logotyp

3.A Distanční výuka

PŘÍRODOVĚDA: kód pro přijetí do učebny Přírodovědy je: 
or62ca7
 email: petrova@zs-zasmuky.cz  (případně důležité informace mi můžete volat na tento kontakt: 723979739)

Zápis: Rostliny a živočichové vod a bažin (viz dole příloha)Vlastivěda 26.11.

Pracovní list Povrch, vodstvo, podnebí- opakování

=============================================================

Anglický jazyk - Dana Zářecká

Dobrý den všem,

zdravím v novém roce a přeji jen to nejlepší.
Vzhledem k tomu, že máme od 4. ledna nařízenou distanční výuku, musíme pracovat na dálku a vyzkoušíme si naši Google učebnu a online připojení. Na online hodině se potkáme podle rozvrhu - tedy v úterý 5. 1. od 9.25h.
Připojíš se přes odkaz v mailu, znova ho pošlu v neděli večer, klikneš na odkaz a budeš připojený/á na online hodině. Nepřipojuj se dříve než pět minut před hodinou - učím třídy na druhém stupni, takže tam mohu být jen na naši hodinu.... Na hodině se také domluvíme, jak budeme pracovat dál. 

Těším se na vás!

Pracujeme online dvakrát týdně - úterý, čtvrtek podle rozvrhu.
Připojení máme v gmailu.
Úkoly a kvízy zadávány o hodině a v Google učebně.

Dana Zářecká


Vlastivěda pracovní list 19.11


 

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA

 časy   online výuky

 

 

Čas  4.A

 

 

07:35 -08:20

 

08:30 -09:15

 

09:25 - 10:10

 

10:25 -11:10

 

11:20 -12:05

 

12:15-13:00

PONDĚLÍ

 

 

Čj+Th,Celátřída

 

M ½ š

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

Aj Z

  Aj Š

 

 M   ½ z

STŘEDA

 

VL

 

 

Čj  ½ š

 

ČTVRTEK

 

Aj  Z

Aj  Š

 

Čj   ½ z

 

PÁTEK

 

 

 

M Celátřída

 

 

z - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Dana Zářecká

 š - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Lucie Šebková


NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU
vzhledem k vysokému počtu žáků v naší třídě, budu na konci každého měsíce deníky vybírat a kontrolovat čtení ( je opravdu velmi slabé)

STÁLE MŮŽETE PROCVIČOVAT

    https://www.matika.in/cs/

    https://www.gramar.in/cs

   https://www.onlinecviceni.cz

  http://www.rysava.websnadno.cz/
https://testi.cz/testy/cestina/

http://cestina.diktaty.cz/

http://matematika.diktaty.cz/RÁDA BYCH VŠEM PŘIPOMNĚLA, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A PŘESTO, ŽE PŘÍMO DANOU PRÁCI NEZNÁMKUJI, BUDE ZAŘAZENA DO HODNOCENÍ

Prosím děti stále trénovat na stránkách, které známe, případně si sami najdete ( nutné číst a trénovat denně)  NEZAPOMÍNEJTE


  NEZAPOMÍNEJTE NA OPRAVDU PRAVIDELNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ - VELMI NUTNÉ

TÝDEN 10. 5. – 14. 5. 2021
Pondělí 10. 5. Čj – str. 110 – procvičování
vypracovat str. 110, cv. 9
Matematika str.17 – zlomky – procvičování cv. 12, 13
vypracovat str. 17, cv.14 – písemné odčítání
Úterý 11. 5. Čj – str. 111 – přečíst cv. 1 – odůvodnit si
vypracovat str. 111, cv. 2 – doplňovačka
Matematika – str. 17, cv. 16, 17 – ústně
vypracovat str. 17, cv. 15 – pamětné násobení
Středa – 12. 5. Čj – str. 112, cv. 5, 6 – samostatně – ústně
vypracovat – str. 112, cv. 4
Matematika – str. 18, cv. 18, 19 – samostatně
vypracovat str. 18, cv. 20

Čtvrtek – 13. 5. ČJ – str. 112, cv. 8, 9 – samostatně
vypracovat str. 112, cv. 7- doplň + vzory do závorky ve stejném tvaru
Matematika – str. 18, cv. 21, 22, 23, 24 – samostatně
vypracovat str. 18, cv. 25 – slovní úloha
Pátek – 14. 5. Čj – opakování str. 113- odpověz si na všechny otázky
vypracovat – str. 112, cv. 5
Matematika – str. 20 – online – PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
vypracovat – str. 20, cv. 4 – písemné násobení – správně sepsat, musí být postup
ČÍTANKA- MRAVENEČNÍK V POČETNICI + BÁSEŇ
str. 116 - 118
TÝDEN 26. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - Čj - on line - str. 105
- vypracovat str. 105, cv. 4b
Matematika - str. 7 - Početní výkony s přirozenými čísly - cv. 1, 2, 3, 4, 5 - samostatně
- vypracovat - str. 7, cv. 6 - písemné násobení
ÚTERÝ - 27. 4. - čJ - str. 106 - procvičujeme vzor MUŽ, samostatně cv. 5, 6, 7, 8
- vypracovat str. 106, cv. 9
Matematika - str. 8 , cv. 7, 8, 9, 10 - samostatně
- vypracovat str. 8, cv. 11
STŘEDA - 28. 4. Čj - procvičování - str. 107 , cv. 10 - pročíst, zopakovat
- vypracovat - str. 107, cv. 11
Matematika - str. 8, cv. 12, 13, - samostatně, str. 9, cv. 14, 15- prostudovat
- vypracovat str. 9, cv. 16 - slovní úloha

ČTVRTEK 29. 4. Čj - str. 107, cv. 12 - samostatně - procvičování
- vypracovat str. 107, cv. 13- doplňovačka
Matematika - str. 9, cv. 17, 18, 20 - samostatně
- vypracovat str. 9, cv. 19- dělení se zbytkem
PÁTEK - 30. 4. čj - str. 108 - vzor STROJ - NEŽIVOTNÝ - opsat do sešitu skloňování vzoru
- vypracovat - vyskloňuj slovo ČTVEREC - podle vzoru - sleduj koncovky
Matematika - - online - str. 10 - ROVNOBĚŽNÍKY - zapiš do sešitu Geometrie - růžový rámeček - ČTYŘÚHELNÍK, KTERÝ MÁ KAŽDÉ DVĚ PROTĚJŠÍ STRANY ROVNOBĚŽNÉ, SE NAZÝVÁ ROVNOBĚŽNÍK.
Pokus se jeden narýsovat
ČÍTANKA - NAUČIT - K. J. Erben - POLEDNICE

 


TÝDEN 12.4 - 16.4.
Pondělí 12.4. - Čj - procvičujeme podstatná jména rodu mužského - vzor PÁN - str. 97 - pročíst růžový rámeček - zopakovat si
- vypracovat str. 97, cv. 4 - důkladně si přečti zadání
Matematika - str. 51 OBVOD OBDÉLNÍKU - sešit geometrie - zapiš si
OBVOD OBDÉLNÍKU - OPIŠ SI RŮŽOVÝ RÁMEČEK a vzorec o = a+b+a+b
o = 2 x a+ 2x b
o= 2 x (a + b)
- vypracuj cv. 2, str 51 a nezapomeň napsat vzoreček podle kterého budeš počítat
Úterý 13. 4. Čj - pokračujeme v procvičování - str. 98, cv. 6, 7 - ústně, samostatně
- vypracovat str. 98, cv. 5 - opět si přečti nejdříve zadání, věty tvořit nemusíte
Matematika - str. 52 OBVOD ČTVERCE - OPĚT SEŠIT GEOMETRIE - opsat růžové rámečky VZOREC O = 4 X a - PAMATOVAT
- vypracovat str. 52, cv. 2 - narýsovat a vypočítat obvod

Středa 14. 4. - Čj - pokračujeme na str. 98 , cv. 8a - samostatně ústně procvičit
- vypracovat - str. 98, cv. 8b
Matematika - PROCVIČOVÁNÍ - str. 53 , cv. 1, 2, 3, 4 -samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 5
Čtvrtek - 15. 4. Čj - str. 99 - procvičování cv. 10 - samostatně - tvoř správné tvary slova v daném řádku a pádu
- vypracovat - str.99, cv. 9 - slova v závorkách dej do správného tvaru (pádu)
Matematika - str. 53 - procvičování cv. 7, 8, 9, 10, 11 - samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 6 - písemné dělení - musí být postup - sepisování číslic
Pátek - - 16. 4. Čj - str. 99,
-n vypracovat cv. 11 - vypiš ze cvičení tučná slova - doplň správné i/y a urči rod a vzor
Matematika - vypracovat str. 54, cv. 12 - písemné násobení - nezapomeň na správné sepisování
V pondělí si rozdáme učebnici 3. díl

ČÍTANKA - STR. 88 - 91

TÝDEN 6. 4. – 9. 4.


Úterý - 6. 4. – Čj – VZORY RODU MUŽSKÉHO – str. 95 – opakování – přečti si cv. 1, zopakuj si určování – rod (nezapomeň v rodě mužském na životnost), číslo, pád
vypracovat str. 95, cv. 1b – tučně vytištěná slova, urči – rod, číslo, pád
Matematika – JEDNOTKY OBJEMU . str. 47 – připomeň – růžový rámeček, samostatně cv. 1,2,3,4
vypracovat str. 47, cv. 5,6
Středa – 7. 4. – Čj – na str. 96 si opiš do sešitu skloňování vzoru – PÁN
vypracuj u cv. 1 – u modře vytištěných slov urči ROD A ŽIVOTNOST
Matematika – pokračuj na str. 47
vypracuj cv. 7 – písemné odčítání + zkoušky (nezapomeň na úpravu)
ČTVRTEK – 8. 4. – Čj – str. 95, cv. 2 – ústně
vypracovat str. 95, cv. 3
Matematika – str. 48 – JEDNOTKY ČASU – zopakuj si samostatně cv. 1,2,3,4,5,6
vypracovat str. 48, cv. 7
Pátek 9. 4. – Čj – str. 97, zopakuj si růžový rámeček
vypracovat str. 97, cv. 3a
Matematika – online hodina – ÚTVARY SOUMĚRNÉ PODLE OSY , str 49
ČÍTANKA - NÁŠ JENÍČEK MASO NERAD - Josef Kainar
PĚT BÁJEČNÝCH STRÝČKŮ - František Nepil - oboje přečíst a zapsat do sešitu čtení

 


VLASTIVĚDA

Ahoj čtvrťáci,

přeji Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví, doufám, se brzy setkáme zase ve škole.
Před Vánocemi jsme probrali vodstvo ČR.
Zápis do sešitu:
Jezera
- přírodně vzniklé vodní nádrže
- jsou pozůstatkem činnosti ledovců
- Čertovo jezero, Černé jezero
- jezera v podzemí Moravského krasu
Rybníky
- umělé vodní nádrže vybudované člověkem
- chov ryb
- Jakub Krčín z Jelčan
- Rožmberk, Svět, Bezdrev, Hejtman
Přehradní nádrže
- vybudovány na řekách, přehrazují vodní tok a zadržují vodu
- chrání okolí řeky před povodněmi
- vodní elektrárny (vyrábí se zde elektrický proud)
- zásobárna pitné vody
Lipno, Orlík, Slapy - na Vltavě
nádrž Želivka- na Želivce, pitná voda pro Prahu
nádrž Nechranice- na Ohři
Dalešice- na řece Jihlava
Některé přehrady bývají využívány k rekreaci.
Zápis mi nemusíte posílat, pouze vypracovaný pracovní list.
Tento týden se budeme učit o vzniku měst.
Zápis do sešitu:
VZNIK A VÝVOJ MĚST

- nejstarší města začala vznikat již od 11. století
- města vznikala na křižovatkách obchodních cest, při řekách
města královská- zakládal panovník

města poddanská- zakládal šlechtic

města horní- těžba rudy
města věnná- daroval panovník věnem
Kutná Hora- těžba stříbra
Města byla obehnána hradbami, domy dřevěné, později kamenné.
Nebo můžete poslat na mail bernardova.alena@seznam.cz
Mějte se moc hezky a opatrujte se.

 


FOTOGRAFIE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

Můj nejlepší zvířecí mazlíčekMůj nejlepší zvířecí mazlíček

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy