 
Jsem k dispozici v pracovní dny na mailu zarecka@zs-zasmuky.cz, či telefonu WhatsApp Dana Zářecká, tlf. 724 130 821.

Práce pro týden 19. - 23. 10.:

Tento týden budeme pracovat s pracovními listy, které najdete ke stažení na této stránce - je třeba odrolovat až dolů.
V pracovním listu 3.AB_1 máme spojit slovesa s obrázky. Děti většinu sloves již znají, ale jen je předvádí na základě mých pokynů - novinkou je pro ně psaná forma. Proto je přidaná k tomuto listu nápověda. Až spojí slovesa s obrázky, vybarví si je a zvolené barvy popíší. Slovesa z nápovědy přepíší do slovníčků.
Pracovní list 3.AB_2 - podle návodu nahoře pojmenují jednotlivé skupiny obrázků, vybarví a slovíčka (pojmenování skupin) napíší do slovníčků. Obrázky opět vybarví a barvu popíší - stačí každou napsat jej jednou.
Pracovní list 3.AB_3 - v každé skupině je jedno slovo zařazené špatně - je třeba jej škrtnout - nápovědu děti najdou v překladači - odkaz: https://translate.google.cz/?hl=cs
Všechny tři vyplněné pracovní listy děti ofotí a pošlou mi na výše uvedené kontakty a zároveň si je založí do desek angličtiny.

Na internetu procvičíme barvy a zvířata - odkazy: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=homepagePopular

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zvirata-mix-1-uroven?source=explicitExercise


A teď konkrétní práce pro týden do 16. 10.:

1. v pracovním sešitu vypracovat stranu 14, doplnit písmena a přečíst si několikrát nahlas.
2. v pracovním sešitu vzadu ze strany označené D2 opsat slovíčka z obrázku třídy do slovníčku a vybarvit v pracovním sešitu podle pokynu:
board - black, clock - yellow, door - brown, pencil case - blue, desk - grey, window - pink
3. vypracuj v pracovním sešitu celou stranu D3, do slovníčku připiš nová slovíčka
tedy eraser=guma, pen=pero, backpack =školní taška, book=knížka, pencil=obyčejná tužka, ruler=pravítko
a vybarvi:
pen - orange
pencil - green
backpack - red
ruler - purple
book - black
eraser - yellow
4. do sešitu přepsat příkllady slovy, spočítat a výsledek zapsat také slovy:
3+7=
1+2=
5+4=
6+2=
4. procvič barvy na internetu, zadej si link: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=homepagePopular

poslechni výslovnost barev: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=homepagePopular

zahrej si pexeso  - procvičení barev: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=homepagePopular

Práci z tohoto týdne nemusíte posílat, zkontroluji ve škole.
Příští týden budeme pracovat s pracovními listy, které najdete opět na tomto místě a ty již budeme kontrolovat přes WhatsApp.

Přeji pevné zdraví.
Dana Zářecká


Angličtina - pracovní listy

3.AB_13.AB_1

Nápovvěda 3.AB_1Nápovvěda 3.AB_1

3.AB_23.AB_2

3.AB_33.AB_3

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy